בדקה התשעים!

צריך להתנתק עכשיו. ויפה שעה אחת קודם- מכל המוטיבציות השליליות והזרות ולהתאחד למען המטרה הרוחנית והמעשית המשותפת.

רפי קפלן , ט"ו בטבת תש"פ

הציבור מאוכזב. הציבור לא מצליח להבין - האם באמת אין הבנה שרק יחד למען מטרה מוסכמת אחת ניתן להגיע ליעדים המשותפים לכל הציבור האמוני ­­ציוני?

האם מחלוקות אישיות פנימיות יימנעו משליחת כח גדול ומשמעותי לטובת צביונה היהודי של המדינה, כנציגנו לכנסת, ועצירת הרוחות המנסות לפגוע בכל הקדוש לישראל ופגיעה באחיזתנו בארצנו?

ברור שאפשר למצוא הבדלי סגנון, וטוב שיש מגוון כוחות, אבל עד כדי פילוגי פילוגים? אין לנו זמן ופריבילגיה למחלוקות עיוורות ומיותרות!

למדתי השבת פרשת השבוע עם פירוש הרש"ר. והנה הרגשתי שהוא כביכול מסתכל בדיוק על מה שקורה כאן וקורא לעצור את הטירוף.

הוא רואה זאת כצוואת יעקב אבינו לבניו סביב מיטתו, ברגע האחרון. וכך הוא כותב:

"אנחנו למדים כי יעקב ראה את בניו ברגע זה בעיני רוחו, לא בצד השווה לכולם, אלא בהבדלים האופייניים שביניהם. לפיכך "ככל שאתם שונים זה מזה התמסרו – בעצם ההבדלים האלה – לרוח האמת המשותפת לכולכם כי אז אגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים".

הרב שמשון רפאל הירש רואה בהבדלים שבין בניו דבר חיובי, ודווקא בגלל זה הם צריכים להתאחד ולנצל למטרה המשותפת את הכוחות הנבדלים.

והוא מזהיר: "רק שתהיו חדורים רוח אחת, תבוא אחרי הימים. וכל עוד לא התגשמה קריאת "האספו" לא תבוא אחרית הימים."

הרש"ר רואה את צוואתו של יעקב כקריאה לליכוד הכוחות: "האספו" הקבצו" אלה היו המחשבות הראשונות של יעקב...אחדות וליכוד...אלה דברי הצוואה שהופנו בראשונה אל כולם."

אבל איך מגיעים לזה? מה נדרש לשם כך? הוא מסביר: "אולם ציבור המורכב מיסודות כה שונים זה מזה לא יוכל להתאחד כלפי פנים וכלפי חוץ, אלא אם כן יש  בראשו הנהגה."

האם יש בין נציגנו הפוליטיים מישהו שמסוגל לכך היום? היש מנהיג המסוגל לאחד את כל המחנה לטובת קירוב השגת המטרות המשותפות?

ומוסיף הרב הירש: "האספו – הנתקו מכל זר ונכר והיוועדו כאחד במטרתכם המשותפת. היו נקלטים במה שמשותף לכולכם! האספו... מבחינה רוחנית בנקודה אחת לשם מטרה אחת."

המטרה משותפת, כולם מסכימים. אלא אם כן נכנסו כאן מטרות אישיות.

צריך להתנתק עכשיו. ויפה שעה אחת קודם- מכל המוטיבציות השליליות והזרות ולהתאחד למען המטרה הרוחנית והמעשית המשותפת.

אחרת, הציבור לעולם לא יסלח.

זו צוואתו של יעקב. זו הדרישה של הציבור!