תהיה מנהיג אחראי

הרב אביעד שינוול , ב' בשבט תש"פ

אחרי שנראה שכבר ראינו הכל בפוליטיקה מצליחים להפתיע כל פעם מחדש. אתגרים בטחוניים, כלכליים וחברתיים עומדים לפתחנו אבל מנהיגנו לא מצליחים להסכים יחד ולבנות ממשלה יציבה. עיריות, מועצות איזוריות, ארגונים וגופים הנתמכים על ידי תקציב ממשלתי אינם מצליחים לעמוד על רגליהם בגלל שמנהיגים לא לקחו אחריות ושתפו פעולה למען האומה. 

מנהיג צריך להיות ערכי, ולכן יש מצוות מיוחדות למלך והוא ללכת עם ספר תורה איתו תמיד. התורה מגדירה שהמנהיגים שבטבע הם קדושים ולכן הפירות הראשונים מוגדרים כקדושים ונקראים ביכורים. החמור הראשון שנולד נקרא פטר חמור ומוקדש לשמים, "קדש לי כל בכור פטר כל רחם" (שמות יג). 

מנהיגות זו אחריות ואם אתה לא אחראי אתה לא ראוי להנהגה. הבכורות היהודים במצרים היו אמורים להיות מנהיגים רוחניים אבל בגלל שהם חטאו בחטא העגל הורידו אותם ממעמדם ואת החלל מילאו הלויים שלקחו אחריות ערכית.

יעקב אבינו התאמץ בשביל לקנות מעשו את הבכורה בגלל שעשו לא תפקד כמנהיג ערכי. הוא הוביל דברים שליליים וממילא כבר איננו ראוי להנהגה.

הבכורות במצרים היו אמורים לקחת אחריות על השפלות המוסרית של החברה המצרית אך במקום למחות ולהילחם נגד הניצול הציני של עם ישראל הם שיתפו פעולה עם מנגנון ההשמדה המצרי.

מתוך התופת המצרי עולה מסר חשוב – מנהיג צריך לקחת אחריות. אם אין לנו מספיק מנהיגים שמסוגלים לקחת אחריות ולהוביל את החברה למקום ערכי אז צריך להצמיח אנשים שנכנסים מתחת לאלונקה.