ניכור הורי

יש להטיל, סנקציות כספיות על "הורה מסית" ועל הורה המעלה טענות שווא בדבר הסתה ו/או ניכור, על מנת ליצור הרתעה נגד הסתה וטענות שווא בקשר להסתה ולהוציא את הילד מ"עין הסערה"

גליה וולוך , כ"ח בשבט תש"פ

הסטטיסטיקות מרבות לבדוק את אחוז שיעורי הגירושין בסיבוב ראשון ושני. אבל אף אחד לא ממש סופר כמה ילדי גירושין מצטרפים בכל שנה ל״מועדון״ של ילדים שמשפחתם התפרקה.

כולנו מדברים בשם ״טובת הילד״, אבל בהרגשה שלי וממה שאני שומעת מילדים בסופו של דבר הם לא פעם כלי על לוח השחמט בתוך המאבק של הורים בתהליך של פרידה.

האם אנחנו באמת קשובים לתחושות ולקול של הילדים? לאחרונה חוזרת ועולה תופעת ריבוי המקרים בהם נעשה שימוש בטענה של "ניכור הורי" במסגרת הליכים משפטיים בין הורים בנפרד ו/או בהליכי פרידה. 

לאחרונה אף יש עליה דרמטית במספר המקרים בהם עולה טענה של "ניכור הורי".  יצוין כי בקרב המומחים הדעות חלוקות אם התופעה אכן קיימת ובכל מקרה מדובר במקרים קיצוניים וספורים ביותר, ביחס למספר הרב של מקרים, בהם עולה הטענה. כתוצאה מההצפה כאמור, למיטב ידיעתנו, החלו משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומערכת בתי המשפט לבחון, כ"א בנפרד, את העניין על מנת על מנת לגבש מדיניות / נוהל לטיפול בנושא.

ככל הידוע, המשרד טרם גיבש עמדה, למעט הבקשה בינתיים להימנע משימוש במושג "ניכור הורי" ואילו מערכת בתי המשפט מנסה לגבש בימים אלה נוהל טיפול, כאשר ברקע מיושם כפיילוט נוהל "שופט מוקד" של מחוז תל אביב.

כל הגורמים העוסקים בנושא מדברים בשם "טובת הילד". עקרון זה משמעו הכרה בזכויותיו של הילד ובחובתה של המדינה להבטיח את קיומן. כך, למשל, ההאמנה הבינלאומית לזכויות הילד קובעת כי טובת הילד הוא שיקול ראשון במעלה והוא מחייב את המדינה כל אימת שהיא מקבלת החלטה שיש בה כדי להשפיע על כל הילדים או על ילד מסוים.וזכותו של הילד לקשר עם שני הוריו.

קרן ילדי ישראל אומרת שטובת הילד בהקשר זה, מחייבת, למנוע מצב שבו, שהילד "נענש" ומוצא עצמו ב"עין הסערה" בזמן שהמבוגרים רבים. לטעמנו, העברת האחריות ההורית או הוצאה של הילד מבית של הורה מטיב, אינה משרתת את המטרה ולעיתים אף מהווה תמריץ להסלמת הסכסוך.

לטעמנו, הדרך לטפל בנושא היא באמצעות הליך מהיר, אך יחד עם זאת יסודי, שבוחן האם באמת מדובר בהסתה קיצונית מצד אחד ההורים, או טענות שווא זאת על מנת לצמצם את מספר המקרים בהם נטען ל"ניכור הורי".

בנוסף לטעמנו, יש להטיל, סנקציות כספיות על "הורה מסית" ובמקביל על הורה המעלה טענות שווא בדבר הסתה ו/או ניכור . זאת על מנת ליצור מחד הרתעה כנגד הסתה ו/או טענות שווא בקשר להסתה ומאידך להוציא את הילד מ"עין הסערה"