נותנים את הנשמה למדינה

הצורך במפלגה ציונית דתית שהיא היחידה שתדאג לכל אלו - לא מתחיל ומסתיים בדאגה לפרויקטים של הציונות הדתית.

תגיות: יהודה ולד
יהודה ולד , ב' באדר תש"פ

לא, זה לא מתחיל בתקציבים לישיבות התיכוניות והאולפנות, גם לא בדאגה לתושבי יהודה ושומרון, זה לא רק בגלל העזרה לגרעינים התורניים ותנועות הנוער, אפילו לא בזכות הסיוע לישיבות הגבוהות, ההסדר, המכינות  והמדרשות.

הצורך במפלגה ציונית דתית שהיא היחידה שתדאג לכל אלו - לא מתחיל ומסתיים בדאגה לפרויקטים של הציונות הדתית. אלא בנקודה שורשית הרבה יותר.

הציונות ותהליך חזרת עם ישראל לארצו לאחר אלפיים שנות גלות מתרחשים מול עיננו, אל מול מי שראו בעין אנושית במהלך זה אירוע לאומי ,חילוני וטכני - המבט מתוך בתי המדרש של אנשי הכיפות הסרוגות היה בעין אלוקית של שוב ה' לציון ,של חזון העצמות היבשות שקורם עור וגידים.

על השאלה: "מה חשוב יותר, דתי או לאומי? ציוני או דתי?", ידועה תשובתו המפורסמת של ד"ר יוסף בורג ז"ל שמדגישה את המקף המחבר בין דתי ללאומי ובין הציוני לדתי. "מקף" זה הוא מיסודותיה של הציונות הדתית: החיבור, השילוב, הקשר הבל-ינותק בין דת ללאום ובין ציונות ליהדות, אלו לא שני דברים אלא מהות אחת.

הבשורה של הציונות הדתית היא ביכולת לתת את הנשמה למדינה. להיות שותפים לתקומת עם ישראל בארצו מתוך הקודש והתורה. היכולת לייבש את הביצות, להקים יישובים, להפריח את השממה, להקים מפעלי חסד והתנדבות, לבנות עולם של תורה ולמלא את שורות בית הספר לקצינים מתוך אמונה.

הדאגה האמיתית שלנו לתקציבים או לקידום כל אותם מפעלים כבירים שהקימו אנשי הציונות הדתית היא לא משום שהם אנשי שלומנו, אלא הפוך - אנחנו שם כי זה חשוב. אנחנו לוקחים אחריות על החברה והחינוך, על המדינה והצבא על המשפט ויהדות התפוצות, אנו פועלים לקדם את כל אותם הדברים בשותפות עם אחינו החילונים אך במבט של עין אלוקית, מתוך תורה ומחוייבות להלכה ולמצוות.

 ואכן, הצבעים השונים של הכיפה מעידים שגם בתוכנו יש גוונים ודרכים שונות כיצד לפעול למען מטרה זו. אבל כשהמטרה אחת -אנו ביחד.

יש בכנסת ישראל מפלגות רבות, כאלו שהן רק ציוניות אך מנותקות מהמסורת ומהתורה, וכאלו שהן דתיות אך מנותקות מהציונות ומהשותפות עם חיי המדינה מתוך חובה ערכית. רק מפלגת ימינה מחברת באמת את הציונות והדתיות. שעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל אצלה הם דבר אחד.

ברמה הלאומית אנו נמצאים בשעה קריטית. יש מי שמנסה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה ולהקים פה ממשלה חילונית וליברלית , יש מי שמנסה לחלק את ארצנו ולהקים פה מדינה פלסטינית. אל מול קולות אלו אנו מרימים את דגל המדינה היהודית, את חזון ארץ ישראל השלימה. 

את המאבקים האלו אף אחד אחר לא יוביל, הם מונחים לפתחנו. רק ימינה גדולה וחזקה תוכל לשמור על המקף המחבר ,רק מפלגה ציונית דתית שמחויבת לדרך תוכל לשמור על כל אותם מפעלי ההתיישבות האדירים, על מוסדות החינוך והציונות המדהימים, על זהותה היהודית של המדינה.

רק אנחנו ניתן באמת את הנשמה למדינה. רק אנחנו נשמור על הבית.