מה יש לתורה לומר על הבחירות?

כשאנחנו הולכים להצביע נזכור שלא מדובר כאן בהזדמנות ל'מחאה' אלא בהזדמנות להיות שותפים למצות מלכות ישראל

הרב יצחק דביר , ו' באדר תש"פ

במהלך היום יתייצבו תושבי מדינת ישראל להצביע בבחירות. במערכות הבחירות האחרונות סער הציבור התורני לאיזו מפלגה נכון להצביע? הדיון בעיקרו טקטי ואסטרטגי, אך האם יש לתורה מה לומר על כך?

ממבט ראשון נדמה ששיטת השלטון הדמוקרטי רחוקה מהמשטר המלוכני שבו נוקטת התורה, אך מעיון בין פרקי התנ"ך נגלה שדעתו של העם השפיעה לא מעט על תוקף מעמדו של המלך במהלך ההיסטוריה. 

דוד המלך, אבי מלכות ישראל, שאין עוררין על סמכותו ומעמדו, לא התנהג כמלך בשעה שהעם לא עמד מאחריו, בתחילת דרכו, בעוד העם הלך לאחר שאול, דוד עצמו שרת את שאול כמנגן וכשר צבא, ומאוחר יותר בזמן מרד אבשלום קבעו חז"ל שמעמדו היה כשל הדיוט (ירושלמי הוריות ג, ב).

תקדים מעניין למלך שנבחר על ידי העם מתואר בתהליך המלכת עמרי (מלכים א, טז, כא-כב): "אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי, ויחזק העם אשר אחרי עמרי ... וימלך עמרי". לבנו של עמרי, אחאב, התייחסו חז"ל כמלך לכל דבר, ומכאן מוכיח הרב ישראלי שהסכמת הרוב נחשבת כהמלכת מלך.

עמרי כמובן לא היה מזרע דוד, ואף לא מתואר בתנ"ך כצדיק גדול, ולמרות זאת נחשב כמלך, הרב קוק כותב שזו גם הסיבה שמלכי החשמונאים נחשבו למלכים למרות שלא היו מזרע דוד ולא הומלכו על ידי נביא, אך העם הוא זה שהסכים על מלוכתם.

הרמב"ן כותב שדברים אלו מוכחים מפסוקי החיוב בהמלכת מלך עצמם (דברים יז, טו): "לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא", אם לפי התורה המלך נמשח על ידי נביא אין כל צורך באזהרה זו, שהרי הנביא ודאי לא ימליך נכרי, מכך למד הרמב"ן שהבחירה על ידי נביא היא רק "אם תוכל לעשות כן שיענך השם בנביאים, אבל איש נכרי לא תוכל לתת עליך לעולם".

אם כן, מעבר לחשיבות הציבורית שבבחירות, וההשפעה על תהליכים רבים וחשובים בעם ישראל, בבחירות אנו שותפים במצות עשה ציבורית של מינוי מלך, וודאי שהיינו שמחים למלכות בית דוד, אך בנסיבות הנוכחיות זו המצוה שאנו זוכים לקיים ועלינו להתייחס אליה כמצוה לכל דבר.

אז כשאנחנו הולכים להצביע נזכור שלא מדובר כאן בהזדמנות ל'מחאה' או אמירה עקרונית שברצוננו להשמיע, אלא בהזדמנות להיות שותפים למצות מלכות ישראל, להצביע למי שיש לו באמת סיכוי להשפיע על בחירת הממשלה בישראל!