מכתב גלוי ליועז הנדל וצבי האוזר

חבירה לכנופיה הערבית המשותפת תמנע פעילות ביטחונית חיונית מול עזה ובגזרות נוספות

תגיות: בעז שפירא
בעז שפירא , י"ג באדר תש"פ

זה זמן רב שרבים תוהים על פשר חברותכם ב"מפלגת יש עתיד" ושני ספיחיה (חוסן ותל"ם), מפלגה שבחרה לעצמה את המותג המנצח כחול לבן.

והנה זה פלא, המותג (מדינת ישראל) אכן מצליח ומנצח אבל לפיד ושות' לא. אדרת שלושת הגנרלים אינה מצליחה להסתיר את זרמי העומק השמאלניים, הפוסט ציונים והאנטי יהודים המאפיינים את לפיד ושות' ולמרבה האסון גם אתם, שלא בטובתכם יש לומר, עוטים את הגלימה הזו.

רוצה אני לפנות אליכם או ליתר דיוק אל הלב היהודי שלכם, בדברי אמת. האמינו לי, מה שייאמר לקמן מבטא דעת רבים, רבים מאד הרואים בעצב את המצב אליו נקלעתם שכן נמצאים אתם על סף תהום אליו דוחפים בצורה עיוורת ואובססיבית ראשי השעטנז הזה שלמען האמת הנו זר לכם, לרוחכם, לערכיכם ולדרככם.

בטוח אני שהנכם מזדהים הזדהות מוחלטת ומלאה עם האמור במגילת העצמאות, דברים יקרי ערך ומכוננים שדומה כי נשכחו מלב. וכך נכתב בה:

"בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית".

בטוח אני שהנכם מאמינים באמונה שלמה שארץ ישראל השלמה היא ארצו המובטחת של העם היהודי וכי במאבק על הארץ לא תתכנה פשרות עם זרים הטוענים לבעלות עליה.

יודע אני, גם ממעקב אחר התבטאויותיכם שאינכם יכולים לדור בכפיפה אחת עם נציגי הערבים שנבחרו לכנסת. לא יעלה על הדעת שתלכו שלובי זרוע וכאיש אחד עם שונאי ישראל כאלה שהללו שאהידים המתפוצצים בתוכנו וזורעים בנו מוות ושכול, עם כאלה שהמדברים בשבח ובהערצה על מחבל ארור שרוצץ גולגולתה של תינוקת יהודייה על סלע, עם ראש "הכנופיה המשותפת" המעריץ את נאסראללה וכיוצא באלה חברים ברשימה ערבית לאומנית המזדהה עם הגרועים שבאויבי ישראל.

ברי לי שדעתכם אינה נוחה מהתבטאויות יאיר גולן המזהה אצלנו תהליכים כבגרמניה הנאצית והרואה בנחלת אבות חבלי מולדת סרח עודף אותו יש למסור לאויבי ישראל תוך עקירת רבבות יהודים מבתיהם. זה האחרון חבר עם מר"ץ המזדהה הזדהות מוחלטת עם שאיפות הערבים, אויבינו.

אין בלבי כל ספק שהנכם מבדילים הבדל היטב בין העם היהודי היושב בארצו לבין התושבים הערבים הנהנים כאן מזכויות רבות כל עוד אינם חותרים תחת המסד והטפחות של הבית הלאומי אותו הקמנו כאן במחיר דמים ובמסירות נפש.

יודע אני אל נכון שדת משה וישראל יקרה ללבכם וכי אינכם יכולים להפוך עורכם ולחבור חיבור של אמת עם אביגדור ליברמן ומסעו האנטישמי והבזוי אל הכוח הפוליטי. כמו כן אין אתם יכולים לרצות באמת במהלכים שונים מבית היוצר של ריקא לפיד ועופר שלח שמטרתם לאיין את סממניה ומאפייניה היהודים של מדינת ישראל.

הצלחתם להעביר את המסר שהנכם מתנגדים התנגדות נחרצת להמשך כהונתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה. אגלה לכם סוד.....יש לכם שותפים בקרב אחים יהודים רבים. נתניהו אינו "כוס התה" שלי כמו גם של רבים נוספים, לפיכך אינכם לבד.

אבל!!

המהלך אותו מבשלים במפלגת הגנרלים (אוי לבושה!!) בצירוף אביגדור ליברמן ,הוא להקים ממשלה הנשענת על "הכנופיה הערבית המשותפת", נשענת עליה ותלויה בה.

דע עקא שמעבר לעניינים הערכיים, העקרוניים והמוסריים אותם תיארתי לעיל ישנם גם היבטים מעשיים. החצופים מהכנופיה הערבית המשותפת מרימים ראש בעזות מצח שאין כדוגמתה ותוך שהם קולטים היטב את השנאה היוקדת של ראשי "המותג" לנתניהו מחד ואת להיטותם לעלות לשלטון מאידך – מצהירים על דרישות סף להם הנכם נדרשים להיענות. מקצת הדרישות האלה הן ביטול חוק קמיניץ, ביטול חוק הלאום, העדפת הערבים בתקציבים, ביטול חוק השבות וכיוצא באלה וזו רק ההתחלה.

ברור שחבירה לכנופיה הערבית המשותפת תמנע פעילות ביטחונית חיונית מול עזה ובגזרות נוספות, ברור שחברותם עמכם תהווה מפגע ביטחוני וסיכון מודיעיני, ברור שתקום ממשלה משותקת. במציאות חיינו כאן  כאשר המלחמה על ארצנו טרם הסתיימה – השענות על הכנופיה הערבית כמוה כמעשה בגידה.

האם ברצון הבוער בקרבכם להחליף את נתניהו יש כדי להצדיק חציית כל הקווים האדומים? האם תתכן נטישת כל העקרונות? האם בא בחשבון לסכן את ביטחון המדינה? האם תוכלו להסתכל על עצמכם במראה באם חס ושלום תהיו שותפים במעל למעשה הנפשע הזה המציב לראשונה מאז קום המדינה סימני שאלה על זהות המדינה, על עצם הזיקה בין העם היהודי לארצו שלו ובאשר ליכולתנו להיות ריבוניים בארצנו ואדונים לגורלנו? רוצה אני לקוות שהשאלות הן כולן רטוריות.

קראתי שראש מפלגתכם משה יעלון כמו גם הגנרל השני נזפו בכם על שממאנים אתם להיות שותפיהם לפשע. דעו בזאת שמשפחותיכם, חבריכם, מכריכם, שכניכם, אחים יהודים באשר הם – כולנו סומכים עליכם ונושאים תפילה שלא תיכנעו, שלא תפלו ברוחכם, שלא יהיה מורך בלבבותיכם. היו נאמנים לעמכם, לארצכם ולתורת ישראל  וחזקו בכך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו ואת נצח ישראל.