המשיכו לבוא לבתי הכנסת ולהתפלל. על הכל

המשיכו לבוא לבתי הכנסת. ולהתפלל. גם על הסתלקות מגיפת הקורונה מן העולם. הכל על פי הנחיות משרד הבריאות! לא פחות ולא יותר!

הרב אליעזר שנוולד , ט"ו באדר תש"פ

פרופ' מוטי רביד מנהל בית החולים מעייני הישועה קרא היום בתקשורת להימנע מלהגיע לתפילות בבתי הכנסת מחשש להידבקות! אמנם פרופ רביד הוא רופא מוערך עתיר זכויות ומנהל בית חולים חשוב.

אולם אם משרד הבריאות ובראשם הסמנכ"ל פרופ' איתמר גרוטו שהוא אחד מבכירי הרופאים בארץ, שלצידו גדולי המומחים ברפואה בארץ המייעצים לממשלת ישראל, לא הגיע למסקנה שהתכנסות כלשהיא אסורה - אל לו לבקש להחמיר את תמונת המצב על דעת עצמו.

זה 'מקדם היסטריה' מיותר! דווקא בעת משבר יש צורך באחריות, מידתיות וקור רוח. ו'אין לך דבר שאין הקיצוניות מזיקתו'! למען הסר ספק אין מדובר על מי שצריך להיות בבידוד! הוא חייב להקפיד על ההוראות של משרד הבריאות.

הוא אינו יוצא מהבית גם לא לבית הכנסת אפילו לא לשמוע מקרא מגילה! אגב, אם חלילה המצב יתדרדר תידרש הימנעות מהתקהלות לא רק בבתי כנסת תאסר גם יציאה ל'סופרים', למוסדות החינוך, לתחבורה ציבורית  ולעבודה. 

'מן הזהירות שלא להיות זהיר מידי'. וכפי שלמדונו חכמים: ש'מי שבא לאסור את המותר, עלול להגיע להתיר את האסור!'