הרב צבי יהודה קוק וצירוף ערבים לממשלה

הרב צבי יהודה קוק התריע נגד המיעוט בפוליטיקה היהודית המסתייע בנכרים, המנוכרים לאינטרסים האמתיים של היהודים

הרב משה צוריאל , ט"ו באדר תש"פ

ישנו ספר בשם "להלכות צבור" (שנת תשמ"ז) בו אוסֶף כרוזים ומכתבים של הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת מרכז הרב קוק. בו מובא גם כן מה דעתו בענין צירוף ערבים לממשלת ישראל.

בזמן כהונתה של גב' גולדה מאיר ז"ל כראש הממשלה, לא היה לה קואליציה בלי לצרף לה שלושה חברי כנסת ערבים. הרב קוק פנה אל השר יוסף בורג, מראשי המפד"ל, שיסכל צעד זה והמפד"ל יפרוש מהקואליציה. וכך מסופר שם (בעמ' רמז-רמח) על שיחתו הקשה עם השר יוסף בורג:

"עם כל הכבוד וההערצה לרה"מ, העובדה היא שבאחרונה נכשלה במצב נורא, כשלון נורא. הודיעה לנשיא שיש לה ממשלה, עם מי? עם שלושה ערבים! עשתה אותנו לחרפה (בצעקה ובכי נורא), את העם והמדינה, את כבודו ואותי, היא ביזתה אותנו. עשתה אותנו ללעג וקלס. מדינת ישראל הקדושה, רבונו של עולם מתגלה בתוכנו. חרפה כזו עוד לא נעשתה, מיעוט שולט על רוב?!

תמיד אמרתי לפעול תוך הממשלה. אבל עכשיו זו לא ממשלה, זה שגעון. אין מקום בשום אופן, חס וחלילה, שתצטרפו לפני שתודיע היא או מישהו אחר שכל מה שהיא עשתה בטל ומבוטל. ולעת עתה זה לא נעשה. ביזתה אתכם ואותנו ואת כל המדינה ואת כל הדורות – ואת רבונו של עולם.

לפני "מיהו יהודי" וכל שאר הדברים, יש לסלק את הבזיון הנורא. כלל ישראל עדיין מבוזה. ולפני שנעקרה הטומאה והטפשות הזו אין שום מקום ל"מיהו יהודי" ולכל שאר הדיבורים" [עד כאן לשונו הרב צבי יהודה קוק, שם].

בימים ההם ובזמן הזה. כפי המצב העדכני, אפילו אם ליברמן יצרף את מפלגתו "ישראל ביתנו" אל כוחות גנץ-לפיד-פרץ, יש להם רק 47 מנדטים לכנסת, מול מחנה של 58 מנדטים של נתניהו והמפלגות הדתיות והחרדיות. כלומר רוב ניכר בעם ישראל בחר בקו של הימין.

לצרף כעת את ח"כ הערבים כדי להטות את המאזניים, דומה לרשעותם של צאצאי בית חשמונאי (הורקנוס ואריסטובולוס) שבמלחמתם העזה ונוראה, זה נגד זה, להשיג שלטון; פנו לעזרת הגוים כדי לשלוט על מתנגדיהם (סוטה מט ע"ב).

ולכך התכווין הרב צבי יהודה קוק, להתריע נגד המיעוט בפוליטיקה היהודית המסתייע בנכרים, המנוכרים לאינטרסים האמתיים של היהודים, כדי להביס את מתנגדיו. המיעוט רוצה לשלוט על הרוב.

כמה יפה עשו ח"כ יועז הנדל וח"כ צבי האוזר שעמדו על עקרונותיהם, ובהגינות מחשבתית, לא לתת יד להשתלטות המיעוט על הרוב.