... וצדקה – מעבירים את רע הגזירה

הרב עמיחי גורדין , כ"א באדר תש"פ

"ומי אני בכל הרצף?

הרי חיים לא קונים בכסף. 

קונים בחסד,

ומעשים קטנים" ('זוכר אני', י. ריבו)

* * *

"ותשובה ותפילה וצדקה – מעבירין את רוע הגזירה". בימים הנוראים שחלו השנה בין פורים לחג החירות נדרשנו לזעוק בתפילה ונדרשנו לחזור בתשובה ונדרשנו למעשים טובים ולצדקה. 

את הצדקה תובע מאיתנו הבורא, ותובעים מאיתנו בריותיו. המשבר הכלכלי שהביאה עימה הקורונה שבר את מטה לחמם של רבים מאחינו. עשרות אלפי אחים יקרים פוטרו מעבודתם, ואין להם מושג כיצד ישלמו את המשכנתא או את שכר הדירה.

רבים הם מאוד, אך קולם לא נשמע. "מי שבוכה על כסף כנראה שיש לו, מי שאין לו כסף מתבייש לבכות", אמר לי פעם אדם חכם. הם חיים בכל קהילה וקהילה ואין להם מושג איך יגמרו את החודש, ומהיכן ישלמו את חשבונות הגז והחשמל. זעקתם שקטה אך מצוקתם קשה. קשה מאוד. 

אל מול נגיף הקורונה עומדים כל באי עולם חשופי ידיים וחסרי ישע. אל מול הקשים הכלכליים של אחינו, לעומת זאת, יש לנו מה לעשות. לא קצרה ידינו. נתגייס לחזית שבה אנו מסוגלים לפעול. נסייע למי שזקוק לעזרה. נתרום מכספנו לעזרת אחינו. נגביר צדקה ונגביר גמילות חסדים. נקנה את חיינו בחסד ובמעשים טובים. נתרום את חלקנו למאבק בנזקי הקורונה והא-ל הטוב ישתתף עימנו וישלים משלו. 

* * *

"הוי כי גדול היום ההוא

מאין כמוהו,

ועת צרה היא ליעקב

וממנה ייוושע". (ירמיהו ל:ז)