הארת פנים – צו השעה!

בזמן בו נדרש ריחוק מאדם לאדם ואין ללחוץ ידיים, להתחבק או לנשק נראה שכדאי וראוי להתגבר על כך על ידי הארת פנים מלב אוהב להרבות אחווה וריעות שזה כוחם של ישראל לבטל גזירות קשות ורעות.

הרב משה כהן , כ"א באדר תש"פ

פרשת כי תשא מסתיימת בסוף טוב, טוב מאוד. לאחר גזירה נוראית בה הקב"ה התכוון למחות את זרעם של ישראל מעל פני האדמה משה מתפלל אל ה' ומבטל את רע הגזירה. לאחר מכן עוד נדרשות תחינות ותפילות נוספות במשך ארבעים יום ולילה כדי להמתיק את המגפה שפשתה בעם ישראל בעקבות החטא. אפילו הקביעה לפיה הקב"ה לא ילווה את עם ישראל בכניסתם לארץ אלא ישלח מלאך התבטלה בזכות י"ג מידות הרחמים וה' הודיע "סלחתי כדבריך".

הקב"ה חוזר למסור את התורה למצוותיה למשה על מנת שיעביר אותן לעם ישראל בשנית. חזרה כמעט מדוייקת על מה שניתן להם קודם חטא העגל בפרשת משפטים (תבדקו ותמצאו את השווה והשונה). והנה כעבור ארבעים יום וארבעים לילה משה יורד עם שני לוחות אבנים מן ההר ופניו קורנות באופן שהוא אפילו לא מודע לכך. אהרון ובני ישראל רואים זאת ויראים מלגשת אליו. מציאות זאת היא בעייתית מאוד שכן משה צריך ללמד את העם תורה ואם יראו מלגשת אליו לא יוכל ללמדם? מה יעשה ומה יהיה הפתרון?

לשם כך הומצא "המסווה" – מסכה כפי שפרש רש"י במקום. משה ישים מסווה על פניו וכך יכוסה אור הפנים שלו ויוכלו לגשת אליו וללמוד מפיו תורה. אך לא היא, קורה בדיוק להיפך. בפסוקים מפורש כי דווקא בעת אשר משה לא עומד לפני העם אלא אוכל או ישן וכד' הוא שם על פניו מסווה ואילו כאשר הוא מדבר עם העם או מדבר עם ה' אין על פניו מסווה ועור פניו קורן. אם כן, מה הפתרון של המסווה ולשם מה הוא נדרש?

דומני שעניין קירון אור פניו של משה נועד למלא את החוסר שהיה במעמד הר סיני המקורי. באותה עת היו קולות וברקים ומראה מאוד רב רושם וקול ה' מהדהד באוזני העם כך שכשמעו את קול' פחדו ואמרו למשה "דבר אתה עימנו ונשמעה ואל ידבר אלוקים עימנו פן נמות". עם ישראל לא היה מסוגל לשמוע את דבריו של ה' באופן ישיר וחשש מכך. הוא חיפש מתווך שיסתיר מעט את האור והעוצמה האלוקית. חוסר זה השפיע כנראה על ההמשך שהדבקות בה' לא נכנסה לליבם באופן חזק והם נפלו בחטא העגל.

כעת בפעם השניה אור פניו של משה קורנות כדי למלא את אותו חוסר שהיה במעמד הראשון וכדי להנציח את מעמד הר סיני בעיני העם בכל עת שיקבלו תורה ממשה רבינו. כאשר ישמעו תורה מפי רבם תיהיה התורה נכנסת לליבם בצורה כ"כ משמעותית שתחדור פנימה עמוק עמוק ולא תישכח לעולם (בדומה לכתוב על משה רבינו עצמו בנדרים לח ע"א).

אור הפנים יש לו השפעה רבה על לב האדם ונראה כי דווקא בתקופה בה לא ניתן להשפיע אהבה על ידי חום הגוף בחיבוק או בלחיצת יד או קירבה פיסית יש מקום להשקיע יותר במאור פנים, במילים טובות מלב אוהב ונתינת תחושה טובה שיחפו על החוסר הפיסי. דווקא בתקופה קשה בעם ישראל ריבוי השלום והאחווה והאחדות כנגד האויב העולמי המשותף נגיף הקורונה יש בכוחו להצמיח ישועה.

יהי רצון שיתקיים בנו מקרא שכתוב "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך".