יהודי אל תבגוד

יהודי יש לך הזדמנות בלתי חוזרת להוכיח לעצמך ולכל העולם כי חזרת להיות לעם ה'.

פרופ´ הלל ויס , י"ח בניסן תשס"ד

הלל וייס
הלל וייס
צילום: עצמי
יהודי יש לך הזדמנות בלתי חוזרת להוכיח לעצמך ולכל העולם כי חזרת להיות לעם ה'.

מכרת את יוסף, חטאת במרגלים ולא רצית להיכנס לארץ ישראל; גם בגולה הסגרת את יתומיך לצבא הצאר, בגטאות הסגרת אחים כדי לזכות ביום נוסף של חיים, רדפת בסזון, הלשנת על יאיר שטרן, מכרת את ילדי תימן, הסגרת משתפי פעולה, בגדת בצבא לבנון, התעלמת מפולארד ומרון ארד. די לבגידה, די ליהודונות. כאן בפרשת ההתנתקות, עצור!

אם לא תעצור תבחר במות!

זכור את פרשת הנסיגה מלבנון. מה אמרו המסיגים הבוגדים. מה אמרו ארבעת האמהות? החיזבאללה אין לו דבר עם ישראל, כולו רק שואף לשחרר את לבנון והיום 12,000 טילים מכוונים עד לחדרה.

תסוג מן הרצועה, 12,000 טילים, קאסמי – על, מוזרמי מצרים מכוונים לתל-אביב. ענשך מובטח!

חשוב על ערכו המוסרי של שרון והכת המלווה אותו, האם אתה שותף למהלך? האם תגרש יהודים מביתם בהנפת האצבע שלך? האם תשא את האשמה על כתפיך!

היום כל אומות העולם הצטרפו לתהליך ההנתקות; ההנתקות הפכה לרב צדדית מתואמת, הכל שותפים לה בוש ובלייר, האירופאים והאו"ם ובלבד שהיהודים יסתלקו מארצם. לא היה דבר שגרם לאנטישמיות העולמית כמו ההתנהגות היהודית שקראה ליהודים יודונאצים, מאז מלחמת ששת הימים ועד עתה סירבה המנהיגות היהודית לדורותיה להכיר בארץ ישראל כחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. הבגידה היא מן השורש. הגוי ציפה לראות יהודי מאמין ובוטח ומה הוא רואה? שוב יהודי הבוגד באלוהיו ובארצו. היהודי הידוע!

מי אמר לך כי היהודים כובשים זרים בארץ ישראל. שלום עכשו? לא רק! כה אמר שרון! כה אמר אשכול, כה אמר רבין, נתניהו, ברק וגם שרון. הוא כמו אהוד ברק לפניו מבין את האויב.

היהודי נוסח שרון ופרס הוא גורם מספר אחד בליבוי האנטישמיות העולמית, בהצדקת שנאת ישראל הנוצרית והמוסלמית התהומית. התנהגותו של שרון וכל מי שנלווה אליו מוכיחה וחוזרת וקובעת כי היהודים בוגדים, עם של מחללי ה' שנבחר להיות עם הבגידה! כך כתוב בספריהם של בני עשו ובני ישמעאל והנה אתה יכול חס ושלום להוכיח זאת בעליל בעצם הצבעתך.

זכור את כל מלחמות מעטים נגד רבים, זכור את יהודה בהגנתו על בנימין אחיו מול יוסף שליט מצרים.

זכור את יהודה המכבי.

זכור את כל גיבורי ישראל אשר הערו נפשם למות.

זכור את יעל אשת חבר הקיני, זכור את יהודית מימות המכבים ואת חנה סנש.

זכור את תכנית אוגנדה שהרצל תמך בה וחזר בו בלחץ המיעוט המוסרי.

זכור את אבא קובנר שחרת! אל תלך כצאן לטבח, לעולם אל תברח!

זכור את קדוש השם שתעשה בעולם אם תצביע נגד כל רעיון של התנתקות

זכור כי רק כך תנצח, קודם כל את עצמך, את יהודונותך, את עליבותך

זכור כי כך תבטא את אמונתך בבורא עולם נגדה נא לכל העולם

זכור כי כך תשים את כל הרשעים במקומם

כך תבטל את האנטישמיות

כך תציל את עצמך את משפחתך ואת העולם כולו

כך תמגר את הטרור
זכור כי למען זאת ילדה אותך אמך וחינך אותך אביך.
היה יהודי גאה
אל תהיה תולעת יעקב
היה לישראל
כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל!