מכתב בוש – תרמית והבטחות מסוכנות לישראל

הספין של שרון המקלס ומאדיר את מכתב בוש מתבסס על בורות והטעיה של הציבור. מי שקורא בקפדנות את המכתב שנתן בוש לשרון במלואו ובשפת המקור שלו – אנגלית - יראה כי טמונות בו התחייבויות אמריקניות מסוכנות ביותר למדינת ישראל.

תגיות: גוש קטיף
עו"ד אביעד ויסולי , כ"ה בניסן תשס"ד

הספין של שרון המקלס ומאדיר את מכתב בוש מתבסס על בורות והטעיה של הציבור. מי שקורא בקפדנות את המכתב שנתן בוש לשרון במלואו ובשפת המקור שלו – אנגלית - יראה כי טמונות בו התחייבויות אמריקניות מסוכנות ביותר למדינת ישראל שיבטיחו שהבריחה מגוש קטיף תהפוך לטעות האיומה ביותר שעשתה ישראל מאז הקמתה. לצד ההתחייבויות חמורות ומפורשות לפלשתינאים, בוש מציע לישראל ניסוחים עמומים ודו-משמעיים שלא מהווים כל התחייבות אמריקאית. נאמר זאת מיד – אין במכתב של בוש כל הכרה בגושי התנחלויות, אין שלילה של זכות השיבה, אין הבטחה שהמעברים ישארו בהסדר הקבע בשליטת ישראל וביחס לגדר ישראל היא זו המתחייבת שהגדר היא זמנית ולא קבועה והיא לא תקבע את גבולות הסדר הקבע.

החלק המסוכן ביותר במכתבו של בוש כולל התחייבות מפורשת (פעמיים) לכך שארה"ב תעמוד בראש קבוצת מדינות הכוללות את מצרים וירדן ומדינות אחרות שתשקמנה את כוחות הבטחון של הרשות הפלשתינאית לאחר שישראל תיסוג מרצועת עזה. במלים אחרות – ארה"ב ביחד עם מצרים והאיחוד האירופי, יממנו, יציידו בנשק ויאמנו את כוחות הבטחון הפלשתינאיים שאמורים לתפוס את הישובים הישראליים שיפונו. כוחות אלה, שארה"ב אימנה (אך לא מימנה ולא ציידה) בעבר, הפכו להיות לאחר מכן ארגון הטרור הגדול ביותר המבצע את מירב הפיגועים כיום – התנזים של הפת"ח. התחייבות מפורשת זו של האמריקאים לפלשתינאים אינה מותנית כלל בהפסקת הטרור או בנקיטת אמצעי זהירות מיוחדים נגד החזרה על הטעות ההיסטורית של "מי נתן להם רובים".

הטענה של מקורבי שרון כי ארה"ב ויתרה על זכות השיבה היא הטעיה מכוונת. להלן הנוסח המקורי, לא נגענו: "זה נראה ברור שמסגרת מוסכמת, צודקת, הוגנת, וראליסטית לפתרון נושא הפליטים הפלשתינאיים כחלק מהסדר הקבע תצטרך להמצא באמצעות הקמת מדינה פלשתינאית וישוב פליטים פלשתינאיים שם, במקום בישראל". אין בכך כל התחייבות מפורשת שארה"ב לא תתמוך בכל דרישה לזכות השיבה, אלא רק בטויים עמומים ולא מחייבים: "נראה ברור", "מסגרת מוסכמת, צודקת והוגנת". ואולם הביטוי האחרון הוא הערמומי ביותר: "יישוב פליטים פלשתינאיים שם" ולא "יישוב הפליטים הפלשתינאיים שם". השמטת הא הידיעה לא נעשתה במקרה. זוהי "דלת אחורית" ופתח מילוט לבריחה מהתחייבות כזו, עמומה ככל שתהיה, בעתיד.

גם הטענה שארה"ב קיבלה את עמדתה של ישראל שהיא תשמור בידיה את המעברים הקרקעיים, הימיים והאויריים בהסדר הקבע היא מופרכת. להיפך – בנושא זה בוש מבהיר מפורשות כי השליטה של ישראל על המעברים תהיה זמנית בלבד "עד אשר ייחתמו הסכמים וייעשו הסדרים אחרים". יתרה מזאת: בוש קובע כי המדינה הפלשתינאית תהיה מדינה עצמאית, רציפה וריבונית או במלים אחרות: המדינה הפלשתינאית תשלוט על המעברים אליה וממנה.

בנוגע לגושי ההתנחלויות, אין כל הכרה בהם במכתב. בוש פשוט קובע כי "לאור המציאות בשטח, הכוללת מרכזי אוכלוסיה ישראלית שכבר קיימים בשטח, זה יהיה בלתי ריאלי לצפות שהתוצאה של המו"מ להסדר הסופי תהיה חזרה מלאה ומושלמת לקווי שביתת הנשק של 1949, וכל המאמצים הקודמים לשאת ולתת על פתרון של שתי מדינות הגיעו לאותה מסקנה. זה ריאלי לצפות שהסכמי ההסדר הסופי יושגו אך ורק על בסיס שינויים הדדיים מוסכמים שישקפו את המציאות". קרי: בוש חוזר ומאזכר את מתווה קלינטון והסכמי חילופי השטחים של ברק. יש כאן ביטויים עמומים "בלתי ריאלי" , "ניתן לצפות" - אין כאן לא הכרה ולא כל התחייבות אמריקאית לכל דבר שהוא.

ההתייחסות לגדר ההפרדה היא חמורה הרבה יותר. היא קובעת כי באחריותה של ישראל לדאוג לכך שהגדר תהיה זמנית ולא קבועה, ולא תהווה כל תקדים מחייב לגבי ההסדר הסופי. כמו כן קובע בוש כי באחריותה של ישראל להתחשב בהשפעה של הגדר על פלשתינאים שאינם עוסקים בטרור. במלים אחרות – ישראל תשקיע 10 עד 15 מיליארד ש"ח בגדר זמנית, ותאפשר לכל פלאח לקבוע את התוואי שלה כרצונו. ואלה, עד עתה, שיתקו בעזרת בג"ץ 95% מהעבודות על הגדר, וזה עוד לפני ההתחיבויות החדשות של ישראל להתחשב בהם.

בשורה התחתונה: מכתב בוש אינו בונוס שנתנו האמריקאים לשרון בתמורה לתכניתו המסוכנת לפינוי התנחלויות. יש בו ניסוחים פתלתולים של משפטנים המסתירים את העובדה כי לא רק שאין בו כל התחייבות אמריקאית לישראל בכל תחום שהוא, אלא הוא מחייב את ישראל לשורה של צעדים המנוגדים לאינטרסים הבטחוניים שלה מחד, ומאידך הוא מעניק התחייבויות אמריקאיות חסרות תקדים לפלשתינאים, ובראשן לממן, לצייד ולאמן את כוחות הבטחון שלהם. אמור מעתה: ההתנתקות לא רק תתן רוח גבית לארגוני הטרור, היא גם תממן, תאמן ותצייד אותם, באמצעות הרשות הפלשתינאית. ואז, בהלוויות, נשאל "מי נתן להם טילים?".