מפד"ל או מפלגת "מרן הרב"

מי שסובר כי דבקות בכסאות ומרדף אחר תקציבים עומדים ביסוד המחלוקת במפד"ל מגמד את טיבה של המחלוקת ו"מפספס" את הקושי הטמון במבחן בו עומדת המפלגה.

רותי אברהם , א' בתמוז תשס"ד

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
מי שסובר כי דבקות בכסאות ומרדף אחר תקציבים עומדים ביסוד המחלוקת במפד"ל מגמד את טיבה של המחלוקת ו"מפספס" את הקושי הטמון במבחן בו עומדת המפלגה.

למעשה ביסוד המחלוקת הנטושה במפד"ל, עומד אחד מאבני היסוד שלה והוא אופן קבלת ההחלטות במפלגה. המפד"ל בידלה את עצמה ממפלגות דתיות וחרדיות בכך שעל קבלת הכרעות באשר לדרכה ולמדיניותה מופקד מרכז המפלגה ואת ההכרעות מקבלים חבריו באמצעות הנפת אצבע. בניגוד לש"ס ולמפלגות החרדיות, למפד"ל אין "מועצת חכמים" או "מרן הרב" שיפסקו בעבורה כיצד תפעל בצמתי הכרעה מרכזיים. שינוי בכך עלול או עשוי, תלוי בנקודת מבטו של הקורא, לשנות את ייחודה ואופיה של המפד"ל לחלוטין.

אמנם בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בקרב הציבור הדתי לאומי, ציבור הבוחרים הפוטנציאלי של המפלגה, בהם רצון להקפדה על מצוות, עליה בקרב חובשי ספסלי הישיבות, ונטייה לחיפוש הנהגה רוחנית צמודה יותר כמו זו של הרב מרדכי אליהו. משום כך הוחלט להציב בראש המפלגה את אפי איתם המייצג תפיסת עולם שונה מזו של זבולון אורלב והתקווה היתה כי במשך הזמן מנהיגותו של איתם תתקבל והוא ינווט את המפלגה בדרך חדשה, שתמשוך חזרה את נוטשיה.

תכנית ההתנתקות של רה"מ, ההצהרות על גוש קטיף "נקי מיהודים" והקמת "מנהלת פינוי" מעשית הציבו את הצורך בהכרעה בנושא ערכי עקרוני הוא היחס לארץ ישראל. ההכרעה על פרישה מהממשלה ועיתויה חידדו את השוני שבין מנהיגותו של איתם לבין מנהיגותו של אורלב.

אפי איתם והרב יצחק לוי פנו אל הרב מרדכי אליהו כדי שיפסוק עבורם אם עליהם לפרוש מהממשלה. הרב מרדכי אליהו בתגובה הורה ליו"ר המפד"ל אפי איתם ולרב יצחק לוי, כשהוא פונה אליהם אישית, לפרוש מיידית מהממשלה. "אני מורה לכם בזאת כי אין להיות שותפים בממשלה כזו, ועליכם לפרוש מיידית מהממשלה ומהקואליציה", כתב בפסיקתו. איתם והרב לוי נענו להוראתו ופרשו מהממשלה.

לעומת זאת, זבולון אורלב נמנע מלפנות אל הרב מרדכי אליהו בבקשת פסיקה וזאת לאור השקפתו לפיה המפד"ל צריכה להעזר בסמכות רבנית לצורך ייעוץ והכוון אך מוסדות המפלגה ו"מקצועניה" הפוליטיים של המפלגה הם אלו שצריכים לקבל את ההחלטה הסופית.

אורלב כמו גם איתם נמנעים מהבאת ההכרעה בפני המרכז ולא בכדי. כל הכרעה שתתקבל אינה טומנת בחובה מענה למחלוקת או מרפא לבעיה. אם יתמוך המרכז בדרכו של איתם לפרוש מהממשלה פירוש הדבר כי מעתה מכיר המרכז בהכרעתו ההלכתית של הרב מרדכי אליהו ומכאן תקצר הדרך אל קבלת החלטות בסגנון מפלגת "מרן הרב".

מאידך אם יכריע המרכז כי יש ללכת בדרכו של אורלב עלול המרכז לתת ידו לחילול השם בדחיית הכרעתו ההלכתית של הרב מרדכי אליהו וגם להביא להדחתו של אפי איתם.

כך או כך יחד עם המאבק הקשה שמנהלת המפד"ל על שמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל היא מנהלת מאבק על זהותה האישית.