מתפללים יחד ביום הכיפורים

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם… לעוברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו אשר ה' אלוקיך כורת עמך היום…" דברי משה אל העם הניצב מול הכניסה לארץ לפני מעמד כריתת הברית בהרי גריזים ועיבל

אורח באתר , ה' בתשרי תשס"ה

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם… לעוברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו אשר ה' אלוקיך כורת עמך היום…" דברי משה אל העם הניצב מול הכניסה לארץ לפני מעמד כריתת הברית בהרי גריזים ועיבל, מהדהדים בזיכרון הקולטקטיבי של עם ישראל בכל שנה ושנה מחדש.

גם בהר סיני וגם בכניסה לארץ נכרתה הברית לא רק עם הניצבים אל מול ההר אלא גם עם הנשמות העתידיות להצטרף אל כלל ישראל " ולא אתכם לבדכם אני כורת את הברית הזאת…כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום… ואת אשר איננו פה עמנו היום…"

דומה שמאז ובכל שנה כורת עם ישראל מחדש את הברית עם אלוקיו ביום הכיפורים.

במעמד היום הקדוש ביותר בשנה נאסף רוב העם לבתי הכנסת וכורת ברית עם הקב"ה בהכריזו שלוש פעמים "ה' אלוקינו ה' אחד" ושבע פעמים "ה' הוא האלוקים".

בסיפור המוכר "הצדיק הכפרי" מסופר על נער פשוט שרצה בכל מאודו להתפלל לאלוקיו ביום הכיפורים אולם לא ידע כיצד. דווקא שריקתו היא זו אשר פתחה את שערי הרקיע וסייעה לתפילות הציבור להתקבל ברצון.

למרבה הצער בתקופתנו המצב חמור עוד יותר. ישנו ציבור גדול הורים וילדים, אשר לא רק שאינם יודעים כיצד להתפלל אלא אינם יודעים היכן להתפלל.

פחות ופחות אנשים כורתים כל שנה את הברית שמקרינה מהודה על כל ימות השנה ושומרת על הזיקה לקודשי ישראל גם בקרב הרחוקים ממנה.

פרוייקט מתפללים יחד של "צהר" שם לו למטרה להחזיר את הציבור למקומות התפילה, להכשיר את הלבבות לכריתת הברית המחודשת עם הקב"ה ביום הכיפורים. זו השנה השישית שעשרות מניינים מוקמים ברחבי הארץ בערים הגדולות, ביישובים, בקיבוצים ובמתנ"סים ביום הקדוש ביותר.

ההתרגשות בקרב הציבור הפוקד את מקומות התפילה רבה. ציבור אשר אינו מורגל בהליכה לבית הכנסת ולעיתים אף חושש מכך, מרגיש בנוח במקומות התפילה האלה.

המטרה איננה להתחרות עם בתי הכנסת, לא לבנות אלטרנטיבה לקיים, אלא להכשיר את הנשמות, לפתוח את הלבבות לקדושה ולאווירה המיוחדת של יום הכיפורים. אנו מאמינים כי לאחר ביקור מוצלח ביום הכיפורים יוסרו חלק מן המחיצות בין הציבור ובין מקומות התפילה ובתי הכנסת יצאו נשכרים גם הם.

מתוך מכתב שקיבלנו מאחד מרכזי המניינים:

"אחת השאלות החוזרות ונשנות של המתפללים הייתה האם יהיה מניין כזה גם בחגים [אחדים אפילו הופיעו בערב שבת ובערב החג בפתח האולם] הבהרנו להם שניתן לעלות לבית הכנסת ולהתפלל שם אך מבחינתם זה לא היה זה. מתגובות מאוחרות יותר התברר שהמניין המיוחד מאפשר להם להרגיש שייכות וחלק שווה של המניין, הישיבה עם כל המשפחה יחד [עזרת נשים לא רחוקה מדי] ההתמצאות בתפילה בעזרת המחזור המיוחד והמדריך, וסבר הפנים היפות שבו הם התקבלו, כל אלה חסרים להם בבית כנסת רגיל…"

אנו מקווים להגדיל השנה את מספר המניינים ברחבי הארץ ולהרחיב את מקומות התפילה. לצורך כך אנו זקוקים לבודדים או קבוצות שמוכנים ביום הקדוש הזה להשפיע על כלל עם ישראל ולהוסיף קדושה וטוהר לציבור כולו.

ויהי רצון שביום הכיפורים עצמו כמו בכל השנה נזכה שוב למעמד הנשגב של "אתם ניצבים היום כולכם ...לפני ה' אלוקיכם".
חגי גרוס הוא מנכ"ל עמותת "צהר".
המאמר באדיבות ראש יהודי המרכז למודעות עצמית בתל אביב.


בשנה הקודמת כלל הפרוייקט כ-160 מניינים ובהם התפללו כעשרים אלף מתפללים ברחבי הארץ. הפרוייקט השנה נערך בשיתוף עם המשרד לענייני חברה ותפוצות, משרד החינוך, "עמיאל", החברה למתנ"סים, "ביחד" ועוד. כדי להרחיב את הפרוייקט דרושים מתנדבים להקמה וריכוז של מניינים חדשים ולחיזוק מניינים קיימים.

"צהר" דואגת לצדדים הרוחניים והלוגיסטים. בודדים וקבוצות שמעוניינים להירתם לאתגר הגדול של הקמת המניינים והנחייתם יפנו ל"צהר". טלפון: 9152270 –08 או 7636225-050