התרגיל האחרון של שרון

אחרי ההפסד הצורב של שרון בהצבעה על הודעתו המדינית, הוא בהחלט נראה כברווז פוליטי צולע אולם זה לא יעצור בעדו מלנסות את התרגיל האחרון שלו בכנסת הנוכחית, ומהו אותו תרגיל?

עו"ד יוסי פוקס , כ"ז בתשרי תשס"ה

דווקא ביו"ש. עו"ד פוקס
דווקא ביו"ש. עו"ד פוקס
צילום: יח"צ
אחרי ההפסד הצורב של שרון בהצבעה על הודעתו המדינית, הוא בהחלט נראה כברווז פוליטי צולע אולם זה לא יעצור בעדו מלנסות את התרגיל האחרון שלו בכנסת הנוכחית, ומהו אותו תרגיל?

ובכן, אין חולק כי תוכנית "ההתנתקות" הכוללת פינוי של 25 ישובי קבע בגוש קטיף ובצפון השומרון ועקירת אלפי אזרחים ישראליים מביתם, פוגעת פגיעה חמורה ביותר בזכויות האדם והקניין של המתיישבים, המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

ביודעה את "המכשלה" הזאת, יזמה הממשלה בסיוע הוועדה לפינוי, פיצוי והתיישבות חלופית, הצעת חוק שנועדה להתגבר על הבעיה ולהעביר את החוק בכנסת, בתקווה שהחוק יוכל לעמוד בתנאי סע' 8 לחוק היסוד, הקובע כי ניתן לפגוע בחוק זה רק בחוק שיחוקק ע"י הכנסת, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או מכוח סמכות מפורשת באותו חוק.

שרון יודע, כי המהלך החוקתי, להעברת החוק הזה בשלוש קריאות בכנסת ולאחר מכן תחת שבטו של בג"צ, יארך זמן רב מדי ויסכל את לוח הזמנים שלו להפיכת תוכניתו לעובדה מוגמרת בשטח.

לאור זאת החליט לשרון ליישם את הכלל "כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" (או נסיגה) והחליט להביא את התוכנית, שימו לב, את התוכנית לא את החוק, להצבעה בכנסת בתוך שבועיים ימים, ביום 25.10.04 בהניחו כי הפעם, לאור העובדה שיהיה מדובר בתוכנית עצמה, הוא יקבל את רשת הביטחון של מפלגות העבודה, יח"ד, עם אחד, ועוד כמה חסרי בית פוליטי, מה שיבטיח לו רוב של בין 63 ל- 66 חברי כנסת.

העובדה שהכנסת תצביע בעד התוכנית, לא תשנה את המצב החוקתי כאמור, עד לאחר שחוק הפינוי-פיצוי יעבור את כל שלביו, אולם מבחינה ציבורית, שרון יראה עצמו חופשי מכל כבלי הפוליטיקה למיניהם ויטען כי הכנסת, שהיא הריבון נתנה את החותמת הסופית לתוכניתו.

למי שיש ספקות בנוגע לתרגיל הזה, הנה לפניכם קטע מדברי שרון בסיעת הליכוד "אני יוצא מתוך נקודת הנחה שתוכנית ההתנתקות תאושר בכנסת ואז נצביע על הפיצויים, זה נושא רגיש שמחייב רגישות מרבית. מחלוקות יכולות להיות עד שהכנסת מקבלת החלטה". עיניכם הרואות כי שרון מחלק בין התוכנית, שכוונתו לאשר במחטף בעוד שבועיים, לבין ההצבעה על הפיצויים, קרי על החוק לפינוי ופיצוי.

אסור להקל ראש בתרגיל הזה של שרון וחובה על כל מי שעיניו בראשו ומתנגד לתוכנית ההתנתקות, לשבת על כל אחד ואחד מחברי הכנסת המתנדנדים, ולהבטיח כי יצביעו נגד התוכנית.

אומנם, בכל מקרה לא יהיה מנוס מהליכה לבחירות מוקדמות, אולם ההבדל בין הליכה לבחירות כאשר תוכנית ההתנתקות תלויה באוויר, כמו היום, לבין הליכה לבחירות לאחר שהכנסת תצביעה, חלילה, בעד ההתנתקות, הוא הבדל תהומי.

ולבסוף, לכל אלו שהם מתנגדים "לאייט" וטוענים כי הם מתנגדים להתנתקות, אך תומכים בשרון, כפי שהיה בהצבעה על הודעת שרון בכנסת, הגיע הזמן להתעשת, להפסיק לשקר לעצמכם ולהפנים את העובדה הפשוטה: כי אין התנגדות להתנתקות, ללא התנתקות משרון.