ערכו של משאל עם

מנהיגות יהודית פירסמה הודעה בנוסח זה: "לשום רוב אין תוקף מוסרי להחליט על עקירת יהודים מביתם ומארצם, למרות זאת מנהיגות יהודית איתנה בתמיכתה במשאל עם בנושא זה".

מיכאל פואה , ב' בחשון תשס"ה

דעות מיכאל פואה
מיכאל פואה
עצמי
מנהיגות יהודית פירסמה הודעה בנוסח זה: "לשום רוב אין תוקף מוסרי להחליט על עקירת יהודים מביתם ומארצם, למרות זאת מנהיגות יהודית איתנה בתמיכתה במשאל עם בנושא זה".

כאשר מנחם בגין ביצע את הגירוש מחבל ימית הוא ביצע לדעתינו פשע מוסרי שהייתה חובה להתנגד לו, אך יחד עם זאת הייתה לגיטמציה ציבורית מלאה למעשהו. מסיבה זו, לאחר מעשה נורא זה, לא חל שבר בעם ולא עמדה על הפרק סכנה של מלחמת אחים. כאשר ממשלת רבין ביצעה את הסכם אוסלו, גם היא ביצעה פשע מוסרי, אבל להבדיל ממשלת בגין, גם לא הייתה לה לגיטמיות בציבוריות הישראלית מה שהביא לקרע נורא בתוך העם.

שום משאל עם לא יכול להצדיק פשע מוסרי. קריעת עם ישראל מארצו, גירוש יהודים שומרי חוק מביתם ורכושם, וכניעה לאוייב הערבי, הם פשע ששום רוב לא יהפוך אותו למוסרי. התנגדותנו למהלכים אלו היא בראש וראשונה ערכית מוסרית ונתמיד בה גם אם הרוב יאמר את ההיפך.

אולם אם חשוב לכולנו כיצד יראה העם לאחר המעשה הנורא שראש הממשלה מתכנן, אין ברירה, אלא ללכת למשאל עם. משאל עם יכריע בשאלת הלגיטמיות הציבורית. לדעתינו הרוב המוחלט בעם יאמר "לא" ברור לתוכניתו של ראש הממשלה. השאלה היא כמובן האם יכבד ראש הממשלה הכרעה זו או שמא ינהג כפי שעשה בהכרעות הדמוקרטיות הקודמות בהן הובס?

במידה וחס וחלילה יצביע רוב העם בעד תוכנית ראש הממשלה, נרויח כולנו את לכידותו של העם. להערכתינו תהיה התנגדות המתחייבת מהמצב וגם אנו נהיה שותפים לה, אך נראה שאז התוצאות תהיינה דומות לאלו שהיו בעת גירוש חבל ימית.

לו ראש הממשלה היה ישר דרך ונוהג בהתאם לחובות המוסריות שהוא קיבל על עצמו, לא היינו נזקקים כלל למשאל העם. בבחירות האחרונות העם הכריע בצורה ברורה נגד תוכנית הבריחה מעזה שדגלה בה אז מפלגת העבודה. ראש הממשלה יכול גם עתה להקים קואליציה יציבה וחזקה בלי שינוי ובלי ה"הנתקות".

אולם במצב הנתון בו ראש הממשלה מתעקש להמשיך בדרכו מתוך תחושה שהרוב איתו, על אף הפסדיו הצורבים בכל התמודדות, והוא מוכן לקרוע את העם, משאל העם יכול לפתור לפחות שאלה זו, ולהקטין את סכנת הקרע בעם המאיימת על כולנו.