טרנספר על פי חוק

השבוע, יצביעו בכנסת בפעם הראשונה מאז קום המדינה, על הצעת חוק שנועדה לתת גושפנקא חוקית להעברה כפויה של אוכלוסיה אזרחית ממקום למקום, מה שידוע יותר בלקסיקון של השמאל כ"טרנספר".

עו"ד יוסי פוקס , י"ט בחשון תשס"ה

דווקא ביו"ש. עו"ד פוקס
דווקא ביו"ש. עו"ד פוקס
צילום: יח"צ
השבוע, יצביעו בכנסת בפעם הראשונה מאז קום המדינה, על הצעת חוק שנועדה לתת גושפנקא חוקית להעברה כפויה של אוכלוסיה אזרחית ממקום למקום, מה שידוע יותר בלקסיקון של השמאל כ"טרנספר".

לשם רענון ההיסטוריה, מהלך כזה כבר בוצע בידי ממשלת ישראל במסגרת הסכמי קמפ-דיויד, כאשר נעקרה ההתיישבות הישראלית בסיני, אולם יש הבדל תהומי בין מה שהיה אז ובין מה שעלול להיות היום.

חצי האי סיני, לא היה חלק מארץ ישראל (למעט גבולות הארץ המובטחת), לא מבחינה היסטורית ולא מבחינה משפטית בינלאומית לעומת שטחי יש"ע, שהם ערש ההיסטוריה של העם היהודי וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל מהבחינות הללו. אזרחי ישראל, תושבי גוש קטיף וצפון השומרון, הם בעלי אותם זכויות בדיוק כמו אזרחי ישראל תושבי רמת אביב או תושבי ואדי ערה.

לפני כעשור וכעשור לאחר הנסיגה מסיני, נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המעגן את זכויות האזרח והקניין של אזרחי ישראל כזכות חוקתית עליונה, בדומה למעמד של חוקה במדינות אחרות.

על פי חוק היסוד, ניתן לפגוע בזכויות המעוגנות בו רק במסגרת חוק שייחקק בכנסת, ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. תכלית החוק, הייתה בין היתר, שמירה על זכויות האדם והקניין של אזרחי ישראל באשר הם, ומניעת מצב שממשלה עתידית מימין או משמאל, תקבל החלטה לבצע טרנספר באזרחים ישראלים, ערבים או יהודים.

ועתה, כאשר אותו חוק יסוד, שעבר בכנסת בתמיכת הימין והשמאל כאחד, מגיע למבחן, נדמו לפתע קולותיהם של אנשי השמאל, אבירי החוק וזכויות האדם, שכן לדידם – טרנספר של יהודים הוא בגדר "מצווה" הדוחה את כל ספר החוקים של ישראל, לעומת טרנספר של ערבים שהוא בגדר "פשע מלחמה".

הצביעות של השמאל, המאפיינת את דרכי התנהלותו מזה 37 שנה, מגיעה לאחרונה לשיאים חדשים גם במתן גיבוי מוחלט לדיקטטורה של רה"מ שרון שהוליך שולל מיליון בוחרים ישראלים, שוודאי לא בחרו בו כדי שהוא יממש את המצע של מפלגת העבודה. אין זה סוד כי המחנה הלאומי התנגד מאז ומעולם לטרנספר של תושבים, יהודים או ערבים, כדרך לפתרון הסכסוך, אולם עתה, מגיעים אנו לקו פרשת מים.

ידעו היטב אותם אבירי השמאל, כי ברגע שיישבר הכלל וייחקק חוק המתיר לבצע טרנספר באזרחים ישראליים, תהיה הסיבה אשר תהיה; ביטחונית, דמוגרפית או כל סיבה אחרת שעולה כדי להצדיק זאת – תיסלל הדרך לבצע טרנספר גם בערבים אזרחי ישראל, תושבי הגליל, הנגב או כל מקום אחר. אזרח הוא אזרח וטרנספר הוא טרנספר.