אל נא אחי תרעו

ממשלת הזדון והרשע התפרקה, ברוך ה'. זאת הייתה הממשלה הגרועה בתולדות המדינה. היא פתחה בהתקפה על לומדי התורה, על מתנחלי יש"ע, על ילדי ישראל, על כל דבר שיש בו יהדות וקדושה.

ד"ר חגי בן ארצי , ג' בטבת תשס"ה

דעות חגי בן ארצי
חגי בן ארצי
ערוץ 7
פניה נרגשת למרנן ורבנן, גדולי התורה בארץ הקודש:

ממשלת הזדון והרשע התפרקה, ברוך ה'. זאת הייתה הממשלה הגרועה בתולדות המדינה. היא פתחה בהתקפה על לומדי התורה, על מתנחלי יש"ע, על ילדי ישראל, על כל דבר שיש בו יהדות וקדושה. אבל הפיסגה של הרוע היא התוכנית של הממשלה הזאת להחריב מעל עשרים ישובים בגוש קטיף ובשומרון, לגרש בכוח אלפי יהודים יקרים, שומרי תורה ומצוות הדבקים באדמת הקודש, ולהפוך עשרות בתי כנסת וישיבות למסגדים של רוצחים מתועבים, שבהם יטיפו לשנאת ישראל.

אוי לנו שהגענו לרגע נורא כזה, שרשעים מזרע ישראל מתכננים מעשה איום ומחריד כזה. לא נשמע כדבר הזה מיום היות ישראל לעם, שיהודים יתנפלו על אחיהם בשנאה איומה, בתאוות הרס נוראה, דווקא, בגלל היותם שומרי תורה ואנשי אמונה.

אבל, לצערנו, "רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם עושים תשובה". הם רוצים להמשיך בדרכם הרעה ובתוכניתם הנוראה ולהקים מחדש את ממשלתם על הריסות הממשלה הקודמת. לשם כך הם רוצים את המפלגות החרדיות, שלפני שנתיים מאסו בהן ובעטו בהן. הם מבינים, שכדי לעשות מעשה נורא כמו שהם מתכננים הם צריכים "הכשר", שהם יקבלו מעצם ישיבת המפלגות החרדיות בממשלה גם אם יתנגדו לתוכנית החורבן.

הם רוצים להשיג עוד מטרה חשובה: ליצור קרע נורא בין היהודים הדתיים, תלמידי "מרכז הרב" ובנותיה, לבין היהודים החרדיים לזרמיהם השונים. אם יצליחו, חלילה, לסכסך ולקרוע את הציבור הדתי מהציבור החרדי, יקל עליהם בבוא הזמן לשבור גם את הציבור החרדי. קודם נחסל את ההתנחלויות, זאת תוכניתם רחמנא לצלן, ואח"כ נחסל את הישיבות. אם נצליח למשוך את החרדים לסייע לנו נגד המתנחלים, לא ירצו המתנחלים לעמוד לצידם של החרדים כשיבוא תורם. ה' הטוב והרחום יפר עצתם ויסכל מזימתם.

בלב קרוע ומורתח ובדמעות שליש אני מתחנן לפניכם, אחי היקרים, ראשי ומנהיגי הציבור החרדי בארץ הקודש: אל נא תצטרפו לממשלתם של הרשעים, שמנסים לפתות אתכם בשוחד ובשלמונים; אל נא תסייעו בידם, במישרין או בעקיפין, להוציא אל הפועל את תוכניתם הנוראה; אל נא תגרמו לקרע נורא בתוך הציבור של שומרי התורה ובני הברית, שנלחם על קיומו ועל עתידו בארץ הקודש.

אני יודע, שאתם כועסים על עסקני המפד"ל, שהכניסו לממשלה את מפלגת השנאה לדת ("שינוי") וגרמו נזק קשה לכל מוסדות התורה והיהדות בארץ. אנא, על תקפידו על ציבור המתנחלים המסור לתורת ישראל, בגלל עוונות אורלב וחבריו. אנחנו כועסים עליהם לא פחות מכם, שהרי עשו מה שעשו נגד דעת רבותינו ומורי דרכנו. אני וחבריי קיבלנו על עצמנו בלי נדר, שלא להצביע בשבילם בעתיד, ואני משוכנע, שכך מרגישים רבים בציבור הדתי.

רבותינו, בטוחים אנחנו בלב היהודי שפועם בכולנו, ובשכל הישר, שבנוי על תורת ישראל – שלא תפקירו אותנו בידי הרשעים מזרע ישראל; שלא תתנו יד להחריב ולהרוס את מפעל חייהם של רבבות יהודים המסורים בכל מאודם לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל.

מזה כשלושים שנה אנחנו מתמסרים בכל מאודנו ומוסרים את נפשנו על בניין ישובים שמלאים בתורה וביראת שמים, שמהדרים בקיום המצוות התלויות בארץ ושספוגים באווירה של קדושה וטהרה.

תראו, איך המפעל החקלאי העצום של גוש קטיף בנוי כולו על קיום המצוות התלויות בארץ בהידור הכי גדול. תראו, כמה ישיבות ובתי כנסת יש בכל ישוב וישוב שבנינו. הן בגוש קטיף, הן בשומרון, הן בהרי יהודה והן בכל מקום אחר בארץ ישראל. האם תתנו ידיכם להרס המפעל העצום הזה, שיש בו כל כך הרבה קידוש ה', ושכל כך הרבה יהודים מסרו את נפשם למענו? האם תתנו ידיכם לשמח את אויבינו מבחוץ ומבפנים, שנלחמים בחמת זעם נגד כל דבר שקדושה ויהדות קשורים בו?

האם לא יהיה חילול ה' נורא ואיום, שעשרות בתי כנסת וישיבות יהפכו, חלילה, למסגדים של שונאי ישראל, ואלפי בתים ומפעלים של יהודים קדושים יעברו לידי רוצחיהם? האם תתנו ידיכם לזוועה כזאת?

בטוחים אנחנו, שלא תתפתו אחרי הכסף והשלמונים שהם מציעים לכם. הם חושבים, שכמו שאצלם אפשר לקנות כל דבר בכסף, וגם דברים, שלכאורה, חשובים להם הם מוכנים למכור תמורת בצע כסף, כך גם ניתן לקנות את הציבור החרדי בכמה מיליונים. הם לא מבינים מה זאת אמונה, מהו הכוח של יראת שמים, מה העוצמה שנותנת התורה לשומריה.

בבכי ובתחנונים אני פונה אליכם: אל נא אחי תרעו. וה' הטוב יחזק את כולנו להתאחד ולשלב ידיים בעבודתו יתברך.