ארגון נפגעי טרור, הבג"ץ והתקשורת

תפקידו הראשון, במעלה, של משטר דמוקרטי הוא לשמור על חיי עמו. כך התנהגה ארה"ב, הגדולה והמתוקנת שבדמוקרטיות העולם, ב"מלחמת ויאטנם" וכך היא נוהגת היום במלחמתה עם עיראק. וכך נוהגות כל המדינות השוחרות טובת אזרחיהם.

ד"ר אריה בכרך , ד' בטבת תשס"ה

תפקידו הראשון, במעלה, של משטר דמוקרטי הוא לשמור על חיי עמו. כך התנהגה ארה"ב, הגדולה והמתוקנת שבדמוקרטיות העולם, ב"מלחמת ויאטנם" וכך היא נוהגת היום במלחמתה עם עיראק. וכך נוהגות כל המדינות השוחרות טובת אזרחיהם.

על מנת להגן על חיי חייליהם נוהגות מדינות אלו, בעת מלחמה להפגיז מהאוויר את היעד בטרם נכנס הכוח הרגלי.


ע"מ להגן על חיי חייליהם נוהגות מדינות אלו בעת מלחמה להפגיז מהאויר את היעד בטרם נכנס הכח הרגלי.

במדינת ישראל שולט ה"מוסר" של "מכוערי הנפש". ע"פ מוסר זה חיי אויבינו חשובים מחיי ילדינו. לכן נאסר ע"י הבג"ץ השימוש במה שנקרא "נוהל שכן" וכמובן הפגזה מרחוק של בתי מחבלים בהם מסתתרים הרוצחים.

חיילים לא מועטים קיפחו את חייהם, כמו למשל בג'נין, בגין הנחיה נפסדת זו.

בכוונתי, להקים עמותה שתאגד בתוכה את משפחות החיילים שנפגעו לשווא כתוצאה, מאימוץ ההנחיות הבלתי מוסריות של הבג"ץ וה"עליהום" התקשורתי שנעשה במקרים בהם, בכל זאת, בחרו חיילים לגונן על חייהם תוך פגיעה מרחוק במבקשי נפשם.

יעודה של העמותה יהיה:

א. להלחם בכל דרך אפשרית על מנת להסיר את המגבלות המסכנות את חיי ילדינו.

ב. להנחיל לצה"ל את המוסר היהודי "הבא להורגך השכם להורגו", ואת המוסר האמיתי שחיינו קודמים לחיי אויבינו.

אני קורא לכל מי שרוצה להצטרף לעמותה זו. נא לכתוב בתגובה את שמכם.