חוק הטרנספר – תקדים בינלאומי

הצעת חוק הטרנספר, הזוכה לשם התמים של "הצעת החוק ליישום תוכנית ההתנתקות", נמצאת עתה על שולחן הניתוחים בועדות הכנסת השונות

עו"ד יוסי פוקס , ט' בטבת תשס"ה

דעות דווקא ביו"ש. עו"ד פוקס
דווקא ביו"ש. עו"ד פוקס
צילום: יח"צ
הצעת חוק הטרנספר, הזוכה לשם התמים של "הצעת החוק ליישום תוכנית ההתנתקות", נמצאת עתה על שולחן הניתוחים בועדות הכנסת השונות. אף אם יצליחו מנתחי החוק, לתקן או לשפר את הצעת החוק בטרם תובא לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, זה לא ישנה עובדה אחת פשוטה.

מדובר בחוק המטיל כתם שחור על מדינת ישראל. מבדיקה שנעשתה, עולה כי אין תקדים בתולדות העולם המערבי לחקיקה שתכליתה טרנספר של אזרחי מדינה ממקום מגוריהם. אכן, טרנספר של אוכלוסיות שונות התבצע לא אחת בהיסטוריה, דא עקא, היה זה במשטרים טוטאליטריים, לחילופין כתוצאה ממלחמות עולם או באקטים של גירוש יחידים המהווים סכנה למדינה, כגון טרוריסטים וכדומה.

התקדים של פינוי ההתיישבות בימית, שונה, שכן הוא נעשה קודם חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. באותה עת, לא היה צורך בחקיקה אלא בהחלטת ממשלה בלבד, ובדיוק לשם כך נחקק חוק היסוד כדי ליצור תשתית חוקתית לזכויות האדם בישראל, כמקביל לחוקה הקיימת ברוב מדינות העולם המערבי.

האם ראוי להכליל את חוק הטרנספר בספר החוקים של ישראל?

בהקשר זה ניתן להזכיר את פסק דינו של בית המשפט העליון בעתירה של הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואחר כך נגד ממשלת ישראל, שם דובר על מקרים בהם נאלץ השב"כ להשתמש בעינויים נגד מחבלים, שהם בבחינת "פצצה מתקתקת". בג"צ קבע שאסור להשתמש בשיטות אלו, אף אם יש בכך כדי להציל חיי אדם וזה המחיר שהמדינה משלמת על היותה מדינה דמוקרטית.

הביקורת החריפה במערכת הביטחון, לאור פסיקה זו, הביאה ליזום חקיקה מיוחדת שנועדה להכשיר את השימוש בעינויים רק באותן נסיבות של "פצצה מתקתקת". יוזמת החקיקה הנ"ל נתקלה בחומה בצורה של התנגדות בקרב אבירי זכויות האדם, שטענו כי החוק מזכיר תקופות אפלות ומשטרים אפלים ונוגד את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

והנה, באותה מדינה יהודית ודמוקרטית, עומדים לחוקק חוק מיוחד לצורך גירושם של כ- 10,000 יהודים, אזרחי המדינה, תושבי ארץ ישראל.

ולהיכן נעלמו אותם אבירי זכויות האדם? האם עינויו של מחבל שהוא פצצה מתקתקת, כדי להציל חיי יהודים, הוא פחות מוסרי מגירוש יהודים ממולדתם?

ובכן, למרבה הצער, כל אותם אבירי החוק אינם מחשיבים את "המתנחלים" כבני אדם. מבחינתם מדובר בכובשים, פורעי חוק שגזלו את "אדמות הפלשתינים". לך תסביר לאותם בורים חסרי דעת, כי הם עצמם מתגוררים בבתים של הפלשתינים שנכבשו ב- 1948 בשכונת היוקרה טלביה בירושלים או בשכונת היוקרה רמת-אביב הלא היא שיח' מוניס ". לך תסביר להם, כי עוד לא נולד הפלשתיני, ודאי לא אבו מאזן, שעושה חילוק בין שטחים "שנכבשו" ב- 1948 לשטחים "שנכבשו" ב- 1967.

אין טעם. הם לא יקשיבו, ואם יקשיבו לא יבינו. הם כבר השלימו את "תוכנית ההתנתקות" שלהם מהעם ומהארץ. אנחנו, לעומת זאת, הרוב השפוי והלא דומם, לא מתנתקים. לא מהעם ולא מהארץ. אנו עם אחד עם ארץ אחת.