סכנת "תוכנית ההתנתקות"

למדינה זכות לוותר על שטחים בהתאם לחוקים ולנהלים. לתושבים, על פי החוק הבינלאומי ותקדימים רבים, קיימת הזכות להישאר בבתיהם ולהיות תושבים במדינה היורשת.

פרופ' ג'רלד פרמן , י"ח בטבת תשס"ה

למדינה זכות לוותר על שטחים בהתאם לחוקים ולנהלים. לתושבים, על פי החוק הבינלאומי ותקדימים רבים, קיימת הזכות להישאר בבתיהם ולהיות תושבים במדינה היורשת.

אם תבוצע ההינתקות כמו שהיא מוצעת היום, תבוטל זכות זאת מאזרחי ישראל שבוחרים להישאר במחוז עזה היום. ומחר, אולי ביהודה, בשומרון, בגולן ובירושלים המחולקת והפתוחה... הסיבה לביטול זכות זאת, לפי דברי סגן ראש הממשלה, היא פחד שהמדינה שתקבל את השטח, מדינת פלשתין, לא תשמור על הזכויות המינימאלית של התושבים החדשים-היהודים. לפי הדיווחים במילים שנאמרו בעופרה, "היהודים שיישארו יטבחו".

כך הסיפור ברור. כדי לפתור את הבעיה הערבית-הישראלית ממשלת שרון מסכימה להקמת מדינת פלשתין מערבה מהירדן שצריכה להיות יודנריין (ללא יהודים) כדי שלא יטבחו יהודים. השאלה הנשאלת היא: האם זה נבון להסכים להקמת פלשתין כזאת? האם ההערכה הזאת, שנדמה לי מייצגת לא מעטים בממשלה, מעניקה לממשלת ישראל הזכות לבטל זכות האזרח לביתו וקניינו ולגרש אותו בניגוד לרצונו?

במדינה דמוקרטית הערכת ממשלה כזאת היא הערכה, ואין לה תוקף להשתמש כסיבה לביטול זכויות אלמנטאריות של האדם. אם יבוא הזמן להינתקויות האלו, על ממשלת ישראל להסביר לתושבים את הסכנה שהיא מעריכה עבורם אם יבחרו להישאר בבתיהם ותו לו. לחלופין, על הממשלה להתנגד להקמת מדינה יורשת כזאת שתפגע במיעוט היהודי.

על ממשלת ישראל לכבד את זכויות אזרחיה ולא להיסחף בדרך של "קרבנות" למען הכלל, ולהרים דגל להקמת מדינה שבה חיי יהודים בסכנה.