התבונה הטהורה

למקרא תגובתו של ח"כ יוסי שריד יח"ד עם שאר אנשי השמאל, על דברי הרב וייס בראיון לערוץ 10: כי "על הרב הצבאי לפרוש מצה"ל, ולא על הרמטכ"ל לפטרו".

ניסן יואלי , כ"ג בטבת תשס"ה

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
למקרא תגובתו של ח"כ יוסי שריד יח"ד עם שאר אנשי השמאל, על דברי הרב וייס בראיון לערוץ 10: כי "על הרב הצבאי לפרוש מצה"ל, ולא על הרמטכ"ל לפטרו". ועוד הגדילו לעשות בתנועת השמאל "שלום עכשיו" כשקראו לפטר את הרב וייס מצה"ל, ונשיא המועצה לשלום וביטחון האלוף (מיל') דני רוטשילד, שאמר "כי על יעלון לגזור גזירה שווה בין וייס לבין הצוער מבית הספר לקצינים, שהודח מהקורס באחרונה לאחר שאמר למפקדיו כי יסרב לפנות יישובים".

עליהום כזה שלא היה כדוגמתו מצד אנשי השמאל על הרב הצבאי הראשי, מבייש את האינטליגנציה של אותם "אנשי שמאל". לו במקום הרב הצבאי הראשי היה עומד בעין הסערה קצין אחר בצה"ל, האם גם אז היו משתלחים בו?!

אני מעלה שאלה שהיא לגמרי לא היפותטית.

הרב הצבאי הינו קצין בעל תפקיד מקצועי אותו רכש מחוץ לצבא. הרב הצבאי אינו הקצין המקצועי היחידי בצבא. יש רבים כמותו בתחומים אחרים דוגמת רופאים, מהנדסים, משפטנים ועוד. לו, לדוגמא, הרופא הראשי לצה"ל היה יוצא בהכרזה על התלבטותו בהנחיות רפואיות מקצועיות אשר הוא נדרש להם והן עומדות בניגוד להנחיות של הדרג הצבאי, המדיני ואפילו מול חקיקה בכנסת, והוא היה משיב למראיין כי: "אני ישבתי אצל מורי ורבי, הפרופ' המלומד, בבית הספר לרפואה, הוא אמר לי בפגישה בארבע עיניים לא לפשוט את מדיי ולהישאר בצבא". וכשהמראיין היה מקשה עליו ושואל: "מה היה קורא אילו נדרשת לכך?" היה הרופא הראשי משיב: "היית מראיין פה אדם אחר". האם גם אז היו אנשי השמאל משתלחים בו ומבקשים לפטרו?

לא ולא! הם היו נוהגים בהיפך הגמור. הם היו משבחים אותו על עמידתו האיתנה מול לחצי הצבא, הממשלה ואפילו הכנסת, הם היו מעלים על נס את מחויבותו לשבועת הרופא האומרת בין השאר: "אתם ניצבים היום כולכם, בפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה, לעברכם בברית הרפואה. למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם, בשום שכל וביושר לבב למען קום דור רופאים, דרוכי מעש ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי... תנו כבוד ויקר לרבותיכם, שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה" (מתוך שבועת הרופא), ולא היו משתלחים ברופא הראשי על שהוא בעל נאמנות כפולה.

רב מחויב ל"שבועת הרב" הכתובה ב"תורה המקצועית" שלו: "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלוהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל... לעברך בברית ה' אלוהיך... ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום... ואת אשר איננו פה עמנו היום" (דברים כ"ט, י'-י"ד).

מדוע שבועה זו פחותה מהשבועה של הרופא? כצווי: "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיך בו". "ובאת אל הכהנים הלווים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט". "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" (דברים י"ז ח'-י'). מדוע חיוב זה לא תקף כלפי רב, ואילו מה שיאמרו הפרופסורים מן האוניברסיטה לרופא הראשי תקף, אף תקף?!

הוא הדין היה אם זה היה המהנדס הראשי של צה"ל, שהיה מכריז כי פקודות הצבא הם בניגוד להנחיות המקצועיות שלמד בבית הספר להנדסה, או המשפטן בבית הספר למשפטים. מדוע כשזה נוגע לרב הצבאי הראשי פתאום אצל כל חניכי "ביקורת התבונה הטהורה", התבונה פורחת, והם עטים כפראים שבארצות הלא מתורבתות על כל מי שנקרה בדרכם, יורים חיצים מורעלים לכל עבר בגלל שקצין בכיר בצה"ל, הממלא אחר חובתו המקצועית הולך למלא גם את מחויבותו כלפי מוריו המקצועיים, כפי שאמור לעשות כל קצין מקצועי אחר, במצבים דומים.

איך יכולים אנשי השמאל לנהוג חוסר יושר אינטלקטואלי משווע שכזה, המגלה אצלם אי-הבנה של לוגיקה בסיסית? האין זה נובע משנאתם התהומית לכל דבר שנודף ממנו ריח של קדושה (במקרה זה, הרב הצבאי הראשי)? שנאתם למי שמייצג את תורתו הנצחית של העם היהודי, על פני האוניברסליזם הנוצרי המזויף הבוקע מגרונם? מוטב היה להם להחריש בעת ההיא, כדברי הנביא: "לכן המשכיל בעת ההיא ידום" ולא ככלב השב על קיאו, וככסיל השונה באיוולתו.הכותב הינו בוגר הטכניון, בעל תואר שני בהנדסה, ו"מגיד שעור" בישיבה ציונית