עם ישראל והשבת

בימי צאתנו ממצרים בזמן בו אנו מתהווים כעם, אנו מצווים על השבת. השבת היא שייכת לעם ישראל. עם ישראל זהותו היא השבת. על כן חלק מהתהוות כעם מתגלה בציווי על השבת.

הרב מיכה הלוי , ז' בשבט תשס"ה

דעות תוקף. הרב הלוי
תוקף. הרב הלוי
חזקי עזרא
בפרשת השבוע, בשלח, אנו מצווים על השבת קודם שניתנה תורה.

בימי צאתנו ממצרים בזמן בו אנו מתהווים כעם, אנו מצווים על השבת. השבת היא שייכת לעם ישראל. עם ישראל זהותו היא השבת. על כן חלק מהתהוות כעם מתגלה בציווי על השבת.

אין השבת בישראל כימי המנוחה והשבתון של הגויים. אצל הגויים השבת היא מנוחת הגוף. אצל ישראל השבת היא מנוחת הנפש. השבת אינה הכרחית לנו בגלל עייפות החומר. השבת היא ערך תכלית חיינו המופיע ביום הקדוש, היום השביעי. השבת מפעמת בתוכנו את ערך סדר כל חיינו, והיא מקבעת כל פעלנו ומעשינו בימי החולין. יוצאים את השבת באמירת המזמור: "ויהי נועם ד' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו" וכו'.

השבת, המפעמת רוח קדושה וטהרה בתוכנו מכוונת את כל המעשים. רק עם ישראל יודע לעשות את השבת כמנוחת אמת ואמונה. "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת". ישראל עושים את השבת. השבת היא ברית עולם ואות לעולם כי יש בורא לעולם, ומטרה בכלל הבריאה.

לדוגמא, ניתן לציין שהנוצרים מעתיקי ומסרסי המצוות בחרו להם ליום שבתון את יום הראשון בשבוע. אצל הגויים זו מנוחה לקראת הימים הבאים, השבת היא אמצע לקראת ימי העבודה שהם "מטרת החיים". אצל ישראל השבת היא יום אחרון בשבוע. כל יום ויום הוא אמצעי לקראת המטרה הערכית, היא השבת.

צריכים אנו לדעת שמאבק על השבת במדינת ישראל, הוא המאבק על עצם יהדותנו, על הישראליות, על השבת הישראלית ולא על יום שבתון ומנוחה בלבד.

השבת היא ברית קודש בין ישראל לבין השם יתברך. כל הפוגע בה וכל השותף לפגיעה בה כמוה כמי ששותף לפגיעה בברית הישראלית עם ה'.

השבת אינה מצוה פרטית בלבד, המחויב בה היחיד בישראל, עניין הנוגע לכפיה דתית על הפרט. אין השבת נוגעת "לדתיים" בלבד וחילולה מהווה פגיעה חברתית. השבת הישראלית היא זהותנו הלאומית.

שמירת השבת לעולם לא תהווה אבן נגף באחדות החברה הישראלית. אדרבה, העלמת עין וחוסר תשומת הלב לחילולה חוצץ במודעות של הזהות הישראלית לכלל עם ישראל.

יש ערך חינוכי לשמור עצמנו מלצרוך מצרכים במקומות בהם מחללים שבת. אי אפשר לדבר על יתר ערכיות, מחד, וחילול שבת, מאידך, תרתי דסתרי.

ומכאן אני קורא לידידינו איש רב פעלים לתורה ולחסד, מר מוטי זיסר, להוסיף ולחזק גם את עניין הזהות הלאומית הערכית של ישראל, השבת.