האיש שחי ולא חת

אדיר זיק – האיש שחי ולא חת
לומר את האמת, אחת לאחת.

הרב אמנון יצחק , ל' בשבט תשס"ה

אדיר זיק – האיש שחי ולא חת
לומר את האמת, אחת לאחת.
בכל שטח, בכל תחום ובכל עניין
מעל כל במה, או פורום, או שיח סתם.
אדיר זיק, דאג ליתום, דלפון ודל
הקים גמ"ח, עזר תרם ואף יעץ חינם.
אדיר זיק, היה אוהב העם
זיק של דמע, ניגר מעיניו
על כל חיבוק יהודי נוסף
אהבת הזולת, משאת חייו.
דפיקה בשטיבל "מנחה, מנחה"
על פי אדיר, חבורו של עם.
אדיר - זכור אזכרך
ידיד ורע, אוהב אדם.
מפיק מסור, בכל אתר ואתר
בחו"ל, בארץ וב'טדי', גם.
דואג, חושב ומתחשב
מכין טורח, ללא בושש
צנוע, חייכן ופשוט לובש.
אך ביהדותו, גאות לבש
רק לא מזמן, היכרתיך
מספר שנים, תוסס תוסס.
באחרונה, לצערי, כמעט גוסס
מצדק הדין, אך לא חושש.
עתה, תחסר כאן, במחוזותינו
אך כשתביט ממעל, על עולמנו
עולם של שקר ובלבול
תדע, כי לא הפסדת, כאן כלום.
אדיר זיק – יהודי חם
כך נזכור, בכל עת ובכל זמן
אוהב ארצו ומולדתו
חוזר היום, אל אדמתו.
יהי רצון, ששכרך ישולם
אחת לאחת, על כל עניין.
ואם יחסר לך, מעט שם
נשתדל כולנו, להשלים מכאן.

יהי זכרך ברוך.