"קחו לי חרב"! (מלכים א' ג', כ"ד)

כל העולם הדיפלומטי טורח ובוחש בסיר הטשולנט שמתבשלים בו יחדיו בני ישראל ובני ישמעאל. הסכסוך במזרח התיכון הנחשב כבלתי פתיר מאתגר הרבה מוחות דיפלומטיים, המחפשים עבורו את מיטב הפתרונות האפשריים.

אלכס לכיש , י"ג באדר תשס"ה

כל העולם הדיפלומטי טורח ובוחש בסיר הטשולנט שמתבשלים בו יחדיו בני ישראל ובני ישמעאל.
הסכסוך במזרח התיכון הנחשב כבלתי פתיר מאתגר הרבה מוחות דיפלומטיים, המחפשים עבורו את מיטב הפתרונות האפשריים.

הנרי קיסינג'ר, הדיפלומט היהודי המנהל את מדיניות החוץ האמריקאית באופן פעיל ובאופן עקיף מזה שנות דור, הינו אחד מהקובעים העיקריים את הכיוון אליו מתועלים רוב הפתרונות.

במאמר שפרסם עיתון "טריביון" הנפוץ בכל העולם, בתחילת חודש דצמבר שנה שעברה, הוא הציע לפתור את הסכסוך בעזרת חילופי שטחים. כלומר, הפלשתינאים יקבלו את כל שטח הגדה שהיה כלול בגבולות 67 פרט לחמישה או שמונה אחוזים שאותם יקבלו מהגליל תמורת גושי ההתנחלויות שיושארו בידי הישראלים.

בקושי חלפו חודשיים והנה הוא ממליץ לקונגרס האמריקאי על פתרון חדש. עתה הוא טוען, יש לפתור את הסכסוך על ידי הושבת הצדדים לדיון בהסדר הקבע. לשיטתו, אם במהלך אותן שיחות יתגלו נושאים שאינם ברי פתרון, רק אז יש לחתום על הסכם ביניים.

למותר לציין שהוא משבח את "תוכנית ההתנתקות" של ראש הממשלה שרון (מי באמת הגה אותה?) ורואה בה רק מקדמה לפעולות דומות בעתיד, בשאר שטחי יהודה ושומרון. הוא מודע היטב לעוצמת הקשר בין המתנחלים ותומכיהם לשטחי מולדת אלו ולמרות קושי זה אין הוא נמנע מלהציע פינוי בכוח על ידי הרביעייה במידה ופינוי מרצון ייכשל.

שני מלכים, מספרת ההיסטוריה, פתרו בעיות בלתי פתירות בעזרת החרב:

האחד היה אלכסנדר הגדול ממקדוניה. ביקשו ממנו להתמודד עם האתגר הבלתי פתיר של התרת הקשר הגורדי. אלכסנדר הגדול ביקש חרב. אבחה אחת והבעיה נפתרה. והשני היה שלמה המלך. הציגו בפניו בעיה אנושית בלתי פתירה. למי מהנשים שייך הבן החי? גם הוא ביקש חרב והבן החי הוחזר לאימו האמיתית.

הסכסוך הבלתי פתיר בין בני ישראל ובני ישמעאל מונח על שולחנו של הנשיא האמריקאי.יושרו האישי ושאיפתו לצדק מכתיבים לו לכאורה פתרון של – גזורו!

האינטרסים של מדינתו ושל מדינות העולם החופשי מכתיבים לו לכאורה פתרון של – גזורו!

יועציו היהודים אומרים אף הם ללא היסוס – גזורו!

החרב של אלכסנדר מוקדון פתרה את הבעיה פתרון רגעי, מקומי. למחר יצוץ הקשר במקום אחר לאורכו של החבל. החרב הפסיכולוגית של שלמה המלך פתרה את הבעיה בצורה סופית ומוחלטת.

פתרון ה "גזורו" שנוקט בו היום הנשיא האמריקאי הוא פתרון רגעי, מקומי. את הסכסוך בין בני ישראל לבני ישמעאל הוא לא יפתור כהוא זה.

אם ברצונו לפתור את הסכסוך באמת ובתמים ובצדק היסטורי – מוטב שיתייעץ עם שרה אמנו וגם הוא, כאברהם אבינו בזמנו, ישמע בקולה.