"הוועד לנפגעי טרור הבג"צ" – דו"ח פעילות

לפני כחודשיים, מעל גבי אתר זה ביקשתי להקים "אגודת נפגעי טרור הבג"צ". ראשית ברצוני להודות לחברים שהגיבו חיובית ליוזמה זו.

ד"ר אריה בכרך , כ"ד באדר תשס"ה

לפני כחודשיים, מעל גבי אתר זה ביקשתי להקים "אגודת נפגעי טרור הבג"צ". ראשית ברצוני להודות לחברים שהגיבו חיובית ליוזמה זו.

בינתיים התחלנו בפעילות. חברו אלי ד"ר דוד צנגן, משפ' מליק שמחה ופנינה. ד"ר צנגן שימש כרופא בקרב בג'נין במבצע "חומת מגן". בנם של שמחה ופנינה, גדליה הי"ד, נהרג בקרב זה.

כזכור, למרות שהוועדה לביקורת סרטים פסלה את הקרנת הסרט "ג'נין ג'נין" של המפיק הערבי מוחמד בכרי וחרף טענתם של החיילים שהשתתפו בקרב שהסרט עושה איתם עוול, פסק הבג"ץ שבשם חופש הביטוי ולמרות שידוע שהסרט חד צדדי ומלא בשקרים, יש מקום להקרינו.

כמו כן חבר אלי משה קינן משילה. בנו אביהוא הי"ד נהרג בפריצה לבית בו היה מחבל, כשהוא ניצב בראש יחידת הלוחמה בטרור. הכניסה הפיזית לבית במקום להפגיזו מרחוק הינה תולדה של פסיקת בג"ץ.

לפני כשבועיים נפגשנו עם ח"כ מיכאל איתן המשמש כיו"ר הוועדה לחוקה ומשפט בכנסת. במהלך הפגישה העלנו בפניו את התערבותו חסרת המעצורים של שופטי בית המשפט העליון כשהם לוקחים לעצמם כתר של פטרוני המוסר.

לטעמנו, שופטי בית המשפט העליון אינם מוסמכים ואין זה חלק מכישוריהם והכשרתם להכריע בסוגיות שאינן משפטיות. השופטים עצמם ובוודאי עדנה ארבל ודורית בייניש עם כל העבר וקופות השרצים הכבדות התלויות להן מאחוריהן, אינן יכולים לפסוק בענייני מוסר, כך למשל גם קריאתם של השופטים לאלוף דן חלוץ להציג בפני הבג"ץ את משנתו המוסרית הינה יותר מחוצפה.

ד"ר צנגן העיד בפני ח"כ מיכאל איתן מתוך ידיעתו כרופא בשטח בעת הלחימה בג'נין שהתערבות הבג"ץ וביקורתו גורמת לכך שקצינים תוך כדי לחימה חוששים מאד ולוקחים בחשבון במסגרת שיקולים מקצועיים את החשש משבט בקורתי של הבג"ץ. ד"ר צנגן טוען ששיקולים זרים ונפסדים אלו הפריעו לו כרופא בעת הלחימה, לנהל פינוי פיצועים בצורה ראויה ובטוחה, לנגד עיני המפקדים בשטח עמדה החרדה מהריסת בתי ערבים יותר מהחרדה לחיי הפצועים. וכל זאת מאימת הבג"ץ.

משפחת מלק הביעה את כאבה מהרגשת העויינות שהקרינו שופטי בית המשפט העליון והניכור שהשתמע מיחסם כלפי משפחות הנופלים בקרב. שופטי בית המשפט העדיפו את חופש הדיבור המפוקפק של מוחמד בכרי על פני כבודם של הנופלים שבזכותם בכלל השופטים יכולים לשבת בבטחה ולדון בעניינם.

משה קינן אמר ליו"ר ועדת חוקה ומשפט שהוא חש שבגלל פסיקות הבג"ץ בנו נהרג ודם בנו וחבריו מונח בראשם של השופטים.

ח"כ מיכאל איתן הסכים איתנו שבג"ץ אך נטל לעצמו סמכות יתר והרכבו הוא בלתי מאוזן חברתית. יחד עם זאת, הביע מר איתן זעזוע עמוק מדבריו של משה קינן בדבר אחריותו של הבג"ץ בהריגת בנו.
לסיכום אמר משה קינן: "אם אני והרבה מחברי מרגישים כך, אזי לך ולשופטי הבג"ץ צריכה להיות בעיה לישון טוב בלילה".

דרישתנו להגביל את פעילות הבג"ץ בחוק. מר איתן הציע לנו להיפגש עם חברים נוספים בוועדה ולמצוא עורך דין שיהיה מוכן לנסח לנו חוק בהתאם ואז תוכל הוועדה שלו לדון בכך.