"משפחת שרון מושחתת"!

"משפחת שרון מושחתת"! כך זעק, מנהמת ליבו, אהוד ברק ראש הממשלה לשעבר, בפני חבריו בסיעת העבודה בכנסת. זעקתו נפלה על אוזניים אטומות.

אלכס לכיש , כ"ד באדר תשס"ה

"משפחת שרון מושחתת"! כך זעק, מנהמת ליבו, אהוד ברק ראש הממשלה לשעבר, בפני חבריו בסיעת העבודה בכנסת. זעקתו נפלה על אוזניים אטומות.

גם ליבו של "גאון ברדיו" הפך לאבן כאשר האזין באוזניו חדות השמע לזעקה זו היוצאת מפיו של אדם שלדעתו הוא הפחות מתאים לזעוק אותה. שחיתות בצמרת הפוליטית של היום היא התקן ואיש אינו מזדעזע אם חושפים פן נוסף בפניה.

נראה, שאהוד ברק הוא מהמוהיקנים האחרונים שנותר בהם מעט מהיושר שאפיין בזמנו את מנהיגי המדינה הראשונים. אך הוא איבד את זוהרו בחוגי האליטות השולטות במדינה כי "חכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים" (קהלת ט', ט"ז).

האליטות כה מסוממות מסם ההתנתקות שגם התנהלות שערורייתית ככל שתהיה של ראש הממשלה הנוכחי, בולעים הם לתאבון.

מה הוא הדבר בהתנהגותו של שרון שכה הרתיח את ברק וגרם לו להתפרצות רגשית כה עזה?
מסתבר שלא מדובר בשחיתויות כספיות. לא במימון הבחירות ולא בעסקי האי היווני. ברק גילה כי לאמריקאים ולארופאים שרון מבטיח דבר אחד ולעם ולכנסת הוא מספר דבר אחר. על פי ברק, שרון, על מנת לשמור על שלטונו ותדמיתו מדבר בשני קולות, או במילים פשוטות - משקר. לנו או להם.

אחת הנורמות שצה"ל מתפאר בהן, ובצדק, היא רמת האמינות בדיווח ובתחקירים. אם מפעם לפעם, בנדירות די גבוה, נתפס חייל או מפקד בדיווחי שקר, כל המדינה רועשת. לית מאן דפליג. לא נחזיק מעמד אם נורמה זו תתערער ונרד לרמת התנהגותם המסורתית של שכנינו. אם צודק מר אהוד ברק בהאשמותיו כי אז התנהלותו של ראש הממשלה מדרדרת אותנו לעברי פי פחת.

"אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר"?

הסיסמוגרף הרגיש של חבר הכנסת יוסי שריד התריע על כך, מזמן.