אגרת לישראלי

אבקש להביא לידיעתך את המידע להלן, המידע חסר לתושבי ישראל, רובם ככולם, ולמנהיגי הציבור בתוכם. חשוב לציין כי קריאתו של המידע דורשת עיון.

אלי ארד , כ"ט באדר תשס"ה

ישראלי/ת יקר/ה,

אבקש להביא לידיעתך את המידע להלן, המידע חסר לתושבי ישראל, רובם ככולם, ולמנהיגי הציבור בתוכם. חשוב לציין כי קריאתו של המידע דורשת עיון.

חשוב להביא אותו לידיעתך, כי רבה חשיבותו בתהליך ההתגבשות של התייחסותך לתוכנית ההתנתקות בפרט ולהקמת מדינה פלסטינית בכלל.

מדינת ישראל מטרום הקמתה, הציגה ומציגה את עמדתה היסודית, הנשענת על בסיס היסטורי, לזכותו של עם ישראל להקים את מדינת ישראל בארץ ישראל. חזרנו לכאן אחרי כמעט אלפיים שנה של העדרות ואין יסוד לטיעון על זכות היסטורית במשפט העמים. עמים נדדו ממקום למקום במהלך ההיסטוריה של האנושות. אף עם לא יהין לבוא ולטעון לזכותו לשוב למקום בו הוא שכן קודם לכן. הטעון לא יעמוד בדיון בנושא, בכס משפט העמים.

האם יתקבל במשפט העמים טיעון מצד הבולגרים לחזור לערבות הוולגה, מקום מושבם הקודם, שם ישבו מאות רבות של שנים?!

בכך טמונה הבעייה לזכותנו מול זכותם של הפלשתינים. אם יש מקום לזכות היסטורית, יש אותה גם להם וקימת להם הזכות לטעון לזכותם על הארץ הזו ולזכות השיבה של הפליטים למקום מושבם הקודם.

הטיעון היחידי, שיכול לעלות במשפט העמים לזכותנו הבלעדית על הארץ הזו, הוא הטיעון האמוני. הטיעון האמוני מבוסס על שתי רמות של שייכות ארץ ישראל לעם ישראל בלבד. רמה אחת בזכות (שייכות בזכות) ורמה שנייה בחובה (שייכות בציווי).

ארץ ישראל על פי רמת הזכות היא רחבה יותר אך אינה מפורטת דיה בגבולותיה ונשענת על ההבטחה לאבותינו בספר בראשית בתורת ישראל, לתת את הארץ הזו לעם ישראל.

ארץ ישראל על פי רמת החובה היא מצומצמת יותר אך מפורטת היטב בגבולותיה ונשענת על הציווי לבני ישראל, בפרק ל"ד בספר במדבר בתורת ישראל, להתנחל בארץ הזו על פי גבולותיה כפי שמוגדרים שם היטב ובפירוט מספיק.

בספר במדבר פרק ל"ד (12 פסוקים ראשונים, א'-י"ב) מקום יחידי בתורת ישראל, מצווה אלוקי ישראל לעם ישראל בצו (ציווי אלוקי) להתנחל בארץ כנען בגבולות המוגדרים שם היטב.

חבל הארץ שכלול בתוך הגבולות המוגדרים שם היטב, כולל את רמת הגולן, חבל עזה וחבל ימית (שנעקר כבר לפני שנים). הירדן הוא החלק הדרומי של הגבול המזרחי משפך הירמוך אליו ועד לים המלח. נחל צין הוא הגבול הדרומי עבור עד לואדי אל עריש הנשפך לים.

הגבול הדרומי כפי שמתואר שם, בפירוט רב, עד כדי אפשרות לשרטט קו רציף על המפה, יוצא מהקצה הדרומי-מזרחי של ים המלח, עובר מדרום למעלה עקרבים ומשם לנחל צין לאורכו עד מדרום לקדש ברנע ומשם לחצר אדר, לעצמונה ולנחל מצרים הנשפך לים.

על פי המרחקים הקצרים בין הנקודות המצויינות לאורך הגבול, נחל מצרים הוא ואדי אל עריש. אין שום נחל אחר מתאים בסביבה.

יש בעקירת הישובים והמתיישבים מחבל עזה ומצפון השומרון, ומכל מקום אחר שנמצא בתחומי גבולות הציווי, הפרה של צו (ציווי אלוקי) על כל המשתמע מכך. דינו של מי שמפר ציווי אלוקי כשהוא יודע זאת ובכל זאת עושה זאת ביד רמה, מתואר בספר במדבר פרק ט"ו פסוקים ל'-ל"א. כך נאמר שם: "...את דבר ה' בזה ואת מצוותו הפר, הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה".

אין ספק שכל מי שלוקח חלק בעקירת ישובים ותושבים מביתם שבתוך גבולות הציווי האלוקי, מפר את מצוותו של אלוקי ישראל בתורת ישראל וחל עליו מה שכתוב שם. האם יש מישהו בקרב עם ישראל שמוכן ביד רמה להיכנס לקטגוריה הזו בלי יראה?!

לו היינו טוענים זאת בפני הנשיא סאדאת כדי לחסוך מעצמנו את עקירת חבל ימית, הכלול בגבולות הציווי האלוקי, הוא היה מקבל בהבנה טיעון זה ומוותר על חבל ימית.

אם נטען זאת בפני הנשיא בשאר אסד, כדי לחסוך מעצמנו את עקירתם של היישובים ברמת הגולן, הוא יקבל זאת בהבנה ויוותר על רמת הגולן.

כל זאת בכפוף לאמונתם באמונתנו הכנה בציווי האלוקי שקיבלנו מאלוקינו שהוא גם אלוקיהם.

הקושאן/הטאבו שלנו על הארץ הזו הוא אמוני בלבד, והוא נכון באותה מידה לכל מקום בארץ ישראל. ערעור עליו במקום אחד מערער עליו גם במקומות אחרים ומזמין ספקנות אצל אומות העולם לגבי זכותינו בארץ ישראל בכלל.

חשוב להדגיש שבשעות אלו, בהתאם לצרכים האקטואליים כעת, בהתאם לישובים שלגביהם מתוכננת העקירה, הדגשים צריכים להיות על זכותינו על הארץ הזו ברמת החובה המפורטת היטב בגבולותיה ונשענת על הציווי האלוקי. היישובים שלגביהם מתוכננת העקירה נמצאים בתוך גבולות הציווי האלוקי.

מאחר ובכל אחד מישראל יש גרעין של יראת אלקים גם אם הוא עצמו לא מחשיב את ערך העניין, אין לי ספק שיש משמעות למידע המובא לעיל לגבי התגבשות ההתיחסות לנושאים האקטואליים שעל הפרק.

אודה לך אם תמצא לנכון ותעביר אגרת זו לחבריך ומכריך בארץ ובתפוצות כדי שהדברים יובאו גם לידיעתם וגם הם יעבירו אותם הלאה, במטרה להביאם לידיעת כל עם ישראל, כולל מנהיגים אנשי ציבור ורבנים בחוגים השונים, כי גם לגביהם הדגשים חדשים.

אפשר וגם רצוי בהתאם ליכולות, לתרגם תוכן אגרת זו לשפות השונות המתאימות, אם עולה צורך מתאים אצלך, כדי להשיג את מרב התפוצה. הרשות נתונה בידך.

עמדה מדינית של מדינת ישראל שמוצאה מן העמדה המוצגת כאן, תביא בסופו של דבר, לשלום אמיתי עם שכנינו הפלשתינים בפרט ועם העמים האיסלמיים בכלל. לצורך כך צריך לפרוש תכנית אחרת לשלום מזו שמנהיגינו אוחזים בה. קיימת תוכנית יצירתית ומקורית שתובא לפניך בעתיד. התוכניות שאוחזים בהן מנהיגינו אינן מביאות לשלום ואין שום סיכוי שתעשינה זאת בעתיד. מנהיגינו הנוכחים שבויים בתוך דפוסי חשיבה קונפורמיסטיים, שחסרים את החכמה הנדרשת לשעות המיוחדות שבהווה.