"אי אפשר שלא ניקח אחריות"

שאלות אל מר אליעזר חסדאי, יו"ר מועצת אלפי מנשה וסגן יו"ר מועצת יש"ע בתגובה לדבריו:
( "המדינה לא שווה אם נגיע לאלימות" http://www.a7.org/news.php?id=108060 ).

ד"ר רעיה אפשטיין , כ"ו באדר ב תשס"ה

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
שאלות אל מר אליעזר חסדאי, יו"ר מועצת אלפי מנשה וסגן יו"ר מועצת יש"ע בתגובה לדבריו:

( "המדינה לא שווה אם נגיע לאלימות" /News/News.aspx/108060 ).

"אם מביאים לגוש קטיף עשרות אלפי בני-אדם כדי למנוע את ה"תכנית הקלוקלת", האם ניתן לשלוט בהם..."?

מי ומדוע, מר אליעזר חסדאי, העניק לך ולחבריך במועצת יש"ע זכות בלעדית (וזכות בכלל) להביא אנשים? האומנם עשרות אלפי בני-אדם שיבואו לגוש קטיף לא יעשו זאת על אחריותם הם ועל-פי בחירתו האישית של כל אחד מהם? האם ציבור מתיישבים הינו עדר כבשים בעיניכם ואתם הרועים? האם נבחרתם למטרה זו באורח דמוקרטי?

מנין מייחסים אתם לעצמכם סמכות דיקטטורית "לשלוט בהם", באזרחים ריבוניים, באזרחים שיבואו להתנגד לפשע גירוש היהודים מבתיהם ומאדמתם?

"אני חושב שכל המדינה לא שווה...".

האם שווה בעיניך מדינה שמגרשת את אזרחיה מארץ-ישראל? האם שווה בעיניך מדינה שמוסרת את אדמתם ורכושם למחבלים ולרוצחים? האם שווה בעיניך מדינה שהורסת בתי-כנסת, שמחללת את קברי בני המשפחות של אזרחיה המגורשים? האם שווה בעיניך מדינה המאמנת את המשטרה שלה להפעיל נגד אזרחיה אלימות אכזרית, מדינה השוטפת את מוחות חייליה באמצעות מה שהיא מכנה "ההכנה הפסיכולוגית"?

האם שווה בעיניך מדינה המחוקקת חוקים מיוחדים עבור קבוצה מיוחדת אחת (והיא קבוצת יהודים), בשעה שחוקים אלה בשום פנים ואופן אינם חלים על קבוצות אחרות (ובמיוחד על קבוצות ערביי ישראל)? האם שווה בעיניך מדינה המחוקקת חוקים האוסרים על קבוצת יהודים המיועדת לגירוש ועל תומכיה להיקהל, למחות, להביע דעתם, להתנגד למדיניות הממשלה? האם שווה בעיניך מדינה שמכינה בתי-כלא ומחנות-הסגר ליהודים?

האם שווה בעיניך מדינה המכריחה יהודים לבצע פקודות המנוגדות לחוקי היסוד שלה עצמה, ומנוגדות לזכויות האדם והאזרח הבסיסיות המקובלות בעולם הנאור? מכריחה אותם לבצע פקודות בלתי-אפשריות אלו, ומכנה את מי שמפר אותן פושע?

"אין טעם לחיינו פה בכלל אם נגיע למצב שבו אנו פוגעים איש ברעהו".

ואם נגיע למצב שבו מדינת היהודים תגרש, חלילה, את אזרחיה היהודים מאדמתם בכפייה ותוך כדי הפעלת אלימות שלטונית אכזרית, אזי יש טעם "לחיינו פה"?

"יגיעו לשם המונים, נאבד שליטה ונגיע למחוזות קשים שאי אפשר יהיה לתקנם לעולם..."

ואם, חלילה יתרחש האסון שאתה מרמז עליו, מי לדעתך יהיה אחראי לו: שלטון שלא השאיר לאזרחים החולקים על דרכו כל דרך דמוקרטית להתנגד, או שמא האזרחים עצמם, המכונים על ידיך בזלזול בלתי-נסבל "המונים"?

מדבריך, מר אליעזר חסדאי, ניתן להבין כי אתה מודאג מאד מהאפשרות של אלימות ה"המונים" אשר "יגיעו לשם". האם מודאג אתה, לפחות באותה מידה, מהאלימות המופעלת כבר עתה על-ידי זרועות השלטון נגד האזרחים, שכל "פשעם" מתבטא בהעזה למחות נגד מדיניות הממשלה הפוגעת בהם אישית?

האם אתה מודאג מהאלימות השלטונית שעוד תבוא, שכבר מובטחת בגלוי וברבים על-ידי שליחי ראש-הממשלה בתקשורת? האם נעשה בידיך, מר אליעזר חסדאי, ניסיון כלשהו למנוע את האלימות השלטונית הזאת שתופעל נגד אזרחים חפים מפשע מצד מדינתם? מצד מדינה שאינך רואה טעם לחיות בה "אם נגיע למצב שבו אנו פוגעים איש ברעהו"?

האם ידוע לך, מר חסדאי, דבר פשוט וברור כל כך שכל אזרח במדינה דמוקרטית-ליברלית (ולא רק מי שמתיימר להיות "מנהיג המונים") חייב לדעתו: והוא שהאלימות הבלתי-לגיטימית ביותר במשטר כזה היא אלימות השלטון וזרועותיו נגד אזרחים, שבמקרים של התנגשות, אלימות, פגיעות ואסונות האחריות מוטלת על השלטון ולא על האזרחים. רק במשטרים טוטליטריים, ההיפך הוא הנכון....

"ואת זה אני רוצה למנוע".

קצת מתוך זיכרונות מן העבר הלא-רחוק. את מה, מר אליעזר חסדאי, אתה ביקשת למנוע כשהענקת ריאיון לרשת ב' ערב פגישת ראשי מועצת יש"ע עם ראש הממשלה ב-17.10.2004, כשאמרת למראיינים כי משאל-עם יעניק לכם, למועצת יש"ע, את הכלי הנדרש שיאפשר לרסן את הקיצונים ואף יגרום לכך שהרבנים לא יוכלו עוד להמשיך בקריאה לסירוב פקודה, שכן הצבעת הרוב בעד "תוכנית ההתנתקות" תמנע מהם אפשרות ללכת נגד העם?

למה התכוונת בדבריך על "קיצונים"? האם "הקיצונים" הם כל אלה שדעתם אינה מתיישבת עם הקו המנחה של מועצת יש"ע? האם קריאה לסירוב פקודת גירוש היהודים שייכת לקטגוריית "האלימות"? האם מקובל עליך צמד-מילים ניגודים מניפולטיבי "אלימות וסרבנות", אשר הומצא במיוחד לצורכי שטיפת מוחותיהם של אזרחים תמימים ולצורכי "הכנה פסיכולוגית" של חיילי הגירוש וקציני ההתנתקות?

מה באמת ביקשת למנוע – את הגירוש או את ההתנגדות לגירוש?

האם צדק הרב בן-נון כאשר אמר בריאיון לארי שביט מעיתון "הארץ" כי אי-הסכמתו של ראש-הממשלה למשאל- עם אינה מאפשרת למועצת יש"ע להרים ידיים בצורה מכובדת?

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtTower.jhtml?itemNo=532346&contrassID=nl&nl=26_01

האם דבריך הנוכחיים מבטאים אותה מגמה?

"אי אפשר שלא ניקח אחריות".

ומהי בעיניך לקיחת אחריות, מר חסדאי? האם זוהי השתתפות פעילה או פסיבית בגירוש יהודים על-ידי מדינת היהודים? האם לקיחת אחריות בעיניך הינה מילוי משימות שיטור בפעילות אנטי-דמוקרטית של הממשלה נגד אזרחיה?

"אך איני יכול לעשות שקר בעצמי, אומר חסדאי, וכאיש צבא לשעבר אני רואה בצה"ל את הדבר היחידי שיכול לשמור על הדמוקרטיה במדינה".

האם ידוע לך, מר חסדאי, שגישתך, הבאה לביטוי בדברים הללו, ובעקיפין אף בשאר דבריך, הינה גישה פשיסטית-קלאסית, שכן רק פשיזם (וטוטליטריזם בכלל) שם את המדינה מעל אזרחיה ומעל זכויותיהם הבסיסיות, ורק פשיזם מצדיק שימוש בצבא לשם כפיית רצון השלטון על אזרחיו. אולם אפילו פשיסטים טרם הגיעו לדבר כה מגוחך שאתה הגעת אליו, והוא: לומר שדווקא דרך פשיסטית זו היא היא "הדבר היחידי שיכול לשמור על הדמוקרטיה במדינה"...

"אבל יש לנו צה"ל אחד".

יש לנו גם ארץ אחת, מר חסדאי. יש לנו עם שנמצא בסכנת הכחדה מצד אויבים שממשלת ישראל רוצה למסור להם את חלקי הארץ, ובשל כך מבצעת גירוש תושבים יהודים: פעולה שבאופן בלתי-נמנע תעודד את אויבינו, תפגע בביטחוננו, תהרוס ותחריב את חיינו, תעניק לגיטימציה לטענות שונאינו בדבר העדר זכותנו על ארץ-ישראל ותאשר את טענות האנטישמים של כל הזמנים כי יהודים מוכנים לעשות עבור כסף כל פשע שבעולם....


אסיים למענך בציטוט מתוך דברי יהודי, שדומני חרד לא פחות ממך לעם היהודי ולגורלו. דברי הרב אברהם וסרמן במאמרו האחרון ב"הצופה", 1.4.2005:

"העמדת המדינה והלאום כערך עליון, הרודה בנתיניו כרצונו הוא עניין מגונה שיש לברוח מפניו, בראש ובראשונה מהטעם המוסרי-אנושי. קל וחומר בעולמנו למוד הניסיון המר של "מלחמת העולם השנייה"...מוסכם ומקובל בעולם שגירוש אנשים מביתם, על לא עוול בכפם, הוא מעשה לא מוסרי. כשגירוש כזה נעשה על בסיס השתייכותם הלאומית והדתית זהו מעשה גזעני ופסול בתכלית. העולם טרם העלה בדעתו את הרעיון הנואל שמעשה כזה יכול שיעשה בידי אחיהם של המגורשים (ולעיתים אחים ממש, ולא רק בנים לאומה אחת ושותפים לדרך אחת).

גירוש כזה שהיה נעשה בידי גויים היה מכונה, ובצדק, "אנטישמי". ביצועו על-ידי יהודים, חלילה, לא מפחיתה מחומרתו. אדרבא, יש בזה חילול ה' וביזיון גדולים יותר. מעשה זה עלול לעודד גויים ברחבי העולם ללכת בדרך דומה, ומהווה סכנה לכל יהדות העולם....

הבעיה לא תיעצר אצלנו. כשהמדינה תהפוך כלי לעשיית כל עוולות שבעולם, וכל עבירות שבתורה לא תהיה לה עוד זכות קיום מוסרית, רוחנית ומעשית, והיא תביא על עצמה את כיליונה, חלילה. על כולנו לעצור תהליך נורא זה, ויפה שעה אחת קודם".