רבבה אל הר הבית

הר הבית הוא לב האומה, המקום המקודש לעם ישראל. במהלך הדורות היהודים ציפו ליום שנחזור למקום קדשנו ונחדש שם את הקשר המיוחד בין עם ישראל לאבינו שבשמים.

דוד העברי , כ"ז באדר ב תשס"ה

דוד העברי
דוד העברי
ערוץ 7
הר הבית הוא לב האומה, המקום המקודש לעם ישראל. במהלך הדורות היהודים ציפו ליום שנחזור למקום קדשנו ונחדש שם את הקשר המיוחד בין עם ישראל לאבינו שבשמים. בחסדי ה' הר הבית חזר לידי בעליו, העם היהודי. אך, למרבה הצער והפלא, עד היום המוני בית ישראל עדיין לא עיכלו את גודל הנס ולא דרשו בפועל לממש את ריבונות ישראל על ההר. כיום בפועל מבקרים בהר הבית מעט יהודים בהתאם לנהלים המגבילים את החופש ואוסרים תפילה, דווקא על היהודים.

מהי המטרת היוזמה?

ברצוננו להגביר את מודעות הציבור לעלייה להר הבית בטהרה למקומות המותרים על פי ההלכה.

באמצעות דרישה עממית של יהודים המבקשים לעלות להר הבית בטהרה, נשדר לשלטון שיש צורך אמיתי לקבוע מקום תפילה ליהודים בהר. מארגני היוזמה "רבבה להר הבית" קוראים לציבור נאמני התורה והארץ להגיע להר בהמוניו, ובכך נסלול את הדרך לפתיחת ההר באופן קבוע ליהודים במשך כל שעות היום ולסדר מקומות תפילה בהר ליהודים.

התוכנית לראש חודש ניסן

הכרזנו על עלייה המונית של יהודים להר הבית בטהרה ביום ראשון ראש חודש ניסן.

מארגני יוזמה "רבבה להר הבית" עשו כל מאמץ על מנת להיות מתואמים עם משטרת ישראל בעניין עליית קבוצות גדולות באופן מסודר במשך יום זה. על פי התכנון לקבוצות יתלוו רבנים ומדריכים מוסמכים להדרכת סיור בהר הבית על פי גדרי ההלכה.

לצערנו בשלב זה המשטרה הודיע שהיא לא תאפשר עליית רבבה להר הבית ביום זה. על כן אנו קוראים לציבור להגיע בשעות הבוקר (9:30-10:30) לרגלי ההר על מנת להראות בפועל דרישה לחופש תפילה ליהודים במקום. בניגוד לפרסומים מגמתיים בתקשורת אין בכוונתנו להגרר לעימות פיזי עם המשטרה או ליצור הפרת סדר ולכך אני מבקש מהבאים לעשות כל מאמץ להימנע מחיכוכים.

אנו בטוחים שעצם הגעת המונים בדרישה לפתוח את ההר לתפילה ליהודים היא שתשפיע על מקבלי ההחלטות ויתקדם אותנו לקראת מימוש זכות בסיסית זו.

בשעה 13:00 תתקיים התכנסות, ברובע היהודי, בה ראשי תנועת רבבה ורבני תנועות המקדש יפרטו צעדים הבאים במאבק לפתיחת הר הבית לתפילה ליהודים.