אריק שרון הורס את צה"ל

אחת הסכנות הגדולות שמביא עלינו אריק שרון במסע ההרס של מדינת ישראל בשם "ההיתנתקות " היא פגיעה אנושה בצה"ל.

אל"מ (מיל.) משה לשם , ז' בסיון תשס"ה

משה לשם
משה לשם
צילום: עצמי
אחת הסכנות הגדולות שמביא עלינו אריק שרון במסע ההרס של מדינת ישראל בשם "ההיתנתקות" היא פגיעה אנושה בצה"ל.

צה"ל שעבר טלטלות רבות מאז הסכם האסון באוסלו, עומד היום בפני סכנת הרס התשתית המוסרית עליה הוא בנוי.

במהלך החודשים מאז הוחלט על הטהור האתני של יהודי צפון השומרון וחבל עזה, עסוק צה"ל בנושא אחד בלבד, עקירת יהודים. התקציב הענק מעיק על נושאי ההצטיידות והמוכנות למלחמה. האימונים של חיילי צה"ל ברובם הם על עניין: איך פורצים לבתי מתנחלים? איך גוררים את האנשים החוצה? איך מעמיסים? איך להפעיל כוח בלי להשאיר סימנים? ועוד אמונים "חשובים" מסוג זה.

מפקדי צה"ל עסוקים בתכנונים, קבוצות פקודות, תרגילי מפקדות, תרגולים על מודל, כאילו הכינו עצמם למלחמה גדולה. וחיילי צה"ל הצעירים והבוגרים שנפשם נקרעת בין הפקודות שמוטלות עליהם ובין המוסר הטבעי שעליו גדלו, מוחם נשטף ב"סדרות חינוך" מיוחדות ועל ידי מומחים בתחום הפסיכולוגיה.

אחד מהיסודות עליהם בנוי צה"ל הוא היסוד המוסרי– "הקוד האתי של צה"ל".

אביא כאן חלקים מהקוד האתי של צה"ל ותהליך הריסתו.

(את הקוד האתי המלא ניתן למצוא באתר האינטרנט הרשמי של צה"ל www1.idf.il ):

"רוח צה"ל" הוא תעודת הזהות הערכית של צה"ל, אשר ראוי שתעמוד ביסוד הפעולות של כל חייל וחיילת בשירות סדיר ומילואים."רוח צה"ל" וכללי הפעולות הנגזרות ממנו הם הקוד האתי של צה"ל. "רוח צה"ל" ישמש את צה"ל, על חייליו, מפקדיו, יחידותיו וחילותיו. בעיצוב דפוסי הפעולה שלהם. על פי "רוח צה"ל" ינהגו, יחנכו ויבקרו את עצמם וזולתם "רוח צה"ל" יונק מארבע מקורות:

• מסורת צה"ל ומורשת הלחימה שלו כצבא הגנה לישראל.

• מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיים חוקיה ומוסדותיה.

• מסורת העם היהודי לדורותיו.

• ערכי מוסר אוניברסליים המבוססים על ערך האדם וכבודו.


ערכי היסוד (מתוך הקוד האתי):

1. "הגנת המדינה אזרחיה ותושביה. מטרת צה"ל היא להגן על מדינת ישראל ,על עצמאותה ועל ביטחון אזרחיה ותושביה". איך מתיישב ערך יסוד זה של משימות צה"ל כערך יסוד עם טהור אתני של בני עמם? איך יבהירו לחיילים שפעולת העקירה היא פעולה שבאה להגן על המדינה או עצמאותה?

2. "כבוד האדם – צה"ל וחייליו מחויבים לשמור על כבוד האדם.כל אדם הוא בעל ערך שאינו מותנה במוצא, בדת, בלאום, במין, המעמד או בתפקיד. "ערך זה ירוסק בצורה מוחלטת כאשר חיילי צה"ל יקבלו פקודה לעקור אנשים מביתם, מתפללים עטורי טליתות ותפילין מבתי הכנסת, לגרור החוצה נשים עם תינוקות בידיהן ולהשליכם לאוטובוסים או ל"זינזנות". אנשי רבנות צבאית שיחויבו לעקור מזוזות, לפרק ארונות קודש בבתי כנסת, לתלוש נרות זיכרון, להכין בתי כנסת להריסה או להפיכתם למסגדים. להוציא עצמות מתים מקברם! על איזה כבוד ישמרו החיילים, כאשר הם יהיו מופקדים לחלל כבודם של חיים ומתים.

3. " אחריות-החייל יראה עצמו שותף פעיל בהגנה על ביטחון המדינה, אזרחיה ותושביה. החייל יפעל תוך גילוי מתמיד של מעורבות, יוזמה ושקידה, בשיקול דעת ובמסגרת סמכותו, כשהוא נכון לשאת באחריות לתוצאות פעולותיו". נשאלת השאלה ההיפוטטית (כי התשובה ברורה), מי יהיה אחראי לתוצאות הלוואי הנוראות ,לנפשם השסועה של חיילי צה"ל. לאלה שיבצעו את פקודת הגירוש צפוי "הלם הציות". ולאלה שיסרבו צפויים עונשי מאסר, פיטורים משירות קבע, הרחקה מקורסים יוקרתיים, מי ישא באחריות לשנים ארוכות של סיוטי לילה ואובדן שפיות"? איך ומי יסביר לו שפעילותו באה להגן על תושבי המדינה, איזה שקר יספרו לו? איך הוא יוכל להתמודד עם השקר לפני, תוך כדי מעשה, ואחריו...?

4. " טוהר הנשק – החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד. אך ורק במידה הנדרשת לכך, וישמור על צלם אנוש אף בלחימה, החייל לא ישתמש בנשקו ובכוחו כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבויים ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם. מי יתרץ את מעשי החיילים, מי יספר להם על טוהר הנשק? על האיסור לפגוע בגופם וברכושם של אזרחים לא חמושים ושאינם לוחמים. מה הוא יעשה כשידרש לחלל כבודם של אשה וזקן שיגררו מביתם? מהו טוהר הנשק כשידרשו החיילים לעקור דלתות ולפרוץ חלונות כשידרשו להיכנס לבתי אזרחים יהודים? האם מישהו יאמר לו שהוא אינו פוגע ברכוש? מי יאמר לו שהוא עדיין שומר על צלם אנוש, מה תעשנה החיילות כשיגררו אישה ועוללה בידה? מה הן יעשו כאשר גופה של מתנחלת יתגלה כשהיא נגררת על הארץ? מי יגן על כבוד האדם באותן שעות?

ערכי הקוד האתי שהבאתי כאן הם רק חלק מהקוד האתי של צה"ל השלם, אשר ינותץ וייהרס במהלך הפשע הנתעב של טהור אתני של היהודים מביתם ואדמתם.

צה"ל שהתגאה במוסריותו, בצדק, יצטרך לטמון פניו מבושה, כל ערך מערכי היסוד של הקוד האתי ימחק וישאר אולי רק הנייר שעליו הוא כתוב. צבא שכל ערכי המוסר והצדק האנושי שלו נמחקו, צבא כזה לא יוכל להוות יותר אבן שואבת לצעירים חדורי מוטיבציה ושליחות לאומית.

את הקוד האתי חיבר בזמנו פרופ' אסא כשר, האם בעת החיבור חשב אסא כשר רק על האויב הערבי או תושבי יהודה שומרון וחבל עזה הערבים. האם רק בכבודם, חירותם ורכושם חיילי צה"ל צריכים להיזהר?

האם המונח כבוד האדם וחירותו אינו מתייחס ליהודים? או שמא מתיישבי חבל קטיף וצפון השומרון בהיותם "מתנחלים" אינם ראויים להיקרא בני אדם?

על הפשע הזה של הרס צה"ל תשפוט ההיסטוריה את כל מי שנתן יד לדבר הנורא. ואולי לא רק ההיסטוריה, אולי גם בתי המשפט.

אבל בשורת האשמים הראשונה ניצבים מפקדי צה"ל הבכירים שמסכימים להרס המוסר והצדק ואינם אומרים בגלוי את אשר לוחשים הם בחדרי חדרים, לא ישכחו להם על כי לא היו אמיצים להניח דרגותיהם על שולחן שר הביטחון.

בראש האשמים: שר הביטחון, שרי ממשלת ישראל ומעל כולם ראש הממשלה, אריאל שרון.