מכתב פתוח אל העם היהודי

שורו, הביטו וראו בתמונה שלפניכם. התבוננו בנערה היהודייה, אסורה באזיקי פלדה, מובלת אל תלולית עפר גבוהה בדרך הראשית המובילה אל ירושלים, בירתנו ועיר קודשנו.

יוסי בלום-הלוי , כ"ו בסיון תשס"ה

יוסי בלום הלוי
יוסי בלום הלוי
צילום: עצמי
בני עמי היקרים, עם היהודים בארץ ישראל ובתפוצות, שלום רב לכם!

שורו, הביטו וראו בתמונה שלפניכם. התבוננו בנערה היהודייה, אסורה באזיקי פלדה, מובלת אל תלולית עפר גבוהה בדרך הראשית המובילה אל ירושלים, בירתנו ועיר קודשנו.

ככה יעשה משטר הרשע לנערה אמיצה שיצאה לגונן בגופה על מולדתה!זוהי אסירת-ציון, סמלה של ישראל החופשית, הגאה, הלוחמת במשטר הדיכוי הפוסט-ציוני והאנטי-יהודי, המשטר שבגד בשבועתו לכם, משטר הזדון הבלתי-חוקי שגזל מכם את מולדתכם, ועתה הוא מוסר אותה לנורא שבאויבכם בנפש.

ישראל החופשית אמרנו? כן!

כי אין חופשי יותר מלב שידיו אסורות בשלשלאות!

זוהי ישראל של הבית הלאומי של העם היהודי, ישראל הנאנקת תחת שלטון ההתנתקות, הדיכוי והעריצות של ממשלת שרון-פרס, של משטר שבגד בנאמנות שקיבל על עצמו בחותמו על מגילת העצמאות, בה' באייר תש"ח. ישראל שרויה במלחמת קיום על חירותה הלאומית וכבודה האנושי! נערה זו היא סמל החופש והכבוד הלאומי, שנרמס ברגלי הנקלים במנהיגי ישראל.

עמי היקר:

שלטון הזדון שקם עלינו בארצנו, כבש מידינו את המולדת היחידה של כולנו, והוא מתכוון למסור אותה לאויבינו בנפש.

קום עם חלכה, עם שומרי-אמונים, ופרוק עולה של ממשלת הרשע אשר בירושלים!

נסיכה, אמיצה וגיבורה, מדוע נסוכה עצבות על פניך? האם רואות עיניך את ההיסטוריה היהודית החולפת לנגד עיניך המצועפות? ומה עוללת להם, ילדתי, שכה פוחד ממך משטר הרשע, האוזק את ידיך בשלשלאות פלדה? המפני הכתום שבסרטך, פוחדים המה, או שמא מחולות הזהב של גוש קטיף, או שמא מכרמי הזיתים של עמק דותן ובקעת שא-נור שבשומרון?

היי חזקה ילדתי, אמצי לבך וחזקי ידיך! עוד נכונו לך ימים גדולים, ילדתי!יום יבוא ולא ירחק, ובו יימוטו לארץ כל רשויות הזדון של משטר ההתנתקות בישראל , ובא לציון גואל בזכות עמידתך, אסירת-ציון הלוחמת, נערה יהודיה הכבולה באזיקים לשערי העיר ירושלים.