לאחי ורעי תושבי הגוש

השבוע החלה ההתמודדות בשטח עם תוכנית הגירוש. ממשלת ישראל אשר חשבה לסגור את הגוש עוד בפסח נרתעה מהלחץ הציבורי והחליטה להשהות את הסגירה עד יום או יומיים סמוך למועד הגירוש.

מיכאל פואה , ח' בתמוז תשס"ה

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: באדיבות המצולם
לאחי ורעי תושבי הגוש, ה' עמכם.

השבוע החלה ההתמודדות בשטח עם תוכנית הגירוש. ממשלת ישראל אשר חשבה לסגור את הגוש עוד בפסח נרתעה מהלחץ הציבורי והחליטה להשהות את הסגירה עד יום או יומיים סמוך למועד הגירוש. עתה בגלל הלחץ שנוצר עקב הגעתם של משפחות שוב שינתה ממשלת ישראל את תוכניותיה והטילה סגר על הגוש. הלחץ על המחסום נתן את אותותיו כבר באותו יום. ביממה שבה החליטה ממשלת ישראל לסגור את הגוש, נכנסו יותר משפחות חדשות מאשר בכל השבוע שלפני כן.

מערכת כרטיסי ההיתרים שנבנתה כבר מזמן, והניסיון להפעילה בימים אלו היא עוד ניסיון להכניס אתכם לגלגלי מערכת השיניים של חוק הגירוש.

עמידתכם המופלאה עד עתה מבלי לשתף פעולה עם כוחות הגירוש, מטריפה את דעתם. הם בונים על כך שיום אחד תקומו ותלכו, המשחק הוא פסיכולוגי הוא לא של כוח. כפי שראיתם בעצמכם בכל מקום שהופעל לחץ ממשלת ישראל שינתה תוכניות. נקודת הלחץ הקרובה היא במעברים. לא לחינם פנה אליכם מפקד אוגדת עזה כוכבי במכתב אישי הנוטף נופת צופים בסגנון לגבסי מובהק. מי שמתכונן בעוד חודש לגרש אתכם מביתכם בכוח, מציג עצמו כמי שדואג ל"מרקם החיים" ולהמשך תקין של חיי השגרה שלכם, כדי שחס וחלילה לא יכנסו לפה אזרחים אוהבים שימנעו ממנו לבצע את זממו.

החלטתכם וקריאתו של ראש המועצה שלא לשתף פעולה עם מערכת אישורים זאת היא נכונה. יחד עם זאת אין סיבה שלא לנצלה לטובת המאבק. יש לנהל את המאבק סביב הצגת האישורים בחכמה כך שהמשטרה והצבא יותשו, ולא אנחנו. יש ליצור אירועים מעוררי הזדהות כמו אימא עם ילדים שאין לה ת.ז. תחת ידה. פקקים ארוכים שיוצרים לחץ, בעיקר כשיש שיירות של הצבא וכו'.

ביום ב' הקרוב יצעדו בעזרת ה' המונים לכיוון גוש קטיף. זה הזמן ליצור לחץ הפוך גם מכיוון הגוש. שיירות שיצאו ויכנסו במחסומים פעם יראו ת.ז. ופעם לא, יכולות לעזור לרבים מהצועדים לקצר את דרכם ולהיכנס לגוש. את הפגישה עם החיילים והשוטרים בכל אירוע מעין זה צריך לנצל כמובן להסברה בנושא הסרבנות והקטנת הראש למי שלא מעוניין לסרב. עליכם מוטל כמובן התפקיד להמשיך בחיים הסדירים עד כמה שניתן ולא להסתבך במעצרים וכדו'.

הימים הבאים לקראתנו הם ימים גדולים. יהיו בהם עוד תקוות ואכזבות מעלות ומורדות רבים. אל תשלו את עצמכם שיהיה מעשה אחד שיכריע את המאבק. לא החסימות, ולא הצעדה, לא הצבעה בכנסת, ולא הצבעה בממשלה. כל המעשים האלה ביחד הם חבילות התבן שאנו עורמים על גב הגמל, ובסוף עצת ה' היא שתקום ובעזרת ה' תכריע.

"אל תראו ואל תחפזו בשובה ונחת תושעון" .

באהבה ובהערצה אין קץ לתיקון עולם במלכות ש-ד-י.