עם מנהיגים כאלה לא צריך אויבים

למה מתכוון בנימין נתניהו כשהוא יוצא חוצץ נגד ה"הינתקות"? כשהוא מסביר את חסרונותיה הכלכליים, כשהוא מזהיר מפני סכנותיה הביטחוניות.

מרים לפיד , כ' בתמוז תשס"ה

לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
למה מתכוון בנימין נתניהו כשהוא יוצא חוצץ נגד ה"הינתקות"? כשהוא מסביר את חסרונותיה הכלכליים, כשהוא מזהיר מפני סכנותיה הביטחוניות, כשהוא מתריע מפני השבר המוראלי שיפקוד את העם, כשהוא מזעיק מפני רעידת האדמה שתעבור על כוחות הביטחון?...

מה הוא רוצה להודיע? שהוא מבין ומכיר בכל הסכנות האלה ובכל זאת "הולך על זה"? מה הוא רוצה, שלא יהיה ספק בליבנו שהבן אדם איפשר ביודעין ובמצח נחושה תכנית חורבנית? שנדע שהוא לא השתמש בכוחו כדי לסכל אותה? שהוא לא הציל כאשר היה סיפק בידו? שהוא לא הנהיג וחיזק את הנאמנים? שהוא לא שימש דוגמה לשאר חדלי האישים במפלגתו הנוקטים בדיוק באותה דרך, בוכים תוך כדי ריפוד כורסאות השרים שלהם?

בעצם, מחייכים מאוזן לאוזן בקריצה אל חברי מרכז הליכוד "אנחנו הטובים, אנחנו נאמנים לעם ולארץ, אנחנו נגד התוכנית, אנחנו מצביעים נגדה בכל הזדמנות, בתנאי שזה לא יביא להפלת הממשלה, מה הם רוצים להבטיחנו, שהם לא שוגגים אלא מזידים???

לשם מה ביקשתם הנהגה? מדוע רציתם להיות פרנסים על הציבור? האם לא כדי להועיל? האם לא כדי לעשות את המיטב למענו? ועתה כשצריך לפרוע את השטר, מתברר שהשררה היא המטרה...

לא שהיה נגרם נזק לכוחכם הפוליטי אילו הלכתם אחרי צו המצפון, ההיפך הוא הנכון, אך בהיותכם רואים הכל דרך חרך הקריירה'לה שלכם אינכם מסוגלים להבחין בכך. מדברים גבוהה גבוהה אך שקועים בחיי שעה ונכרכים עוד ועוד סביב השעבוד לאדון. זה היה יותר מנלעג לשמוע את דני נווה מתייצב להטיף, מייד לאחר תלונת ראש הממשלה על שתיקת השרים אל מול "ההתפרעויות"...

הרי הדברים הנדונים הינם הרי גורל, נוגעים ממש בציפור הנפש, בביטחון הגוף. מי שמאמין שכך, אין לו ברירה אלא להילחם נגדם כמי שנלחם על חייו, אם אינכם עושים כן, זה אומר שאפילו התנגדותכם לגירוש אינה עניינית, אלא באה כדי לשאת חן בעיני ה"מרכז".

אבל אתם מכרתם את נשמתכם, דבר לא יזעזע אתכם. לא עצם התוכנית, אשר בהיותכם שרים, אתם יודעים טוב מאיתנו את ממדי האסון בה, ולא נגזרותיה, אלא האופן בו הגיעה להבשלה ולהצבעה, מאווירת הרודנות שנמסכה לתוך הוייתנו, מעצרי קטינים למשך שבועות, סתימת פיות, הסתה, פרובוקציה ועתה גם מחיקת הסעיף היחידי שהיה לטובת ישראל בהסכם קמפ-דיויד, פירוז סיני.

הדברים מחלחלים לתחומים חדשים, נוצרים תקדימים מסוכנים נוספים: המצרים אשר איפשרו את הברחות הנשק, הם יפקחו מפניהן. מכל מקום, כשהמצרים שם, העזתים לא יצטרכו מנהרות... ולכל אלה מספק היועץ המשפטי אריזת צלופן מהודרת, אין דין ואין דיין המערבולת סוחפת את כולם, אין מי שיעצור ויאמר פוס.

"על מנת שתוגדר כאיוולת" אומרת ברברה טוכפלד בספרה המפורסם, חובה היא שתוצאותיה השליליות של המדיניות ייראו בעליל בזמנה, ולא בראייה שלאחר מעשה, פיכם העיד בכם, אתם אכן רואים בעליל את השגיאה הפטאלית!

איפה אתם? היכן המצפון שלכם? יהודים, הצילו!!!