שובו הביתה, המאבק לא הוכרע

קריאתי זו מופנית אליכם ואל כל מי שעזב את ביתו בחבל עזה וצפון השומרון: שובו הביתה, המאבק על ביתכם וחלום חייכם לא הוכרע.

יוסי בלום-הלוי , ג' באב תשס"ה

יוסי בלום הלוי
יוסי בלום הלוי
צילום: עצמי
תושבי גנים, ניסנית, דוגית, אלי סיני, גנים וכדים היקרים!

קריאתי זו מופנית אליכם ואל כל מי שעזב את ביתו בחבל עזה וצפון השומרון: שובו הביתה, המאבק על ביתכם וחלום חייכם לא הוכרע. תוכנית הזדון של ממשלת שרון הולכת וקורסת, ולא רק בשל עזיבת שר זה או אחר את הממשלה הרעה הזו. יותר ויותר אנשים מבינים "שהמשימה הלאומית" איננה אלא מזימה אנטי-לאומית נפשעת המובילה את מדינת ישראל ועם ישראל לאסון חברתי, ביטחוני, כלכלי ובינלאומי שאת תוצאותיהם קשה לאמוד. הצילו את עצמכם ועזרו לנו לעזור לכם.

שובו, ואנו ניאבק עמכם בגנים ובחצרות, ברחובות ובחופים, בצמתים ובערים, בכפרים ובכל מקום ואתר בארץ ישראל. זו העת למאבק נחוש בממשלת העקירה ובשליחיה העושים את דברה באי רצון וכמי שכפאם שד הגירוש, החורבן והעקירה של חיים ושל מתים כאחד.

זו העת לסרב את פקודותיו של אריאל שרון, העריץ והרודן, אובד הדרך, ראש ממשלת הבובות ומשרת האינטרסים הזרים, האיש שמרד בשליחות שהפקדנו בידיו בבחירות הדמוקרטיות לכנסת השישה עשר.

זו עת לתפילה, דורון ומלחמה. למלחמת אוהבים, ולא מלחמת אחים באחינו החיילים והשוטרים.
תושבי דוגית ראו את אשר עזבתם מאחוריכם בשל שטיפת המוח של הממשלה. בתים ונחלות שאהבה כה רבה השקעתם בהם. חזרו אל הסירות ואל העוגנים, אל הים ואל רשתות הדיג. אחינו היקרים, תושבי אלי סיני וניסנית: שובו אל חולות הזהב אל הדקלים, אל החצרות המוריקות ואל חדוות החיים שיצרתם בחולות הזהובים ובגבעות הכורכר. שובו אל השיטה המוריקה ואל חבצלות החופים המציצות מבין הדיונות הזהובות.

זהו ביתכם. קומו אחים, שובו אל נחלותיכם והפרו את עצת הרשעים הזוממים לנשלכם ולהשליככם אל חיי העוני, המצוקה, האבטלה וטראומת הגירוש הנוראה.

הם משקרים לכם, הם מפתים אתכם באמירות שווא וכזב. פיהם מדבר חלקות, אבל מילה אמת אחת אין בשופרות התעמולה השוטפות את מוחכם בלא הרף. זרקו ליונתן בשיא את מפתחות מחנה הפליטים ניצן.

תושבי גנים וכדים: שובו אל בתיכם, הצילו את עצמכם מידיה של ממשלה המתמוטטת ברשעותה ובאיוולתה. בידיכם להציל את ארץ ישראל מיד נוטשיה ואת חזון חייכם. זהו הרגע האחרון, קומו וחזרו לבתיכם.

שנית כפר דרום לא תיפול, גנים וכדים, דוגית ואלי סיני עיר ואם יהיו בישראל, ונחלת אבות לא תינטש.
אחינו היקרים באשר הם: מגילת העצמאות היא היום קרן האור היחידה שנותרה אל מול חשיכת הזדון, הפשע והנטישה של מורשת אבות וצו הדורות: המרו והפרו את חוק ההתנתקות פינוי פיצוי, קראו ושננו את מגילת העצמאות כי היא שנותרה לנו היום קרן אור בחשכה. הציבו אותה בכל דלת ובכל שער, מול מחנות העוקרים ומול מנופי הכלובים, מול השוטרים ומול החיילים, קראו ושננו להם:

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי.
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותי המדינית.

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו שממות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.

בשנת תרנ"ז (1897) :תכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית, תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו.

זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.

השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרה בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שעדי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.

שארית הפלטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.

ב"מלחמת-העולם השנייה" תרם היישוב העברי בארץ את מלוא חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות.

ב- 29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם-הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.

זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות בכל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת-ישראל.
====================================

אשר על כן, אנו תושבי ארץ ישראל לא נרשה לאיש, לישות או לרשות כל שהיא להגלותנו מארצנו בכוח הזרוע, ואנו קוראים לממשלת ישראל, לכנסת ישראל לבית המשפט העליון ולנשיא המדינה להכריז על "תוכנית ההתנתקות" כבטלה וכמבוטלת בהיותה מנוגדת למגילת העצמאות, ולזכותנו הטבעית לחיות בארצנו כעם בן חורין וכבני אנוש בעלי זכות לכבוד וחירות.