מכתב גלוי לרב הצבאי הראשי

מאחר שסירבת בימים האחרונים, מאז שפורסם דבר מכתבו של הרב אברהם שפירא, להתראיין לכלי התקשורת השונים, אני פונה אליך כאן באופן גלוי על מנת להשמיע מספר שאלות שחשוב מאוד לשמוע את התייחסותך אליהן.

תגיות: גוש קטיף
איציק וולף , ה' באב תשס"ה

לכבוד הרב הצבאי הראשי, תת אלוף הרב ישראל וייס.

מאחר שסירבת בימים האחרונים, מאז שפורסם דבר מכתבו של הרב אברהם שפירא, להתראיין לכלי התקשורת השונים, אני פונה אליך כאן באופן גלוי על מנת להשמיע מספר שאלות שחשוב מאוד לשמוע את התייחסותך אליהן.

1. מדוע אתה, כאחראי לעניינים התורניים בצה"ל, לא הוצאת שום פסק הלכה מנומק. האם אין בביצוע גירוש היהודים מגוש קטיף ומצפון השומרון איסור תורה? רבנים שונים, ביניהם הרב בר אילן מגוש קטיף והרב ישראל אריאל הוציאו חוברות בהן הם מפרטים מספר רב של איסורי תורה עליהם עובר כל מי שמשתתף באופן כלשהו בביצוע הגירוש.

האם אין זה מתבקש שתוציא פסק הלכה מנומק שיסתור את טענותיהם כמקובל בשיח התורני? שאלתי אף מתחדדת לנוכח מכתבו של מורך ורבך, הרב הראשי לשעבר, הרב אברהם שפירא, בו נתלית בהזדמנויות רבות וציינת שהוא לא הורה לך לפשוט את מדיך.

2. פעמים רבות ציינת שיש לך רשימה של גדולי תורה אשר טוענים כי יש לציית לפקודות עקירת היהודים. האם הרב שפירא היה אחד מהם? בכלל, מיהם גדולי התורה אשר נכללים ברשימה המסתורית הזאת?

3. האם אינך חושב שבכך שהצדקת את ביצוע תוכנית הגירוש פגעת במפעל החשוב של שיקום תדמית הרבנות הצבאית? האם אינך חושב שקהל היעד הקלאסי של הרבנות הצבאית איבד אמון בה, ובעומד בראשה?


כבוד הרב, מדובר בשאלות כבדות משקל שהתשובה אליהן חייבת להינתן באומץ וביושר. אני סמוך ובטוח שהרב הצבאי הראשי ידבק במידתו של הקב"ה שחותמו אמת, ויענה על כולן.


בכבוד רב.