אמנת ארץ ישראל

אנו דוחים את הלגיטימיות של רעיון ההסכמה להקמתה של מדינה הפלשתינית על ידי נציגיה היהודים של מדינת ישראל. אין למדינת ישראל נציגים זולת נציגים יהודים או אחרים המקבלים את העקרונות שלהלן:

אורח באתר , י"ב בכסלו תשס"ב

אנו דוחים את הלגיטימיות של רעיון ההסכמה להקמתה של מדינה הפלשתינית על ידי נציגיה היהודים של מדינת ישראל. אין למדינת ישראל נציגים זולת נציגים יהודים או אחרים המקבלים את העקרונות שלהלן:

מדינה פלשתינית יכולה לקום רק על חורבותיה של מדינת ישראל ומדינת העם היהודי יכולה להתקיים רק על חורבותיה של הרשות הפלשתינית.

אנו קוראים לממשלת ישראל לנהל מאבק מזוין נגד הרשות הפלשתינית ונגד כל מי שמתייצב עימה עד לניצחון המוחלט והסופי.

תכלית המאבק המזויין הוא כינונה של מדינה יהודית בכל שטח שייכבש מן הנהר, נהר פרת ועד נחל מצריים.

בראש המדינה היהודית יעמדו מלך, סנהדרין ובית המקדש.

מתפקידנו להוכיח כי העם היהודי במדינת ישראל דוחה לחלוטין את רעיון המדינה פלשתינית. כי הוא רואה בה מדינת טרור במהותה ובכל מטרותיה, איום ממשי על קיומו והתנכלות אקטיבית לביטחונו וכי רק מנהיגים עיוורים ומסוכנים לציבור, מהם סוכני האויב, הממונים על ידו יכולים להעלות רעיונות שכאלה מעל במות בינלאומיות ומעל כל במה ציבורית אחרת.

לפיכך בעצם העלאת הרעיון של הקמת מדינה פלשתינית בארץ ישראל מוותר מנהיג יהודי על הלגיטימיות של מנהיגותו. שרים ימניים החברים בממשלה הרואה במדינה פלשתינית רעיון לגיטימי מתנתקים באחת מציבור שולחיהם והם הראשונים שיהיו אחראים לכל חורבן ושפיכות דמים שתגרם מהמשך קיומה של ממשלה המוכנה להתייחס לרעיונות אמריקאים –אירופאיים הבאים לעודד את קידומו של רעיון המדינה הפלשתינית.

מדינת ישראל על פי מהותה וחוקיה, כפי שאנו מבינים אותם, כמו סעיף 91 ב' לחוק הפלילי, חוק הבגידה אינה רשאית לשאת ולתת על הקמת מדינה פלשתינית שהיא מדינת אויב במהותה.

מדינה פירושה כל שטח בארץ ישראל שאינו כפוף לריבונות דה יורה וריבונות דה פקטו של מדינת ישראל כמדינת היהודים ושהאוכלוסיה הנמצאת בו רואה עצמה כריבונית לנהוג כמדינה במובן המקובל של המילה.

הקמת מדינה פלשתינית היא שלב מכריע בהגשמת תורת השלבים הערבית והיא מזמינה כוחות בינלאומיים להגן עליה ולהשמיד את מדינת ישראל כעידוד לפרויקט אנטישמי בינלאומי.

השתתפות של היהודים בפרויקט הזה היא אבדן הצלם הלאומי במובן הבסיסי ביותר. היא דומה לשיתוף פעולה מרצון של מנהיגים יהודים עם גדולי הצוררים בהיסטוריה כדי לסייע בידי הצוררים בהשמדת היהודים. הקמתה של מדינה כזו תגרום למלחמה עולמית בלתי נמנעת שבה תושמד גם המדינה הפלשתינית.

הערבים, כאומה המורכבת מעמים רבים שנציגיהם השתתפו בהתקפה על מגדלי התאומים הוכיחו כי השמדתו של העולם על ידי השמדתם עצמם אינה מרתיע אותם. להיפך, הוא מלבה את ייצר הנקמה שלהם, זו שאיפתם, זו דרכם הפתולוגית להציל את כבודם.


אי התנגדותה הנחרצת של ישראל להקמת מדינה פלשתינית היא פרס לטרור. רק מדינה בזויה מעין כמוה, בזויה מן הטרוריסטים עצמם יכולה להושיט יד למחריביה. פעולה שכזו היא במהותה פעולת בגידה.

לפיכך הסכמה להקמת מדינה פלשתינית בכל שטח מארץ ישראל בטלה ומובטלת. אנו איננו רואים עצמנו שותפים, נושאים באחריות ומקבלים על עצמנו תוצאות של החלטות מן הסוג הזה, המתחזות להיות דמוקרטיות, אך גם אם היו אלו החלטות דמוקרטיות לעולם לא היינו מקבלים אותם.

איננו רואים בדמוקרטיה לכשעצמה, כמו בשלטון החוק לכשעצמו, ערך –על, ככל שהוא אינו חותר להגשמת המטרות המצוינות למעלה.

לפיכך איננו מכירים בשלטון החותר להקמתה של מדינה פלשתינית בארץ ישראל שמשמעותה היחידה היא הסכמה ועידוד של רצח יהודים. אנו קוראים לכל האזרחים במדינת ישראל למחות בכל דרך לא אלימה.
=========
פרופ' הלל ויס הוא יו"ר שוחרי המקדש- המטה המאוחד לתנועת הר-הבית והמקדש.
מאמרו של פרופ' וייס נדפס ב"מקור ראשון" ח' בכסלו תשס"ב (23.11.2001).