פעילות ליום שאחרי

פשע הגירוש אינו אלא קרב מקדים במאבק האמיתי סביב הרוח שתוביל את מדינת ישראל בשנים הבאות.

ד"ר רונן אלמוג , א' באלול תשס"ה

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
פשע הגירוש אינו אלא קרב מקדים במאבק האמיתי סביב הרוח שתוביל את מדינת ישראל בשנים הבאות. לפיכך, יש צורך להקים מוסד חוץ פרלמנטארי שיאחד את הגופים השונים בקרב נאמני ארץ ישראל. יש צורך בגוף כזה שיפעל בצורה יום-יומית ויופעל ע"י אנשים המקבלים שכר במשרה מלאה וע"י מתנדבים. המימון יושג מאת אוהבי א"י בארץ ובחו"ל שישישו לתרום לגוף כזה.

הקמת גוף כזה היא כורח המציאות, שכן אל לנו לפעול בצורה של כיבוי שריפות אלא במאבק ארוך ומתמיד למען הארץ. ישנה חשיבות רבה לגוף כזה כנגד המשאבים הרבים שרתם לעצמו השמאל.

המשימות הראשונות שבהן יש לטפל הן:

א. מאבק בסקטוריאליות ואיחוי הקרע בין המחנה הדתי - לאומי למחנה החרדי. אחת מבעיותינו היא ההתפלגות. נכון שקרע זה הוא ארוך בשנים, אך מול מאבק הרוח שמולו אנו ניצבים, יש לפעול בכל הדרכים על מנת לאחות קרע זה וליצור "ברית דמים" עם המחנה החרדי.

ההתנתקות לא החלה כהמצאה של אריק שרון או מבוגדנות ח"כי הליכוד. ההתנתקות החלה ברגע שפוליטיקאי המפד"ל והאיחוד הלאומי ישבו בממשלה אחת יחד עם מפלגת "שינוי" האנטי-דתית. אין לצפות מפוליטיקאים שיפעלו כנגד הסקטוריאליות שבשמה הם נבחרים.

יש לצרף ל"ברית דמים" זו גם את אנשי עיירות הפיתוח והעולים החדשים.

ב. פעילות מתמשכת של אהבת והכרת ארץ ישראל. הבאת אוכלוסיה מכל השכבות לטיולים ברחבי יהודה ושומרון. יש ליזום מחנות קיץ לנוער שיתמקדו באהבת ישראל, בעיקר לנוער מעיירות הפיתוח ועולים חדשים.

ג. תפקוד כשדולה פוליטית בכנסת ובקרה על פוליטיקאים סוררים.

ד. קידום החרמת אמצעי התקשורת שהפכו מזמן לשופרותיהם של השמאל הקיצוני ועידוד אמצעי תקשורת תחליפיים. יש לקדם חרם צרכנים נגד כל עיתון ששיתף פעולה עם הפשע ולבקש מאנשי שלומנו לא לכתוב בעיתונים אלו, שכן הם מהווים עלה תאנה לכיסוי שטיפת המוח המתבצעת ע"י עיתונים אלו.

ה. פעילות בנושא בית המשפט העליון - העלאת המודעות לבעייתיות של הרכבו ומאבק לשינוי השיטה לבחירת השופטים.

ו. פעילות למען דמוקרטיה אמיתית ולא מזויפת בישראל. לכל ברור שישראל היא דמוקרטיה מזויפת ולכן הכרחי לגבש צעדים לשינוי מהות זו.

לגבי שלושת הסעיפים הקודמים מומלץ לקרוא את מאמרו של משה פייגלין – "אם חפצי חיים אנו" והתגובות אליו באתר מנהיגות יהודית ומאמריו של פרופ' ישראל חנוקוגלו באתר ערוץ 7.

ז. ריכוז הגופים המתעדים את פשעי ההתנתקות (לצורך תיעוד היסטורי והעמדה לדין בעתיד) והחרמת החברות שהשתתפו בו
.
ח. העלאת המודעות למאבק על הר הבית ופתיחתו לתפילת יהודים בקרב הציבור הרחב.

ט. גיוס המימון לפעילות הנ"ל.

המשימות שלהלן אינן פשוטות ודורשות משאבים, זמן ואורך רוח. רק גוף ממוסד חוץ פרלמנטארי בעל משאבים משלו יוכל לפעול למען משימות אלו הנדרשות לאור מאבק האיתנים שמולו אנו ניצבים, ובעזרת השם ננצח.