מדינת ישראל - הגולם שקם על יוצרו

האפשרות שגולם שאין לו דעת ותבונה יכול לקום על יוצרו, הינו אחת מנפלאות הבריאה. הרי אדם עם החכמה והיכולת האינלטגנית שהצליח ליצור גופים חזקים וחסונים על מנת לשרת אותו בוודאי לא התכוון שגוף ללא מחשבה ושכל ישתלט עליו.

עו"ד ברוך בן יוסף , י"ח בכסלו תשס"ו

ברוך בן יוסף
ברוך בן יוסף
ערוץ 7
האפשרות שגולם שאין לו דעת ותבונה יכול לקום על יוצרו, הינו אחת מנפלאות הבריאה. הרי אדם עם החכמה והיכולת האינלטגנית שהצליח ליצור גופים חזקים וחסונים על מנת לשרת אותו בוודאי לא התכוון שגוף ללא מחשבה וללא שכל ישתלט עליו. לכן, איך יכול לקרות דבר מדהים כמו שלטון הגולם המגושם על האדם השכלי והאינטלגנטי ?!

הגולם הקם על יוצרו שהיה אמור להיות תופעה מוזרה ובלתי-שגרתית ואולי אף בלתי-אפשרית, הפכה להיות נחלת הכלל. היום הגולם שולט על הכל וכמעט אין מצב שהאדם החכם והאינטליגנטי עוד שולט במה שקורה בעולם. לדוגמא, העולם הכלכלי היום נשלט על ידי חברות שאין להם כל קשר למי שהקימן ולמטרה שלשמן נוצרו. חברות אלו רומסות את זכויותיהם של האנשים שעבדו עבורן ללא רחמנות, גורמות נזק ללקוחות שהיו אמורות לשרת ומביאות חורבן לטבע ולסביבה, וכו'.

מעל לחברות, קיימות מדינות בהן מערכות השלטון הפכו לחזקות ומתוחכמות יותר מהאנשים האמורים לשלוט על אותן מערכות. למעשה יותר פשוט שאדם שנבחר על ידי הציבור על מנת לשנות לדוגמא את השיטה המשפטית של מדינה, ימצא את עצמו עומד לדין ונשפט על ידי אותה מערכת שהוא רוצה לשנות בטרם יוכל לשנותה.

אפשר לפתור את השאלה שלנו בפשטות, בכך שבתוך המערכת יש אנשים אינטרסנטיים שמנצלים את המערכת לרעה, ולכן לא מדובר באשמת הגולם, אלא האנשים שמפעילים את הגולם. אבל תשובה פשטנית זו אינה עונה על השאלה, מדוע הציבור הגדול שהייתה לו ציפייה אחרת לא קם על האינטרסנטיים האלה ויאפשרו למי שבחרו בו לבצע את המדיניות עבורה הצביעו ?

למעשה, התופעה של הגולם הקם על יוצרו היא בעיה של איבוד עצמאות. כמו בעל העסק שרצה להגדיל את רווחיו והקים את החברה שפועלת נגד רצונותיו וכוונותיו המקוריות, כך העם שהקים את המסגרת של המדינה שהייתה אמורה להסדיר את החוקים וההסדרים החברתיים לטובת אותו העם, איבד את עצמאותו לגוף הפועל נגד הנחות היסוד שלשמן הוקמה. הגופים האלה, הגולם, הוקמו לשרת את האדם שהפך את עצמו למרכז העניינים. עבודה זרה!!! נגד עבודה הזרה הזאת לא קל לקום ולהילחם בה, אפילו כאשר רואים בעליל שהיא פועלת נגד רצונו וכוונתו של מי שהקימה.

האדם נוצר לעבוד את ה' יתברך, שהוא מלך מלכי המלכים ולא להיות עבד לחברות ענק או מדינות של השיטה הדמוקרטית. שיטת השלטון היהודית האמיתית הבנויה על מלך מבית דוד, מקדש, נביאים וחכמים נועדה לשרת מטרה זו בלבד, קרי לאפשר ולשכלל את יכולת האדם לעבוד את ה' יתברך, ותו לא. לכן, כל שיתוף פעולה עם השיטות הקיימות של השלטון והכלכלה המודרניים לא יביאו לעבודת ה' יתברך אלא לכפירה בו. העבדות לגולם היא העונש של מידה כנגד מידה למי שרצה למרוד בה' בעבודת עצמו.

כמו כל דבר בעולם, גם לעבודה הזרה היו דרגות שונות. יש עבודות זרות שיצרו עובדיה מכוונות טובות או מכורח הנסיבות, אבל כל עבודה זרה, אפילו כזו שהוקמה תוך כוונות טובות, חייבת להישבר ולהינתק בדיוק כמו העבודה הזרה שהוקמה מכוונות שליליות. כל החושב שינצח אותה מבפנים אינו אלא טועה, ויהפוך ביום מהימים לאחד מעובדי העבודה הזרה, אפילו עם יש לו כיפה, ציציות ופאות. לא יעזור כלום, הריצה לכנסת במסגרת זו או אחרת רק תיתן עוד כוח לאחיזת העיניים של העבודה הזרה הזאת, הנקראת מדינת ישראל .

הגיע הזמן לשים קץ לגולם שקם על יוצרו, ולעבור לשלב אחר. יש לעבור למסגרת שתשרת אותנו כעם הסגולה והנבחר. למסגרת של כוהנים בעבודתם, לויים על דוכנם וישראלים במעמדם, למסגרת של שלטון לצרכי עבודת ה' יתברך. הדרך לא תהיה קלה. מאמיני העבודה זרה ילחמו בנו. הרוצים לכובשו מבפנים יקללו אותנו. יזרקו אותנו לכבשני האש.

אבל אין לנו ברירה. ולכן כמו ההכרזה המפורסמת "מי לה' אלי", עלינו לקרוא לציבור המאמין והנאמן להנחות היסוד והגורל של עם ישראל לקום ולעזור לנו לשבור את הגולם, ולא להצביע יותר בבחירות של מדינת הגולם.