הגיבוי הממשלתי לאלימות המופרזת

הגיבוי הממשלתי לאלימות המופרזת של השוטרים בפוגרום בעמונה החל כבר בהכרזת מלחמה של הממשלה בעצם הקמת הוועדה.

ד"ר אריה בכרך , ה' באדר תשס"ו

הגיבוי הממשלתי לאלימות המופרזת של השוטרים בפוגרום בעמונה החל כבר בהכרזת מלחמה של הממשלה בעצם הקמת הוועדה. למרות כל "הנימוקים המשכנעים" שהעלתה הממשלה בהסברת התנגדותה, הכנסת כנראה לא ממש השתכנעה, ונפלה ההחלטה להגיע לחקר רשמי ובירור העובדות בפרשה כאובה זו.

הרכב הוועדה נקבע גם הוא בנוהל תקין המקובל בכל מדינה דמוקרטית בה נקראת הכנסת לבחון את התנהגות הממשלה. בכל מדינה דמוקרטית אמיתית הייתה הממשלה משתפת פעולה עם ועדת חקירה כזו ואולי אפילו יוזמת אותה. בישראל, כנראה, המושג "דמוקרטיה" נועד אך ורק בשביל לנגח בו את הציבור הציוני האמיתי, ולכן מרשה לעצמה הממשלה, בהליך אנטי דמוקרטי מובהק לסרב לשתף פעולה עם הוועדה ולנסות ולעקר את פעולתה. כרגיל, מעשה אנטי דמוקרטי כזה מקבל את הגיבוי של "כלבי הפודל" השומרים על הדמוקרטיה, העיתונאים.

האיסור שהטילו גדעון עזרא ושאול מופז על פקודיהם להופיע לפני הוועדה נועד להגן עליהם עצמם בפרט ועל הדרג המדיני בכלל, יותר משנועד להגן על המשטרה והצבא. אם אכן לא ניתנה הוראה לשוטרים לנהוג באלימות מופרזת ואם השוטרים באמת לא התנהגו כלהקת כלבי רוטווילרים מורעבים, מדוע לא ניתן להם להעיד ולאמת את גרסתם? הליך נורמאלי המתבקש מאליו מכל אדם שמצפונו נקי.

אלא שמצפונה של ממשלת ישראל מוכתם בדם הפצועים. "זכות השתיקה" שגזרה הממשלה על עצמה מעידה כאלף עדים שאכן ניתנה הוראה לשוטרים לנהוג באלימות קשה. "לשבור ידיים ורגליים ולפצח ראשים" או בכוונת הזדון של הארכי פושע, ניסו שחם, "לסרס את המתנחלים".

עובדה זו יחד עם ההוראה הבלתי חוקית בעליל שניתנה לשוטרים להסיר את תגי הזיהוי שלהם מעמידה את ממשלת ישראל בשורה אחת עם המשטרים האפלים במדינות העולם השלישי.

אין בסמכותה של ועדה פרלמנטרית להעמיד לדין, אלא רק לברר את העובדות ולכן, לאור דברים אלו, כשהתגלתה האמת, הרי שהדבר הטוב ביותר היום הוא שוועדת החקירה תפסיק את פעולתה ותפזר את עצמה. יעודה של הוועדה מוצא עד תום. עתה לא נותר אלא לפרסם את מסקנותיה המתבקשות מניתוח עובדות זה עוד לפני הבחירות. יוכל הבוחר הישראלי לבחור בין תמיכה בממשלה אפילה כמו המשטר בארגנטינה בזמנו, בו נעלמו אנשים המתגדים לשלטון לבין ממשלה יהודית ציונית אמיתית.