"אבא רוצח"

לשיטת דנה אולמרט מדיניות הממשלה היא פשע.

תגיות: גוש קטיף
ד"ר אריה בכרך , כ"ז בסיון תשס"ו

שלומיאליותה של ממשלת ישראל גמרה לכך שפרשת הריגתם של המשפחה הערבית בחוף עזה מסרבת לרדת מהכותרות. אסור היה על הממשלה להורות על הקמת ועדת חקירה לבדיקת האירוע. הקמת ועדה כזו מלבד היותה מעין הודאה באשמה, מסיטה את מרכז הכובד של האירוע מהנקודה העיקרית. לב הבעיה הוא הירי הבלתי פוסק של קסאמים על מדינת ישראל. כל מדינה נורמאלית הייתה מגיבה בנסיבות דומות בצורה קיצונית הרבה יותר.  גם אם ממשלת ישראל הייתה מורה לחיל האוויר להפגיז בית על יושביו אם קיים חשד שמחבל נמצא בתוכו, הייתה פעולה זו עדיין "צמחונית" יחסית למעשיה של ממשלת ארה"ב בעיראק.


על הערבים להבין שאם הם משתמשים באזרחים ובילדים כ"שקי חול" כדי להסתתר מאחוריהם ולירות, הם אחראים לפגיעה ב"שקי החול"
על הערבים להבין שאם הם משתמשים באזרחים ובילדים כ"שקי חול" כדי להסתתר מאחוריהם ולירות, הם אחראים לפגיעה ב"שקי החול". אין מקום להתנצלות, ובוודאי שאין מקום להקמת ועדת חקירה. אבל ממשלת ישראל המובלת בכל מהלכיה על ידי המוסר הנוצרי של השמאל הקיצוני, נגררה להרפתקאה
מפוקפקת זו של "ועדת חקירה".

ההשלכות של תוצאות הבדיקות היו צפויות מראש. הערבים אינם מאמינים לתוצאות הבדיקה ודורשים ועדת חקירה בינלאומית. כאן לצערי אני מוצא את עצמי מצדיק את הערבים בכך שממשלת ישראל אינה אמינה.

שום ועדת חקירה המוקמת ע"י ממשלת ישראל, ובפרט במטרה לבחון את עצמה, אינה אמינה. ממשלה שבראש מערך אכיפת החוק שלה עדיין ממשיך לשרת מפכ"ל שנחשד על ידי וועדת זיידל במעורבות ישירה או עקיפה בפשיעה, אינה יכולה להיות אמינה. אגב, על חשדות פחות חמורות סולק בזמנו יעקב נאמן מראשות משרד המשפטים.

ממשלה שהיועץ המשפטי שלה סגר תיקים של שוטרים שמעשי האלימות שלהם בעת הגירוש מגוש קטיף מוכחים ומתועדים בתואנה אווילית של חוסר עניין לציבור, אינה יכולה לזכות לשום אמון.


כך, למעשה הייתה צריכה דנה'לה "החמודה" להפגין מול בית אביה ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים ולקרוא: "אבא רוצח"
במצב אליו הביאה אותנו ממשלת ישראל, אין שום אפשרות לסרב להקמת ועדת חקירה בינלאומית. את התבשיל אותו הקדיחה הממשלה עליה לאכול.

היבט נוסף עולה מסוגיית החיסולים בעזה. נזכיר כי דנה אולמרט, בתו של ראש הממשלה, הפגינה נגד הרמטכ"ל וכינתה אותו "רוצח". מעבר לטענה האמיתית, מה היה עולה בגורלו של איש ימין שהיה מכנה כך אישיות ציבורית?! האירוע מעניין כשלעצמו. תגובתו של ראש הממשלה הייתה ש"דנה רק הביעה דעה". אבל, למעשה הרמטכ"ל הינו רק מוציא לפועל של מדיניות הממשלה. כלומר, שר הביטחון הוא הממונה על הרמטכ"ל וקובע את המדיניות לפעולות צה"ל, ועל ראש הממשלה נופלת האחריות המיניסטריאלית כראש הפירמידה של הממשלה. כך, למעשה הייתה צריכה דנה'לה "החמודה" להפגין מול בית אביה ברחוב כ"ט בנובמבר בירושלים ולקרוא: "אבא רוצח". ואז היה אהוד, האבא הגאה והמאושר, מספר לנו שזו רק הבעת דעה.