שביל הזהב

להופיע בכנס נגד שחיתות בעוד שנבדקת אצלו חשדות...

הרב מרדכי רבינוביץ , ל' בסיון תשס"ו

מסופר על גוי אחד שהתחשק לו לטייל בין בתי תפילה של היהודים בארה"ב, ובתוך כך שם לב לתופעה מוזרה: הראביי הרפורמי היה מסיים את נאומו בתוך דקה אחת; הראביי הקונסרבטיבי היה מסיים תוך חמש דקות; ואילו הרב האורתודוקסי היה בקושי מסיים אחרי חצי שעה.  כשהציג תופעה מוזרה זו לאחד מחבריו, השיב לו הנ"ל מיד: הדבר פשוט ביותר.  ידוע שכל רב מכין את דרשתו בדרכו לבית הכנסת. הראביי הרפורמי הרי נוסע לבית הכנסת שלו בשבת במכונית, ומגיע תוך דקה; לכן הנאום שלו לוקח דקה. גם הראביי הקונסרבטיבי נוסע לאזור בית הכנסת שלו במכונית בשבת, אלא שהוא מחנה את הרכב שלו במרחק מסוים מבית הכנסת; לכן הנאום שלו הוא קצת יותר ארוך. ואילו הרב האורתודוקסי, הולך ברגל עד לבית הכנסת, ולכן אורך הנאום שלו כאורך מרחק ההליכה... כחצי שעה או יותר.


הראביי הקונסרבטיבי נוסע במכונית בשבת ובז לאיסורי תורה פשוטים אבל מנסה להיראות כיהודי ירא שמים ולכן נכנס לבית הכנסת אחרי מהלך רגלי של כמה דקות
הראביי הקונסרבטיבי נוסע במכונית בשבת ובז לאיסורי תורה פשוטים אבל מנסה להיראות כיהודי ירא שמים ולכן נכנס לבית הכנסת אחרי מהלך רגלי של כמה דקות. וכבר נאמר (סוטה כ"ב, ב') "שאין לירא אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס". ובמדרש (ויקרא רבה פי"ג ס"ה) למדנו: "מה חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא טלפיו ואומר: ראו שאני טהור, כך מלכות אדום מתגאה וחומסת וגוזלת, ונראית כאלו מצעת בימה [= נראית כעורכת כסא משפט]. מעשה בשלטון אחד שהיה הורג הגנבים והמנאפים והמכשפים, גחין ואמר לסנקליטין (= ליועץ) שלו: שלשתן עשיתי בלילה אחד".

לאחרונה זכינו להכרזתו המלומדת של ראש ממשלת ישראל שהתנועה הקונסרבטיבית מייצגת את "השביל הזהב" ביהדות, הדרך הממוצעת והשקולה שראוי לאימוץ. האמת תיאמר, שאדון אולמרט מתגלה כאדם מאוד עקבי. הרי גם את מפלגתו "קדימה" הציג כמפלגת "מרכז", מפלגה שהולכת באמצע, בשביל הזהב... (יש מי שיאמר: מפלגה שקיימת בשביל הזהב והכסף...).

להופיע בכנס נגד שחיתות בעוד שנבדקת אצלו חשד כבד של קבלת שוחד של מיליוני דולרים (ראה מאמריו של יואב יצחק בנדון), זהו אכן השביל הזהב של "קדימה" והקונסרבטיבים... לדבר על חיוב הגיוס לצה"ל (במיוחד של בני הישיבות) בעוד שבניו השתמטו משרות בצה"ל (והוא עצמו שירת בתפקיד מאוד קרבי כידוע... ), זהו בלי ספק הליכה בשביל הזהב...


לדבר כל היום על בעיית האלימות הגואה ברחובות ישראל, ולהדריך שוטרים לרוצץ גולגולות, ממש שביל הזהב...
להגיב לכל פיגוע וקאסם באיום ממש מפחיד, שאם לא יפסיקו הערבים את מתקפת הטרור אזי נגרש את כל היהודים מיהודה ושומרון (ואז כבר לא יהיו יהודים מעבר לקו הירוק שיכולים להיפגע), זהו כנראה אוטוסטרדת הזהב של אולמרט, שנלר, בן נון וחבריהם...

לדבר כל היום על בעיית האלימות הגואה ברחובות ישראל, ולהדריך שוטרים לרוצץ גולגולות, ממש שביל הזהב...

השידוך הזה בין שני הקו"פים (קו"ף של "קדימה", וקו"ף של קונסרבטיבים) הוא באמת שידוך מופלא, בבחינת מצא מין את מינו. וכבר לימדונו חכמינו (בבא קמא צ"ב, ב'): "לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו...". 

ויהי רצון, שנזכה במהרה לקיום תפילתנו: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה", שיקום שלטון במדינת ישראל שיחזק ערכים אמיתיים, ערכים נצחיים, ערכים יהודיים, ושירים, סוף סוף, את קרן ישראל.