המלחמה לבירור המוסר אמיתי (וידאו)

שאלות מוסר כמו פגיעה באזרחי האויב מול חיי חיילינו.

הרב אורי שרקי , כ' באב תשס"ו

"אני מתנגד לתרבות של שכול. זה סוג של ניצחון לאויבינו". הרב אורי שרקי
"אני מתנגד לתרבות של שכול. זה סוג של ניצחון לאויבינו". הרב אורי שרקי
צילום: מרים צחי

השיעור ניתן וצילום בישיבת מכון מאיר