סוכות העולם הבא

במה נתייחדה שמחת חג הסוכות משאר החגים?

הרב אריאל פרג'ון , י"ז בתשרי תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
ערוץ 7

לשמחה זו מה?

"חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ... וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ" (דברים פרק ט"ז). נראה מהפסוק שישנו עניין מיוחד בשמחה בחג הסוכות. הדבר טעון בירור, במה נתייחדה שמחת חג הסוכות משאר החגים?

הסוכה העתידית

הסוכה מסמלת היא את המציאות של לעתיד לבוא, למעלה מהטבע הרגיל של העולם, כמו שנאמר על אותו הזמן (ישעיהו פרק ד'): "וּבָרָא ה' עַל כָּל מְכוֹן הַר צִיּוֹן וְעַל מִקְרָאֶהָ עָנָן יוֹמָם וְעָשָׁן וְנֹגַהּ אֵשׁ לֶהָבָה לָיְלָה כִּי עַל כָּל כָּבוֹד חֻפָּה: וְסֻכָּה תִּהְיֶה לְצֵל יוֹמָם מֵחֹרֶב וּלְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר מִזֶּרֶם וּמִמָּטָר".  ועיין בפירוש רש"י שם שבפסוקים אלו מבוארים שבע חופות, ואותם החופות יהיו סוכה להגן על הצדיקים כאשר לעתיד לבוא, הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה.   

ביתו של אדם

ביתו של האדם מסמל את חייו הרגילים המקובעים לעולם הזה. האדם נוצר מתוך האדמה (תהלים פרק קל"ט): "לֹא נִכְחַד עָצְמִי מִמֶּךָּ אֲשֶׁר עֻשֵּׂיתִי בַסֵּתֶר רֻקַּמְתִּי בְּתַחְתִּיּוֹת אָרֶץ", בונה את ביתו על גבה, ונושא את עיניו להתעלות כלפי השמים.

בזמן חז"ל נוהגים היו לבנות את הסוכות על גגות הבתים, וכלשון חז"ל: "מעלין לסוכה". וכך כתב רש"י (סוכה דף כ"ה ע"ב): "דסתם סוכה היו עושין בגגותיהן".

סוכה הבנויה על גגות הבתים מסמלת את המציאות שמעל לבית, שמעל לחיי העולם הזה.

סוכת העולם הבא

וכן מצינו קשר בין הסוכות שאנו עושים לסוכה של לעתיד לבוא (אוצר המדרשים פסיקתא עמוד 493 ): "כתיב וסוכה תהיה לצל יומם... כל מי שמקיים מצות סוכה הקב"ה מושיבו בסוכה של לוויתן לעתיד לבא שנאמר התמלא בשוכת עורו ובצלצל דגים ראשו" (וכן בריש מסכת סוכה, מהשוואת סוכה של לעתיד לבוא לסוכה שלנו, למדים, למ"ד, אפילו לעניין הלכתא).

כרטיס כניסה לעולם הבא

מכיון שהסוכה היא סמל העולם הבא, מובן ממילא מדוע כאשר הגויים תובעים חלק באותו עולם. הסוכה משמשת כ"כרטיס הכניסה", וכפי שדרשו חז"ל (תנחומא שופטים ט'): "...אמר להם [הקב"ה לאומות העולם]: מצוה קלה אני נותן לכם, אם אתם משמרין אותה אתן [לכם שכר] כישראל. אמר להם: לכו ועשו סוכה. מיד כל אחד ואחד הולך ועשה לו סוכה. והקב"ה מוציא חמה מנרתיקה וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר: "ננתקה את מוסרותמו". והקב"ה משחק עליהם, שנאמר: "יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו".

עולם הבא הולך ובא

עולם הבא לא בא ונוחת משום מקום. עולמנו צועד לקראתו, יותר  ויותר הוא מופיע בעולם שלנו. העולם הולך ונתקן, דרישת האמת, העדינות, המושכלות וכו' - הולכת וגוברת. העולם הבא הוא העולם ההולך ובא, גילוי אלוקי ההולך ומתגלה בעולם עד גילויו השלם (ומטעם זה 'עולם הבא', תרגומו 'עלמא דאתי' בהוה מתמשך, ולא 'עלמא דייתי' בלשון עתיד. עיין שער הגמול לקראת סופו במש"כ משם מדרש ר' נחוניא).

שמחה, תוצאת התחדשות

שורש השמחה הוא מצד אותו עולם שהולך ובא לתוך עולמנו, דהיינו השגת והמשכת מדרגות חדשות לתוך המציאות (שעה"כ דרושי הפסח דרוש ו: "כי כל יין המשמח הוא באי' עילאה"). וכן מורגש בחוש, בזעיר אנפין, ששמחת האדם בדבר היא כל עוד מרגיש הוא את אותו הדבר כחדש אצלו, אך אחר שמתרגל אליו ורואה אותו כדבר רגיל, כבר אובדת ממנו תחושת השמחה.

סיכום

הסוכה, זכר לענני הכבוד הניסיים שישבנו בהם בצאתנו ממצרים, עניינה לחגוג את אורות העולם הבא המופיעים כבר בעולמנו. אורות אלו הולכים ומופיעים בעולם יותר ויותר, וממילא מובן עניין השמחה הבא על החידוש המתגלה בעולם.

יהי רצון שנזכה לאור באותו האור ההולך ומתגלה בעולם, לחיות כבר כיום גם את אחריתו הטובה של העולם ומתוך כך להגיע לשמחה אמיתית.

חג שמח.