זה הזמן לתפילה

השתדלות ותפילה אינם חייבים לבוא בשעה של מיצר ולחץ.

הרב אברהם מלמד , כ"ו בתשרי תשס"ז

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: אלבום משפחתי

ברוך ה', זה זמן מה שיש הפוגה בתוכניות ההרס והחורבן לפגוע בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. בניגוד לתוכניות של הממשלה לפגוע מיד ביישובים היהודים בשטחי יהודה ושומרון, לב ארצנו וערש מולדתנו, נדחו כל התוכניות לעקירה והרס וחורבן של היישובים והמאחזים לזמן מה.


אם עכשיו ניטול את היוזמה לעשות הכל למען ארץ אבותינו, יחוס ה' עלינו וישמע תפילתנו שתהיה שנה טובה לעם ישראל ולארץ ישראל, שנה של בניין ופריחה, ולא חלילה להיפך
בעקבות המלחמה הבלתי צפויה בלבנון, תוכניות המגירה לעקירת המאחזים נדחו לזמן מסוים. והקיץ שתוכנן להיות שוב קיץ של גירוש חורבן ועקירה של יהודים מבתיהם ונחלתם, הפך שלא כפי התכנון לקיץ שבו עם ישראל חוזר ונלחם על זכותו לחיות בארצו חיי ביטחון וחירות, ומנסה להשיב במעט את הכבוד וההרתעה שאבדה לו בגירוש היהודים מחבל קטיף בקיץ שעבר.

ואולם, עלינו להיזהר מלטעות. תוכניות הגירוש והחורבן לא נעלמו וסרו מסדר היום, אלא נדחו בעקבות הנסיבות. התקציב שתוכנן לגירוש היהודים מיהודה ושומרון נצרך כרגע לדברים דחופים יותר כמו: שיקום יישובי הצפון שנפגעו קשות במלחמה.

תוכניות אלו ברוך ה' נדחו. אולם באין שינוי כיוון אמיתי מצד הממשלה, אין לדעת מה צופן העתיד וזה הזמן להשתדלות ולתפילה. השתדלות ותפילה אינם חייבים לבוא רק בשעה של מיצר ולחץ, אלא גם ובעיקר בזמני הביניים, בזמנים השגרתיים. אם עכשיו ניטול את היוזמה לעשות הכל למען ארץ אבותינו, יחוס ה' עלינו וישמע תפילתנו שתהיה שנה טובה לעם ישראל ולארץ ישראל, שנה של בניין ופריחה, ולא חלילה להיפך.

הדעת אומרת כי ההשקעה הגדולה שהייתה במבצע "פנים אל פנים" שהייתה בזמן משאל מתפקדי הליכוד ובזמן שחרב הגירוש כבר הונפה באוויר והיה קשה לעצור אותה, צריכה להיות מופעלת בעוצמה לא פחות פחותה בימים אלו, ימי השגרה. דווקא בימים אלו צריכים להיות אנו הגורם היוזם והמשכנע להסביר את חשיבות ההחזקה בשטחי ארץ ישראל שבידינו. להסביר לעצמנו ולכל העם כי ארץ ישראל היא ארץ חיים. ואין כאן שאלה של אדמה מול חיים, אלא של אדמה וחיים מול חורבן, צמצום והרס. לחזור מאות פעמים על אמונתנו כי כוחו של עם ישראל בעולם יוכל לבוא לידי ביטוי דווקא מתוך הארץ שניתנה לו מאת בורא עולם בהיותו יושב בה ונטוע בה לכל גבולותיה ומרחביה.

וכן עלינו להזכיר לעצמנו ולעולם כי ארץ ישראל היא ארצו ההיסטורית של עם ישראל שניתנה לו מאת בורא העולם והארצות, והוא חילק את הארצות לכל העמים. וכפי שמובא ברש"י הראשון בתורה בפרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית: מדוע התחילה התורה בספר בראשית ולא במצווה הראשונה של 'החודש הזה לכם', "אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה בני ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".


דווקא זמן זה שהוא זמן ביניים, הוא הזמן המתאים ביותר לפעילות הסברתית, לא מתוך לחץ של איזה אירוע, אלא מתוך רצון לעשות את הדברים הנכונים
זוהי האמונה היסודית שעליה אנו נשענים, האמונה שהכל שייך לו יתברך והוא נתן לנו את ארץ ישראל על מנת שנשב בה ונגור בה, ונמלא בה את הייעוד האלוקי שהוא ייעד לנו לטובת העולם כולו.

ומתוך אמונה גדולה ואמיתית זו נזכה לחזק את הכרתנו בזכותנו המלאה על ארצנו, ולשכנע את אחינו בצדקת דרכנו, ומתוך כך לזכות באמת למצוות יישוב הארץ והפרחתה משממונה, והמשך בניינה והתפתחותה לתפארת עם ישראל והעולם כולו.

דווקא זמן זה שהוא זמן ביניים, הוא הזמן המתאים ביותר לפעילות הסברתית, לא מתוך לחץ של איזה אירוע, אלא מתוך רצון לעשות את הדברים הנכונים. זה הזמן לתפילה. להתפלל לה' שיחוס עלינו והשנה הקרובה תהיה שנה טובה יותר לעם ישראל וארץ ישראל, שנה שבה העם יתחזק וישוב למסורתו ולתורתו, למקורותיו ולמורשתו, לארצו ההיסטורית, ישוב ויתחבר ויתאחד סביב מגמותיו הרוחניות, להיום עם מוסרי גדול ומאיר שיאיר את אורו המיוחד בציון, ומתוך ציון לכל העולם כולו. להיות לב שבעמים הנותן להם את הברכה, הצדק והמוסר, ומתוך כך נזכה כולנו לכוון את דרכנו לפי רצונו יתברך, לזכות להתחדשות החיים אל מגמתם הנכונה ולגאולה שלימה לכלל ולפרט, לעם ולעולם במהרה בימינו.