אטום עכשיו

אטום עכשיו על איראן כדי להשמיד את המדינה האיראנית.

תגיות: גוש קטיף
חן בן-אליהו , ב' בחשון תשס"ז

"הקם להרגך, השכם להרגו", אמת יהודית נצחית זו מן הדין שתהיה נר לרגלינו ומאור גדול לעינינו בבואנו לעסוק בבעיית זמננו, הבעיה האיראנית.


הנה כי כן, קם לו באיראן אחד אחמדינג'אד המדבר על השמדת ישראל מדי יום ביומו, מטיף להשמדת ישראל בכל הזדמנות ופועל ממש לייצר פצצות גרעיניות כדי להשמיד את ישראל, כלומר למטרות "שלום" בלבד
הנה כי כן, קם לו באיראן אחד אחמדינג'אד המדבר על השמדת ישראל מדי יום ביומו, מטיף להשמדת ישראל בכל הזדמנות ופועל ממש לייצר פצצות גרעיניות כדי להשמיד את ישראל, כלומר למטרות "שלום" בלבד.

"כל השונא לישראל נהיה לראש". מובן מאליו שאחמדינג'אד זה נהיה בין לילה למנהיג העולם המוסלמי, והרי הוא קורא ופועל להשמדת ישראל וכך לקדם את ה"שלום" העולמי.

נו טוב, רבותי הנכבדים, מה תאמרו על כגון אלה?

ובכן, כאן לא יועילו עוד ולא יצילו ניסיונות מעוררי רחמים כמו למשל ניסיונותיהם של ההיא ליבני וההוא דיכטר להתחנף לגוי האמריקאי שיעשה את העבודה. הוא לא. אמת, מול עיראק הפגין בוש עמדה צ'רצ'יליאנית. כל הכבוד לו! אולם בכל האמור באיראן, לפחות עד כה, משמיע בוש יללות של חתול אשפתות, ממש כשם שהשמיע צ'מבליין מול היטלר. אבל היטלר, לפני שביצע את זממו המזוויע בעם היהודי, לא היה כה בוטה וכה ישיר וגלוי כמו אחמדינג'אד.

כאן גם לא יועילו עוד ולא יצילו ניסיונות פתטיים של חשיפת יכולתה הגרעינית של ישראל לעיני כל, על-מנת להזהיר ולהרתיע. אחמדינג'אד לא יירתע. הוא גם אינו "מטורף" כפי שיש המבקשים לציירו. לו ולאיראן שלו יש רציונאל משלהם, יש הגיון, אבל הוא שונה בתכלית מן ההיגיון שלנו. כל ניסיון להרתיע את איראן באופן פרגמאטי, בדיפלומטיה או בלשון אקדמית מכובדת זו או אחרת נידון לכישלון: איראן נחושה יותר מכולם ויותר מתמיד להשמיד את ישראל. למען מטרה זו פועלת האומה האיראנית כולה, מתכווננת, מתאמנת וחותרת בנחישות ובהתמדה.

כאן גם לא יועילו עוד ולא יצילו, לא העיסוק המטופש והטפל ב"שינוי שיטת הממשל", לא גירוש מרושע של החלוצים יושבי המאחזים, לא ליברמן, לא טרטמן, לא לנדבר, לא מאז'סניקוב ולא שום ספין אידיוטי אחר מבית היוצר המאוס של אדלר, ארד וחורב.

כאן גם לא יועילו ולא יצילו: לא סיירת מובחרת כזו או אחרת ולא שום יחידה מיוחדת שתפעל הרחק, אי-שם במזרח, פעולה כירורגית עם פנס על המצח ופינצטה ביד לחיסול אחמדינג'אד.

כאן יש רק פתרון אחד, חד, יחיד ומיוחד: הקם להשמידך, השכם להשמידו. הנה כי כן, מול עוצמת האמונה וצדקת הדרך האיראנית שמטרתה האחת היא להשמיד את ישראל, אין לנו אלא להציב את עוצמת האמונה שלנו וצדקת הדרך שלנו: אנו באנו ארצה לחיות, לבנות ולהיבנות בה. המלחמה מול איראן היא מלחמה לחיים או למוות. מבחינת האמת והצדק הישראלי, איראן איבדה את זכות קיומה.


הנה כי כן, מול עוצמת האמונה וצדקת הדרך האיראנית שמטרתה האחת היא להשמיד את ישראל, אין לנו אלא להציב את עוצמת האמונה שלנו וצדקת הדרך שלנו
בהסתמך על מקורות זרים ועל השכל הישר נודע מזמן כי לישראל יש לפחות 200 פצצות אטום. 10% ממאגר זה יספיקו כדי לפתור אחת ולתמיד את הבעיה האיראנית ולהרתיע על אמת, במעשים ולא בדיבורי סרק, לעשרות שנים ויתכן למאות שנים את העולם הערבי-מוסלמי כולו מלהתעסק עם ישראל.

אכן כן, 20 פצצות אטום על כל ריכוזי יצור הגרעין וריכוזי האוכלוסייה באיראן, לפני שהנאצים החדשים משיגים יכולת גרעינית, זהו הפתרון האחד והיחיד לבעיה האיראנית. יש להשמיד עד היסוד את מי שקורא ופועל להשמידנו, זהו הפתרון היהודי השורשי, האמיתי והצודק. אם חפצי חיים אנו, אז יש לנו רק ברירה אחת ורק פתרון אחד: אטום עכשיו על איראן.

אטום עכשיו על איראן על-מנת להשמיד את המדינה האיראנית.

הקם להשמידך, השכם להשמידו. עתה, כי זה העת.