מי הוא שומר החוק?

המועמד היחיד שניהל ספרים ושמר על החוק ככתבו.

מיכאל פואה , כ"ד בחשון תשס"ז

דעות מיכאל פואה
מיכאל פואה
עצמי

כשבוחנים את דו"ח מבקר המדינה האחרון, ביחס למועמדים השונים לראשות ממשלת ישראל, מגלים תופעה מדהימה. כל מי שרואים עצמם ראויים לראשות הממשלה, למעט אחד, עברו על החוק ברגל גסה.


האם יש למבקר סמכות "להחליק" עבירות על החוק של מי שרואים עצמם ראויים להנהיג את מדינת ישראל? צריך לזכור שתרומות אלו שימשו אותם בזמן הבחירות
העניין עוד חמור בהרבה. כל מועמדי מפלגת העבודה ללא יוצא מן הכלל קיבלו דו"ח לא חיובי בלשון המבקר. בפועל כולם לא ניהלו את ספרי החשבונות לפי הנחיות המבקר, ולמעשה לא ניתן לדעת באמת כמה תרומות הוא קיבל וכמה כסף הוא הוציא, כלומר חמישה מועמדים ממפלגת העבודה שהם: פואד בן אליעזר, אהוד ברק, וילנאי מתן, שמעון פרס ועמיר פרץ, ואליהם מצטרף מועמד נוסף ממפלגת הליכוד והוא: בנימין נתניהו. למעשה, הם מצפצפים על החוק. הם כולם אנשים שרוצים לנהל את המדינה, אבל למעשה אפילו את ספרי החשבונות שלהם אין בכוחם לנהל.
 
על פי הסבריו של המבקר גם המועמדים עוזי לנדאו, שאול מופז וסילבן שלום עברו על החוק. הסיבה לכך שהם זכו לביקורת חיובית מטעם המבקר היא שלהבדיל מהראשונים שעברו על החוק וגם צפצפו עליו ועל המבקר, האחרונים הגיעו להסדר עם המבקר והחזירו תרומות אסורות שהתקבלו על ידם, ולכן זכו לדו"ח חיובי. האם יש למבקר סמכות "להחליק" עבירות על החוק של מי שרואים עצמם ראויים להנהיג את מדינת ישראל? צריך לזכור שתרומות אלו שימשו אותם בזמן הבחירות, ולמעשה קידמו את מעמדם מול מועמדים אחרים שהקפידו על החוק. לדעתי אין למבקר סמכות בעניין זה, והיה עליו לפרסם בדו"ח את הדברים.

וכאן אנו מגיעים להפתעה הגדולה. מי הוא המועמד היחיד שניהל ספרים ושמר על החוק ככתבו וכלשונו?
כן, לא ציפתם, המועמד הוא "משה פייגלין". המועמד שעל פי הנתונים המופיעים בדו"ח גייס והוציא למעלה מחצי מיליון שקל למערכת הבחירות, ניהל ספרי חשבונות כולל אסמכתאות לפי הנחיות המבקר והוראות החוק. ההערה היחידה המופיעה לגבי פייגלין שהוא הגיש את הדו"ח באיחור רב, היא מגוחכת ולא נכונה. היא מגוחכת משום שהמבקר עצמו הגיש את הדו"ח שלו באיחור של למעלה מחמישה חודשים, בעוד שפייגלין הגיש את הדו"ח שלו באיחור של יומיים.

האיחור הטכני של פייגלין בהגשת הדו"ח נבע מחוסר תקשורת עם משרד המבקר, ומתוך הבנה שמדובר בהסכמת המבקר כפי שמופיע בפרוש בסעיף 28.כ"א.(ב) לחוק. לעומת זו המבקר איחר בהגשת הדו"ח בקרוב לחצי שנה. להבדיל מהאפשרות של פייגלין המבוקר לאחר באישור המבקר, לא נקבעה שום דרך חוקית המאפשרת למבקר לאחר בהגשת הדו"ח שלו. המבקר בהקדמתו לדו"ח סעיף 3 כותב אומנם: "לבקשתי, הוארך מועד מסירת הדוחות על הביקורת שעשה משרדי על חשבונות המועמדים, והם מוגשים בזאת יחדיו." אך הוא לא כותב ממי הוא ביקש, וכמובן לא מביא שום אסמכתא חוקית להארכה זו, היות ואין.
 

בין כל הגורמים שהתמודדו עם חוק הבחירות, כולל מבקר המדינה, היחיד שעמד בכל הוראות החוק באופן מלא הוא המועמד משה פייגלין
לסיכום: בין כל הגורמים שהתמודדו עם חוק הבחירות, כולל מבקר המדינה, היחיד שעמד בכל הוראות החוק באופן מלא הוא המועמד משה פייגלין.
 
אין ספק שתוצאה זו מפתיעה רבים. משה פייגלין הרי נחשב למי שקרא לסרבנות ומעבר על החוק בריש גלי? חה"כ לימור לבנת שזכתה מהמבקר לדו"ח שלילי כולל קנס, ניסתה לפני כשנתיים להכפיש את פייגלין כאשר קשרה את שמו לגורמים העבריינים המשתלטים על תנועת הליכוד. חה"כ נתניהו ניסה להדיחו מהתנועה לאחר הפריימריס האחרונים תחת הכותרת שיש להיפטר מהגורמים העבריינים. והנה מתברר מי הם העבריינים האמיתיים, מי הם אלו שמזלזלים בחוק לטובת הנאתם ולטובת בחירתם.

מוטב שהציבור יכיר את פניהם האמיתיות של אלו הרואים עצמם ראויים להנהיגו. כל מועמדי מפלגת העבודה, כולל בנימין נתניהו, עוברים על החוק ומצפצפים, מועמדי הליכוד עוברים על החוק אך משתדלים לתקן, והיחיד ששומר על החוק הוא משה פייגלין.