מכתב גלוי לאולמרט

נסה לעמוד במקומם של אב או אם שכולים.

ד"ר אריה בכרך , ה' בכסלו תשס"ז

דעות לבן ריק
לבן ריק
באדיבות המשפחה

לכבוד ראש הממשלה מר אהוד אולמרט.

הנדון: בקשת פגישה דחופה על רקע דרישת החמאס לשחרור 1400 מחבלים, ותביעה להעביר החלטה על שחרור מחבלים למשאל עם או להצבעה בכנסת.

בעקבות הידיעות בתקשורת על דרישת החמאס בקהיר לשחרור 1500 מחבלים תמורת החייל גלעד שליט, הננו פונים אליך בשלישית להיפגש איתנו ולשמוע את טענותינו ועמדתנו בסוגיה שיש לנו עניין ישיר בה, כמי שהמחבלים פגעו בנו ובבני ביתנו.


בעקבות הידיעות בתקשורת על דרישת החמאס בקהיר לשחרור 1500 מחבלים תמורת החייל גלעד שליט, הננו פונים אליך בשלישית להיפגש איתנו ולשמוע את טענותינו ועמדתנו בסוגיה שיש לנו עניין ישיר בה
אנו, נציגי ארגון "אלמגור" ארגון נפגעי טרור, פונים אליך כנציגי משפחות נפגעים ומשפחות השכולות (62 חתומים) אחרי שפנינו אליך בעבר בעקבות פרסום הבטחתך לפלסטינים באמצעות התקשורת הערבית בדבר שחרור מחבלים (Ynet 13.11.06). כן, מונים אנו פנייה נוספת כאשר הגענו נציגות של שכולים למשרדך לפני כשלושה חודשים והובטחה לנו פגישה מצידכם, והיא לא התקיימה עד כה.

ההתחמקויות העקביות שלך מלהיפגש איתנו, מהסתכלות בעיני קורבנות הטרור שאותם מחבלים מועמדים לשחרור פגעו בהם, אינה ראויה למי שעומד בראש ממשלת ישראל ואמור להיות ראש הממשלה של העם כולו, כולל קורבנות הטרור, הגם שאינם סבורים כמוך.

אנו חשים עלבון צורב נוכח המוכנות שלך להיפגש עם נציגי המרצחים ואילו עם נציגי הנרצחים מידיהם אינך מוכן להיפגש, והדבר מצער אותנו במידה רבה.

הדרך הבלתי נאותה שבה אתה מוביל את העניינים עד כה מביאה אותנו לבקשך לפחות לעשות את הדבר הבא.

החלטה כה אסטרטגית וגורלית של שחרור מאסיבי של מחבלים תמורת חייל אחד ראויה לדיון בפורום רחב יותר מהקבינט המצומצם. היא ראויה לדיון במשאל עם או בכנסת, גם בהיותה סוגיה מוסרית ורגשית לבד מהיותה בעיה ביטחונית שעלולה ללוות אותנו לדורות. עמדתנו, שהיא דעת רוב נפגעי הטרור: אל תשחררו מחבלים, אל תבצעו עם אנשי הטרור עסקאות מוות כאשר בעבר הן הביאו לנו שכול ויגון.

אנו דורשים שתעמוד בהתחייבותך לעם, מתחילת מלחמת לבנון השניה, לפיה הודעת שלא תשחרר מחבלים ולא תיכנע לטרור.

בהבטחתך הנוכחית לארגוני הטרור שתשחרר מחבלים, אתה מוכיח כי שיטת חטיפת חיילי צה"ל ואזרחים וסחיטת ישראל משתלמת. הבטחתך מדרבנת אותם להמשיך בשיטה זו. הדעת נותנת וגם דעת אנשי ביטחון בלתי משוחדים אומרת זאת ששחרור המחבלים יביא לתוספת מחבלים מאומנים ומיומנים למתקפות טרור נוספות על אזרחי ישראל, והם יגבו מחיר יקר מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל.


אנו מבקשים שתיקח בחשבון: שחרור מחבלים מהווה פגיעה נפשית כואבת בנו, המשפחות השכולות, שהרי עד כה התנחמנו בעובדה שרוצחי יקירינו וסייעניהם יושבים בכלא
הננו להזכירך שבשנים האחרונות בוצעו 14 פגועים קשים שבהם קיפחו את חייהם 122 ישראלים. המחבלים ששוחררו ביצעו פגועים נוראים בהם 14 פגועים קשים שבו קיפחו את חייהם בהתאבדות ומקרי ירי.

נוסיף עוד: דבריך האחרונים בעיתונות הערבית מאבדים לנו את יכולת ההרתעה ויוצרים רושם, הן בקרב הציבור הפלסטיני והן בציבור הישראלי, של כניעה מתמשכת של ישראל לטרור.

אנו מבקשים שתיקח בחשבון: שחרור מחבלים מהווה פגיעה נפשית כואבת בנו, המשפחות השכולות, שהרי עד כה התנחמנו בעובדה שרוצחי יקירינו וסייעניהם יושבים בכלא, ואילו עכשיו אחרי שאתה מבטיח לשחררם, גם זה לא יהיה לנו.

נסה לעמוד במקומם של אב או אם שבנם הנרצח מוטל מתחת למציבה.

בכבוד רב,

ד"ר אריה בכרך, מראשי הארגון "אלמגור" ואבא של אוהד ז"ל.