גם עובר הוא מספר

עובר הוא, כאמור, חי לכל דבר.

ד"ר אלי י. שוסהיים , כ"ב בטבת תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7

התורה אומרת בפרשת ויגש: "אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם.... כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלש". וקשה לכאורה: מנו צאצאי לאה רק שלושים ושתיים? עונים על כך רש"י ויתר המפרשים שמנו גם את יוכבד, בתו של לוי, שנולדה בין החומות בכניסה למצרים. כפי שנאמר בפסוק בפרשת פנחס (כ"ו, נ"ט): "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים", ומפרש רש"י שם: "לידתה במצרים ולא הורתה במצרים, כשנכנסו לתוך החומה ילדתה והיא השלימה מנין שבעים".
לומדים אנו מכאן יסוד חשוב ביותר: יוכבד הייתה בגדר עובר כאשר משפחת יעקב ירדה למצרים, וכאשר מונים את בני לוי לא מזכירים אותה אלא רק את גרשון, קהת ומררי. אולם כאשר מונים את כל צאצאי לאה מונים גם אותה, משווים אותה לשאר הילדים החיים, כי דין עובר כמו כל חי אחר, ללא הבדל.


יוכבד זו שכבר בהיותה עובר בבטן אמה זכתה להמנות כמו כל צאצאי יעקב החיים, הפכה ברבות השנים לאישה שלזכותה ניתן לזקוף את כל גאולת ישראל ממצרים
יוכבד זו שכבר בהיותה עובר בבטן אמה זכתה להמנות כמו כל צאצאי יעקב החיים, הפכה ברבות השנים לאישה שלזכותה ניתן לזקוף את כל גאולת ישראל ממצרים. יוכבד הייתה המיילדת הראשית של בנות ישראל במצרים, ובזכותה גזירת פרעה לא יצאה לפועל. היא זו שילדה את מרים, שהייתה שותפה לה במלאכת המיילדות של נשות ישראל, ומרים הייתה זו שהחזירה את אביה עמרם אל אשתו (לאחר שגירשה בגלל גזירת פרעה), ובעקבותיו עשו כך גם שאר בני ישראל.

ובנוסף כמובן, יוכבד הייתה אימו של משה רבינו מושיען של ישראל, ואימו של אהרון הכהן שיחדיו חוללו את האותות והמופתים והוציאו את בני ישראל ממצרים. ללא יוכבד, ללא העובר הזה שהעניקו לו חשיבות מיוחדת כבר ירידה למצרים, לא היה עם ישראל נגאל ממצרים.

מכוח יחס נכבד זה של התורה אל העובר פועלת אגודת "אפרת" ככל יכולתה כדי להציל כמה שיותר עוברים. עובר הוא נפש חיה לכל דבר, ואיננו יודעים מה עתידו של כל תינוק יהודי. לדאבונינו, במדינת ישראל היחס אל העוברים מחריד. עשרות אלפי עוברים נקטלים בכל שנה, ואנו בכוחתינו הדלים עושים ככל יכולתינו לעמוד ולעצור את הסכר. ברוך ה' אנו אכן זוכים להציל אלפי עוברים בכל שנה, אולם אין ספק שחובה על כולנו לעשות יותר כדי לעצור את המגיפה, כי עובר הוא, כאמור, חי לכל דבר.

מתוך עלון קוממיות alonkmm@gmail.com