מנהיגים

עלינו לדאוג לכך שלא ייאמר להם הן והן.

רחל סילבצקי , ב' בשבט תשס"ז

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

במכילתא פרשת יתרו כתוב: "מפני מה לא נאמרו עשרת הדברות בתחילת התורה?

משל למה הדבר דומה? לאחד שנכנס במדינה. אמר להם: אמלוך עליכם. אמרו לו: כלום עשית לנו שתמלוך עלינו? מה עשה? בנה להם את החומה, הכניס להם את המים, עשה להם מלחמות. אמר להם: אמלוך עליכם, אמרו לו הן והן.

כך המקום: הוציא את ישראל ממצרים, קרע להם הים, הוריד להם המן, העלה להם הבאר, הגיש להם השליו, עשה להם מלחמת עמלק, אמר להם אמלוך עליכם. אמרו לו הן והן".


המדרש במכילתא מלמדנו דרך משל מהם הקריטריונים לבחירת מנהיגות ראויה. הקב"ה מופיע כאן כביכול כשליט בפוטנציה הזוכה לתמיכה רק לאחר שמוכיח את התאמתו לתפקיד על ידי פעליו המוצלחים לרווחת העם
המדרש במכילתא מלמדנו דרך משל מהם הקריטריונים לבחירת מנהיגות ראויה. הקב"ה מופיע כאן כביכול כשליט בפוטנציה הזוכה לתמיכה רק לאחר שמוכיח את התאמתו לתפקיד על ידי פעליו המוצלחים לרווחת העם. 

טוב, הקב"ה צריך להוכיח את עצמו אבל מה זה קשור לבשר ודם? מנהיגינו ה"דגולים" אינם זקוקים לקבלות.

לו נכתב המדרש במדינת ישראל של היום, נדמה שהתשובה לשאלה בתחילתו הייתה יכולה להיראות כך:

משל למה אינו הדבר דומה? לאחד שנכנס למשרד ראש הממשלה, אמר להם: אמלוך עליכם. אמרו לו: לא עשית כלום, הכל ספינים, מלוך תמלוך עלינו.

מה עשה? הביא להם יו"ר הסתדרות שהפך לשר הביטחון, רמטכ"ל שעשה להם מלחמה ללא ניסיון בקרב קרקעי,  שרת חוץ שלא הבינה מה שאומרים לה באנגלית, והתמחה הוא עצמו ברכישת נדל"ן אישי ונטישת נדל"ן לאומי. אמר אחד אחר, לפחות אני כן עשיתי משהו. הרי אני גרמתי למצב הנוראי בלבנון. קם  והתמודד שוב לראשות מפלגת העבודה.

וכך במקומנו: מנהיגנו הוציאו את עם ישראל מחבלי ארצם, קרעו את חייהם לגזרים, הורידו את נושא הרווחה מסדר היום, העלו מקורבים, הגישו מעשי שחיתות על מגש של כסף, עשו מלחמה כושלת ואמרו: נמלוך עליכם.

ועלינו לדאוג לכך שלא ייאמר להם הן והן.